Najväčší zamestnávatelia na Slovensku a priemerné mzdové náklady

19.08.2015  /  Martin Gulka

Nasledujúca analýza sa zameriava na najväčších zamestnávateľov na Slovensku a priemerné mzdové náklady, aké sa v týchto spoločnostiach dosahujú. Podľa databázy Finstat je najväčším zamestnávateľom na Slovensku spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, ktorá ku koncu roka 2014 zamestnávala 14 110 zamestnancov a ku koncu roka 2013 spoločnosť zamestnávala 14 301 zamestnancov. Okrem toho je možné z databázy zistiť, že priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky sú 10 395 EUR, čo mesačne činí 866 EUR.

 

Podotýkame, že v databáze je primárne uvádzaný stav zamestnancov ku koncu účtovného obdobia a ak tento údaj nie je dostupný, uvádzame tzv. priemerný (prepočítaný) stav zamestnancov. Ide o to, že stav zamestnancov ku koncu obdobia je aktuálnejší údaj o zamestnanosti v jednotlivých firmách ako priemerný stav zamestnancov počítaný za celé účtovné obdobie. A keďže niektoré spoločnosti vo svojich účtovných závierkach neuvádzajú stav zamestnancov ku koncu účtovného obdobia, ale uvádzajú iba priemerný stav zamestnancov, tak sme nútení použiť tento údaj aj keď podotýkame, že medzi nimi nie sú nejaké výrazné rozdiely. Zároveň zdôrazňujeme, že pri niektorých spoločnostiach ešte stále nie sú dostupné údaje za účtovné obdobie 2014, a preto sa rebríček najväčších zamestnávateľov a zároveň aj počet evidovaných zamestnancov môže po zverejnení novších údajov mierne zmeniť.

 

Najväčší zamestnávatelia na Slovensku

 

Ako sme už v úvode spomenuli, najväčším zamestnávateľom na Slovensku sú Železnice Slovenskej republiky s počtom zamestnancov približne 14 110. Na druhom mieste je Slovenská Pošta, ktorá zamestnáva približne 13 650 zamestnancov a na treťom mieste je U.S. Steel Košice s počtom zamestnancov takmer 10 370. U. S. Steel Košice je tým pádom je najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku, keďže Železnice SR a Slovenská pošta sú štátne podniky.

 

Podľa nižšie uvedeného rebríčka to vyzerá tak, že na Slovensku pôsobia len tri také spoločnosti, ktoré zamestnávajú viac ako 10 tis. zamestnancov, pričom z toho je len jeden súkromný. No je možné, že medzi takéto spoločnosti sa v súčasnosti zaraďuje aj Tesco, či Volkswagen, ktoré medzičasom mohli zvýšiť počet zamestnancov a prekročiť tak hranicu 10 tis. zamestnancov.

 

Graf č. 1 zobrazuje rebríček 20 najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Týchto 20 firiem zamestnáva spolu viac ako 120 000 ľudí. Z rebríčka je ďalej možné vidieť, že medzi najväčších zamestnávateľov sa okrem štátnych firiem (Slovenská Pošta, Železnice) zaraďujú aj naše najväčšie banky, najväčší hráči v odvetví maloobchodu, Hornonitrianske bane, Vodohospodársky podnik, či “slovenské” automobilky ako aj ich dodávatelia ako U.S. Steel Košice, INA Kysuce, či INA Skalica.

 

Graf 1: 20 najväčších zamestnávateľov na Slovensku

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Priemerné mzdové náklady najväčších zamestnávateľov

 

Okrem stavu zamestnanosti je možné kvantifikovať aj rôzne ukazovatele prepočítané na jedného zamestnanca ako sú Pridaná hodnota na zamestnanca, Osobné náklady na zamestnanca (alebo inak povedané cena práce), či Mzdové náklady na zamestnanca. Napríklad ukazovateľ mzdové náklady na zamestnanca je možné interpretovať ako priemernú ročnú mzdu pripadajúcu na jedného zamestnanca. Mzdové náklady zahŕňajú iba mzdy/platy (z pohľadu zamestnanca ide o tzv. hrubé mzdy), nie aj odvody platené zamestnávateľom. Ak by sme sa bavili o osobných nákladoch, tie okrem mzdových nákladov, zahŕňajú aj odvody platené zamestnávateľom, či iné sociálne náklady. 

 

Nasledujúci graf zobrazuje porovnanie priemerných mzdových nákladov na jedného zamestnanca u našich 20 najväčších zamestnávateľov. Tento ukazovateľ možno chápať taktiež v tom zmysle, že koľko v priemere zarobí jeden zamestnanec v danej firme za jeden rok. Samozrejme, tento ukazovateľ má jeden nedostatok a to taký, že my síce poznáme stav zamestnancov v nejakej firme, ale títo zamestnanci nepracujú na rovnakých pozíciách a nie všetci dostanú rovnako zaplatené. Ide o priemernú veličinu, v ktorej sú zahrnuté platy nielen “bežných” pracovníkov, ale aj platy manažérov, či nejakých iných nadriadených zamestnancov, ktorí sú prirodzene ohodnotení vyššími mzdami. Avšak aj keď ide o priemer, daný ukazovateľ je veľmi dobrým prostriedkom komparácie najmä medzi spoločnosťami z rovnakého, či podobného odvetvia.

 

Graf 2: Priemerné ročné mzdové náklady na zamestnanca u najväčších zamestnávateľov

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Ako môžeme vidieť, najväčšie priemerné mzdové náklady na jedného zamestnanca sú v spoločnosti Volkswagen Slovakia. Je to až 25 034 €, čo mesačne činí 2 086 €. Takže ak nie “bežní” zamestnanci, tak minimálne manažéri Volkswagenu veľmi dobre zarábajú. Na druhom mieste spomedzi našich najväčších zamestnávateľov sa nachádza Tatra Banka, kde mzdové náklady na jedného zamestnanca boli vo výške 22 164 € a na treťom mieste sú Slovenské elektrárne s priemernými ročnými mzdovými nákladmi na jedného zamestnanca vo výške 21 228 €. Najnižšiu hodnotu priemerných mzdových nákladov možno spozorovať v BILLE, kde priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca činia 7 985 EUR, čo je mesačne 665 EUR. Keďže sa v rebríčku nachádzajú všetci štyria veľkí hráči z odvetvia maloobchodu, môžeme vidieť, že najvyššie priemerné ročné mzdové náklady sú v spoločnosti Lidl, nasleduje Kaufland, potom TESCO Stores a ako sme už uviedli, najnižšie priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca sú v Bille.

 

Najväčší zamestnávatelia podľa krajov

 

Zaujímavý je aj pohľad na najväčších zamestnávateľov z regionálneho hľadiska, konkrétne podľa krajov. V nasledujúcej časti predstavíme 5 najväčších zamestnávateľov v každom kraji a okrem počtu zamestnancov uvedieme aj priemerné ročné mzdové náklady.

 

Bratislavský kraj

 

V Bratislavskom kraji sú najväčším zamestnávateľom Železnice Slovenskej republiky, ktoré ku koncu roka 2014 zamestnávali 14 110 ľudí pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 10 395 EUR. Na druhom mieste je Tesco, ktorý zamestnáva takmer 10 000 ľudí pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 8 633 EUR. Samozrejme nie všetci zamestnanci spoločnosti Tesca pracujú priamo v Bratislave, ale keďže v Bratislave má Tesco Stores sídlo, uvažujeme ho ako jedného z najväčších zamestnávateľov tohto kraja. o isté platí aj pre ďalšie podobné spoločnosti. Na treťom mieste je spoločnosť Volkswagen, ktorá zamestnáva približne 9 960 zamestnancov  pri priemerných ročných mzdových nákladoch vo výške 25 034 EUR.   TVšetci piati najväčší zamestnávatelia z Bratislavského kraja sa zároveň nachádzajú aj v rebríčku top 20-tich najväčších zamestnávateľov.

 

Graf 3: Najväčší zamestnávatelia v Bratislavskom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Trnavský kraj

 

V Trnavskom kraji je za najväčšieho zamestnávateľa považovaná spoločnosť INA Skalica, ktorá zamestnáva 4 770 ľudí pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 14 546 EUR. Druhým najväčším zamestnávateľom v Trnavskom kraji je automobilka PCA Slovakia, ktorá zamestnáva vyše 2 700 zamestnancov (ďalších približne 500 zamestnancov je zamestnaných prostredníctvom personálnych agentúr). Spomedzi piatich najväčších zamestnávateľov v Trnavskom kraji má Samsung Electronics najvyššie priemerné ročné mzdové náklady, a to 16 135 EUR, čo mesačne činí 1 345 EUR. 

 

Graf 4: Najväčší zamestnávatelia v Trnavskom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Trenčiansky kraj

 

Okrem Hornonitrianskych baní v Prievidzi nenájdeme v Trenčianskom kraji inú spoločnosť, ktorá by zamestnávala viac ako 3 000 ľudí. Hornonitrianske bane ku koncu roka 2014 zamestnávali 3 575 ľudí pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 10 449 EUR. Ďalšími významnými zamestnávateľmi v tomto kraji sú dodávatelia automobilového priemyslu ako Continental Matador Rubber a YURA Corporation Slovakia, či LEONI Slovakia. Piaty najväčší zamestnávateľ v Trenčianskom kraji, spoločnosť RIALTO, sa zaoberá výrobou obuvi, resp. kožených výrobkov. 

 

Graf 5: Najväčší zamestnávatelia v Trenčianskom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Nitriansky kraj

 

Najväčším zamestnávateľom v Nitrianskom kraji je spoločnosť Duslo so sídlom v Šali, ktorá zamestnáva približne 2 040 zamestnancov pri priemerných ročných mzdových nákladoch vo výške 14 552 EUR. Na druhom mieste je významný automobilový dodávateľ SE Bordnetze so sídlom v Nitre, ktorý zamestnáva 1 340 zamestnancov pri priemerných ročných mzdových nákladoch 9 847 EUR. Tak isto aj spoločnosť ZKW Slovakia sa zaraďuje medzi významných automobilových dodávateľov a táto spoločnosť zamestnáva približne  1 180 ľudí pri priemerných ročných mzdových nákladoch 9 278 EUR. Na treťom a štvrtom mieste sa nachádzajú spoločnosti ako DECODOM s počtom zamestnancov 1 270 a OSRAM s počtom zamestnancov 1 240.

 

Graf 6: Najväčší zamestnávatelia v Nitrianskom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Žilinský kraj

 

Určite nie je prekvapením, že v Žilinskom kraji sa medzi najväčších zamestnávateľov zaraďujú spoločnosti z automobilového priemyslu. Samotná automobilka Kia Motors Slovakia zamestnáva približne 3 530 zamestnancov pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 18 215 EUR. Strojárska firma a zároveň významný dodávateľ automotive odvetvia INA Kysuce zamestnáva približne 4 150 zamestnancov, čím sa stáva najväčším zamestnávateľom v Žilinskom kraji. Priemerné ročné mzdové náklady na jedného zamestnanca v spoločnosti INA Kysuce sú vo výške 15 622 EUR. Spoločnosti ako Mobis Slovakia, či TRIM LEADER sa tak isto zaraďujú medzi významných dodávateľov automotive odvetvia a v Žilinskom kraji tieto dve spoločnosti spolu zamestnávajú vyše 2 900 ľudí. Päťku najväčších zamestnávateľov v Žilinskom kraji dotvára spoločnosť Panasonic Industrial Devices Slovakia produkujúca komponenty pre elektrotechnický priemysel, ktorá zamestnáva 1 450 zamestnancov pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 10 180 EUR.

 

Graf 7: Najväčší zamestnávatelia v Žilinskom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Banskobystrický kraj

 

Najväčším zamestnávateľom v Banskobystrickom kraji je Slovenská pošta, ktorá je zároveň aj druhým najväčším zamestnávateľom na celkom Slovensku a zamestnáva približne 13 650 ľudí. Samozrejme, nie všetci títo zamestnanci pracujú priamo v Banskobystrickom kraji, ale keďže v BB má Slovenská pošta sídlo, uvažujeme ju za jedného z najväčších zamestnávateľov tohto kraja. To isté platí aj pre spoločnosť CBA Slovakia, či ďalšie podobné spoločnosti. Do päťky najväčších zamestnávateľov v BB kraji sa ďalej zaraďujú Slovenský vodohospodársky podnik s počtom zamestnancov 3 450, Železiarne Podbrezová s počtom zamestnancov 3 170, CBA Slovakia s počtom zamestnancov 2 300 a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s počtom zamestnancov 1 090. 

 

Graf 8: Najväčší zamestnávatelia v Banskobystrickom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Prešovský kraj

 

V Prešovskom kraji sa za najväčšieho zamestnávateľa považuje spoločnosť Tatravagónka so sídlom v Poprade zaoberajúca sa výrobou železničných vozňov a podvozkov. Tatravagónka zamestnáva vyše 2 000 ľudí pri priemerných ročných mzdových nákladoch na jedného zamestnanca vo výške 12 068 EUR.  Druhým najväčším zamestnávateľom v Prešovskom kraji je spoločnosť Milkagro so sídlom v Prešove pôsobiaca v oblasti mliekarenskej výroby. Milkagro zamestnáva 1 350 ľudí. Medzi ďalších významných zamestnávateľov v Prešovskom kraji sa považujú Merkury Market Slovakia, ktorá zamestnáva 1 130 ľudí, Lear Corporation Seating Slovakia, ktorá zamestnáva 990 ľudí a spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE zamestnávajúca približne 950 ľudí. 

 

Graf 9: Najväčší zamestnávatelia v Prešovskom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

 

Košický kraj

 

V Košickom kraji jednoznačne dominuje spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorá zamestnáva až 10 370 zamestnancov pri priemerných ročných mzdových nákladoch vo výške 19 161 EUR, čo mesačne činí 1 597 EUR. U.S. Steel Košice je zároveň najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Medzi najväčších zamestnávateľov v Košickom kraji sa ďalej zaraďuje spoločnosť T-Systems Slovakia s počtom zamestnancov 3 185, automobilový dodávateľ Yazaki Wiring Technologies Slovakia, ktorý zamestnáva 3 184 zamestnancov, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá zamestnáva 2 075 zamestnancov a spoločnosť Embraco Slovakia zaoberajúca sa výrobou kompresorov, ktorá ku koncu roka 2014 zamestnávala 2 034 zamestnancov.

 

Graf 10: Najväčší zamestnávatelia v Košickom kraji

Zdroj: Finstat.sk, vlastné spracovanie

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk