Najlepší fond pre malých investorov

09.09.2015  /  Admin
hedge-fondy-ako-investovat

Tento blog bude o jednom z najvýkonnejších investičných fondov za posledných 10 rokov na svete, ktorý svojim investorom priniesol čisté zhodnotenie peňazí o 20,8% p.a.. Píšem o ňom z dôvodu, že tento fond otvoril dvere aj menším investorom a dnes do neho môže investovať ktokoľvek. Doteraz bola minimálna suma na investovanie jeden milión dolárov no v súčasnosti nemá minimum. Jeho názov je Pershing Square Holdings – PSH.

Investičný fond PSH založil a riadi Bill Ackman jeden z najúspešnejších investorov súčasnosti. So svojím tímom nakupuje veľké podiely vo veľkých severoamerických firmách (viď obrázok nižšie). Sú to podiely zväčša medzi 8-12 % z danej firmy, čím sa stane spravidla najväčším akcionárom. Svoj vplyv následne využíva na ovplyvňovanie manažmentu a snaží sa tieto firmy zefektívniť.

Prikladám zoznam najväčších investícii PSH za ostatných 10 rokov:

Zdroj: Výročná správa PSH 2014

Napríklad v kanadských železnicich Canadian Pacific kúpil v roku 2011 12,2% podiel, pretože ich náklady na prepravenú tonu tovaru ako aj na počet kilometrov boli neporovnateľne vyššie ako mala konkurencia. (rozdiel nebol tvorený profilom trate, ale neefektívnosťou nákladov). PSH presvedčil nadpolovičnú väčšinu ostatných akcionárov o svojom pohľade a inicioval zmenu riaditeľa a časti manažmentu. Odvtedy sa procesy v Canadian Pacific radikálne zefektívnili čo sa ukázalo aj na  raste zisku a následnom raste ceny akcií. Z 54,46 kanadských dolárov za akciu v roku 2011 sa cena k dnešku (09.09.2015) dostala na takmer 190 kanadských dolárov za akciu čo predstavuje rast takmer 250% za 4 roky.

PSH si vybudoval u ostatných akcionárov veľmi dobrú reputáciu ako aktívny investor, ktorý dokáže zefektívniť firmu ktorú kúpi. Dnes požíva všeobecnú dôveru a akcionárov je schopný  oveľa rýchlejšie presvedčiť o potrebných zmenách.

Jeho výsledky za 10 rokov investovania hovoria samé za seba. Za obdobie 2004-2014 dosiahol čistý zisk (očistený od poplatkov) 696,2% vs. S&P500 132,1%. Napriek vysokému výkonu nie je investičný fond PSH tak volatilný ako S&P500 o. i.  aj vďaka tomu, že shortujú firmy. Táto stratégia sa ukázala ako veľmi efektívna hlavne v kríze 2008 keď shortli firmy naviazané na trh s nehnuteľnosťami (Freddie Mac a Fannie Mae). Ich strata bola v roku 2008 len -13% vs. S&P 500 -37%.

V priloženom grafe je výkonnosť investičného fondu už zo zarátanými poplatkami. Oranžová čiara znázorňuje výkonnosť v prípade keď by mal PSH rovnakú poplatkovú štruktúru ako v súčasnosti. Od roku 2015 sa totiž rozhodol PSH znížiť svoje poplatky.

Zdroj: Výročná správa PSH 2014

Prikladám tiež detailne porovnanie z indexom S&P500

Zdroj: Výročná správa PSH 2014

Plusy

Ø  Celý zisk dosiahli bez použitia pákového efektu. V súčasnosti v PSH rozmýšľajú, keď spravujú 20 miliárd USD, že by si zobrali pôžičku a tým ešte zvýšili výnos. Samozrejme to zvýši riziko, ale v prípade PSH, keď držia akcie dlhodobo a majú rezervu z čoho vykryť pôžičku, to predstavuje len malý rast rizika a väčší potenciálny zisk.

Ø  Manažment má v tejto stratégii väčšinu svojich osobných finančných prostriedkov.

Ø  Svoju predchádzajúcu výkonnosť dosiahli aj napriek tomu, že ešte nemali vybudovaný tím analytikov, právnikov či dobré meno ako aktívneho investora. Dnes už majú všetky tieto veci vybudované a môžu sa sústrediť len na investovanie.

Ø  Pri investícii do PSH investor nemá žiadne vstupné, alebo výstupné poplatky, čiže na rozdiel od typického investičného fondu ponúkaného napríklad na Slovensku ušetrí hneď pri nákupe 3-5% zo svojich peňazí na poplatkoch.

Zápory

Ø  PSH spravuje 20 miliárd USD. Tým pádom investujú len do veľkých amerických spoločností a môže sa stať, že nenájdu vhodnú investíciu.

Ø  Ich zisk bude určite volatilnejší ako majú klasické výrobné podniky, kedže veľkú väčšinu ich zisku tvorí “papierové“ zhodnotenie kapitálu (nárast cien akcií firiem, ktoré držia). Zisk však realizujú až pri predaji týchto akcií. Toto môže zvýšiť volatilitu ceny akcií PSH.

Ø  Celý výsledok PSH závisí od spomínaného Ackmana a jeho vrcholového manažmentu. Ak by sa im niečo stalo tak by firma s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahla predpokladané zisky. Dodám však, že na druhej strane sa PSH predáva 5% pod úrovňou čistej hodnoty aktív (účtovnej hodnoty). Ak by sa aj stalo niečo neočakávané, tak PSH môže rozpredať svoje investície a vyplatiť akcionárov, ktorí by zarobili práve tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou a cenou.

Hodnota

Ak by PSH bola po právnej stránke klasická firma a nie investičný fond, tak by sa s najväčšou pravdepodobnosťou predávala za 2-2,5 násobok svojej účtovnej hodnoty. (tak sa predávajú ostatné firmy ktoré majú 20% návratnosť na vlastný kapitál).

PSH navyše reinvestuje všetok svoj zisk a plánuje tak robiť aj v budúcnosti. To hodnotu firmy ešte zvyšuje, pretože zloženým úročením (compounded interest) rastie jej hodnota rýchlejšie. Väčšina veľkých firiem vypláca časť zisku ako dividendy, pretože ho nemajú kam efektívne alokovať a tým pádom nemôžu priniesť akcionárom celý zisk z vysokej návratnosti na investovaný kapitál. No Bill Ackman sa vyjadril, že v súčasnosti nemajú problém nájsť dobré investičné príležitosti a bez problémov by PSH vedelo investovať aj väčšie množstvo kapitálu ako majú k dispozícii.

Podľa môjho názoru je hodnota PSH v súčasnosti medzi 53-67 USD za akciu a cena ku dnešnému dňu (09.09.2015) je 25,02 USD.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.