Aké stratégie používajú hedge fondy?

14.09.2015  /  Jacoob Straka

V minulom článku sme si povedali niečo o tom, ako hedge fondy fungujú a aké výnosy by ste u najlepších hedge fund manažérov teoreticky mohli dosiahnuť. Dnes sa pozrieme na jednotlivé stratégie, zjednodušene povedané metódy výberu aktív na investovanie, zaradené do rôznych stratégií. Fondy sa buď špecializujú na jednu stratégiu(makro fondy, event driven fondy), alebo používajú viacero stratégií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú(multistrategické fondy). Tam sa analogicky k výberu akcií do portfólia manažéri snažia nájsť stratégie, ktoré sa pri rôznych podmienkach správajú inak a ich kombináciou je portfólio stabilnejšie. Týchto 6 stratégií patrí medzi najzaujímavejšie a hedge fondy ich využívajú veľmi často.

Global Macro

Global Macro stratégie sa snažia využiť na investovanie významné geopolitické a ekonomické udalosti. Typicky ponúkajú vyššiu odmenu ako väčšina ostatných stratégií, s tým je pochopiteľne spojené aj väčšie riziko. Dobým príkladom makro stratégie môže byť špekulácia na pokles ruského rubľa po anexii Ukrajiny Ruskom. Mnohí manažéri tak urobili a stratégia sa ukázala ako zisková už o niekoľko mesiacov. Na druhú stranu veľa fondov zvolilo kvôli zdanlivo neudržateľnej politike Ruska opačný prístup už minulý rok a na špekulácii prerobili niekoľko desiatok percent, v závislosti od páky aj omnoho viac.

Ďalším príkladom makro stratégie je dnes už legendárna Sorosova špekulácia na pokles britskej libry. Pri vstupe do európskeho mechanizmu výmenných kurzov sa Veľká Británia snažila všetkými dostupnými prostriedkami nadhodnotiť Libru, so stanoveným cieľom 2,7 marky. V tom čase Nemecko zvýšilo úrokové sadzby, čím sa stalo atraktívne pre investorov a spôsobilo zvýšený dopyt po nemeckej marke. Británia bola však dohodou zaviazaná kurz udržať a na to míňala obrovské čiastky štátneho rozpočtu. Navyše, inflácia v Británii rástla oveľa rýchlejšie ako v Nemecku, čo prispievalo k ďalšiemu potenciálnemu oslabovaniu meny. Soros si uvedomil, že v tomto vláda nemôže dlho pokračovať. Podľa jeho výpočtov  jej dochádzali rezervy zahraničných mien, za ktoré by mohla nakupovať libru a v dohľadnej dobe bude musieť  túto politiku ukončiť.  Začal teda budovať svoje pozície, požičal si veľké množstvo britských libier, ktoré vymenil sa francúzske franky a nemecké marky. Británia na umelom nadhodnocovaní meny  strácala miliardy a bolo len otázkou času, kedy vystúpi z mechanizmu. Po čase, keď už bolo jasné, že v tejto politike nemôže zotrvávať, Británia vystúpila zo systému a nastal hlboký prepad kurzu. Sorosov Quantum Fund na špekulácii podľa rôznych odhadov zarobil až 2 miliardy, čo predstavovalo zhruba 20% výnos.

Výnosy makro stratégií sú spravidla vyššie v „problematických“ rokoch. V čase keď akciový trh stabilne a rýchlo rastie a trhy sa nemusia vysporiadať so žiadnymi globálnymi problémami sa lepšie darí Equity stratégiám. Naopak geopolitické problémy a veľké globálne zmeny dávajú makro stratégiám viac príležitostí. Tento fakt pekne vidno aj na porovnaní výnosov stratégií hedge fondov ako takých(priemerný výnos zo všetkých stratégií, ktoré fond realizuje) a makro stratégií. V roku 2014 začali globálne problémy eskalovať a väčšina stratégií tým utrpela. Makro analytici však trávia väčšinu času práve tým, že sa na takéto udalosti pripravujú. Kým priemerná HF stratégia minulý rok klientom prerobila takmer 1%, makro stratégie zaznamenali viac ako 5% nárast. Kým nedávne problémy v Číne mali na akciový trh zdrcujúci dopad, makro stratégie stratili len niečo cez percento. Práve preto sú často vhodnou alternatívou ku klasickým investíciam.

Makro stratégie vyniknú hlavne v čase eskalujúcich globálnych problémov a veľkých geopolitických zmien

Relative Value Arbitrage

Pri tejto stratégií si človek na prvý pohľad môže myslieť, že ide o skutočnú arbitráž. Manažéri vyberajú veľmi podobné aktíva zo všetkých tried a snažia sa predať tie s nižšou relatívnou hodnotou a kúpiť tie s vyššou. O skutočnú arbitráž sa však jedná len extrémne zriedka, keďže sa toky peňazí jednotlivých aktív vždy aspoň mierne líšia. Veľkou výhodou tejto stratégie je, že môže byť väčšinu času trhovo neutrálna. Ak predpokladáme, že trh zle ocenil riziká spojené s držaním dvoch korporátnych dlhopisov a v skutočnosti sú takmer rovnaké, môžeme ten s nižším úrokom predať a z týchto prostriedkov financovať kúpu druhého, ktorý ponúka vyšší úrok. Rozdiel medzi úrokmi je náš a ak sme v analýze neurobili žiadnu chybu, riziko je minimálne. V takýchto prípadoch ale takmer vždy treba použiť páku, pretože spomínané rozdiely sú len veľmi malé. Podľa rôznych modelov sa dá takáto stratégia robiť aj medzi rôznymi triedami aktív, kde potom majú síce portfóliá rovnaké toky hotovosti, ale rozdielne ceny(riziko). V dobe rastu akciového trhu väčšinou Relative Value stratégie za Equity zaostávajú, treba ale zobrať do úvahy nízke riziko, ktoré realizácia takýchto stratégií obnáša. Optimálne môžu byť pre konzervatívnejších investorov. Ich nízka expozícia na akciový trh je totižto v dobe burzových krachov obrovským plusom.

Relative Value Arbitrage síce ponúka nižšie výnosy, za zváženie ale stojí vďaka relatívne nízkej rizikovosti

Špeciálnym typom Relative Value  sú Distressed stratégie. Tu sa hedge fondy zaoberajú aktívami, alebo dokonca aj celými spoločnosťami, ktoré stratili veľkú časť svojej hodnoty. Fondy pomáhajú s reštrukturalizáciou, resp. predajom aktív spoločnosti pred bankrotom. Dúfajú, že trh v panike ohodnotil „zbytkovú“ hodnotu aktív alebo spoločností zle A aj napriek svojej neľahkej situácii sa spoločnosti bude dariť lepšie. Typickým príkladom Distressed stratégie môže byť investícia do spoločností Fannie Mae alebo Freddie Mac. Tieto spoločnosti boli počas počas hypotekárnej krízy medzi najviac zasiahnutými spoločnosťami a ich hodnota klesla takmer na nulu. Hoci väčšinu zo svojej reálnej hodnoty naozaj stratili, trh zjavne tieto firmy prepredal a vytvoril dobrú príležitosť na kontra obchod.

Vývoj ceny akcií Fannie Mae. Pri správnom načasovaní sa bez páky dali zarobiť stovky percent.

Merger Arbitrage

Táto stratégia patrí medzi najjednoduchšie, ktoré hedge fondy aktívne používajú. Pri zlúčení spoločností, resp. akvizícii jednej spoločnosti druhou kupujúca spoločnosť často platí oproti trhovej cene pomerne výraznú prémiu. Jeden z prístupov je teda ešte pred akvizíciou kúpiť akcie cieľovej spoločnosti. Druhý, agresívnejší prístup hovorí aj o predaji akcií kupujúcej spoločnosti. Ak je prémia totižto priveľká, kupujúca spoločnosť stráca cenný kapitál a jej postavenie na trhu sa tým relatívne oslabí. Takáto projekcia je ale, samozrejme, čisto na uvážení manažéra. Hlavné riziko spojené s takouto stratégiou je možnosť, že sa predstavitelia spoločností nakoniec nedohodnú, alebo si kupujúca firma celú transakciu rozmyslí. V tom prípade cena typicky klesne pod úroveň, kde sa obchodovala pred oznámením akvizície. Takáto situácia totižto reflektuje pochyby manažérov kupujúcej firmy o perspektívnosti cieľovej firmy ako investície. Kvôli ich hĺbkovej analýze pred kúpou firmy sú takéto obavy pochopiteľne pre trh veľmi relevantné.

Merger Arbitrage je síce menej zisková, ako priemerná HF stratégia, je ale o niečo stabilnejšia

Event Driven

Event driven stratégie sa podobne ako distressed zaoberajú spoločnosťami s veľkými problémami, tesne pred bankrotom alebo počas neho. Celá myšlienka spočíva v predaji mladších(neskôr vydaných) dlhových obligácií, u ktorých je menšia pravdepodobnosť, že budú splatené a nákupe starších obligácií, ktoré spoločnosť splatí skôr. Po úspešnom splatení staršieho dlhu sa môže hedge fond poistiť nákupom ďalších obligácií s rovnakou dobou splatnosti ako mladší dlh, ktorý pôvodne nakrátko predali. Tak nebudú mať expozíciu žiadnu. Alternatívne sa dá poistiť aj nákupom opcií s rovnakou splatnosťou, ako zostávajúce obligácie, respektíve nákupom samotných akcií spoločnosti.

Výkon event driven stratégií je v poslednej dobe presným opakom merger arbitrage. Kopírujú výkon priemerných stratégií, v priemere sú ale o dosť volatilnejšie.

Fixed Income Arbitrage

Tieto stratégie obchodujú vládne dlhopisy, čo znamená, že investori nesú limitne nulové kreditné riziko. Buď skúsia vytvoriť hodnotu kúpou a predajom dlhopisov s rozdielnymi dobami splatnosti, alebo sa snažia odhadnúť tvar výnosovej krivky dlhopisov. Tá sa samozrejme s meniacimi sa trhovými podmienkami mení, aj keď v deň splatnosti je už úrok pevne daný. Čím je od tohto dňa ďalej, tým je krivka premenlivejšia. Tu je viditeľná analógia s opciami, ktorých cena je blízko expirácie tiež menej volatilná.

Analogicky sa dá postupovať aj pri obchodovaní korporátnych dlhopisov, tam ale investori pochopiteľne kreditné riziko nesú.

Fixed income stratégie(korporátne dhopisy)

Liquidation Arbitrage 

O liquidation arbitrage zrejme počulo spomedzi ľudí, ktorí sa zaujímajú o trading a investície asi najviac. I keď pravdeodobne nie v kontexte hedge fund stratégie. Vo Filme Wall Street Gordon Gecko zarobil na krachu aeroliniek, keďže mali vynikajúco financovaný penzijný plán, ktorý cena akcií na burze nereflektovala. Týmto spôsobom liquidation arbitrage funguje. Či už má firma na pokraji bankrotu cenné zariadenia, nehnuteľnosti, rôzne patenty, alebo iné aktíva, ktoré do ceny akcií na burze nie sú „započítané“, keďže veľká väčšina investorskej verejnosti o nich nevie, toto všetko predstavuje vhodnú príležitosť na kúpu. Spomedzi všetkých stratégií ale vyžaduje najlepšie znalosti firmy.

Ako sa darí týmto stratégiám v porovnaní s indexami? Realita žiaľ naďalej hovorí v neprospech fondov. Ich výkon je vo všeobecnosti, ale aj po jednotlivých stratégiách slabší. To síce môže do istej miery byť kompenzované nižším rizikom, už na prvý pohľad ale vidno, že sú výnosy neporovnateľné. To dokazuje, že indexy stále dokáže prekonať len malá časť hedge fondov a v priemere je investor na tom čo sa týka výnosu lepšie pri kúpe akciového idexu, bez aktívneho výberu akcií.

Všetky stratégie za US500 posledné 3 roky veľmi výrazne zaostávajú