Výnosy hedge fondov a riziko: Alfa, Beta, CAPM

17.09.2015  /  Jacoob Straka
hedge-fondy-ako-investovat

Hedge fondy na nás mnohokrát urobia svojimi rekordnými výnosmi veľký dojem, niekedy nás naopak slabým výnosom sklamú. Oba prípady však bez kontextu rizika samé o sebe výpovednú hodnotu nemajú. 34% ročný výnos môže byť totižto v širšom zmysle rovnako hodnotný ako 5% a všetko závisí na našich preferenciách rizika. Možno to na začiatok znie trochu metúco, všetko si ale postupne vysvetlíme.

 

Prvou a snáď najdôležitejšou vecou pri kvantitatívnej analýze portfólia je pochopiť vzťah medzi rizikom a volatilitou aktíva, ktoré držíme. Väčšina začínajúcich investorov si myslí, že sa jedná o tú istú vec. Pravda je to však len málokedy. Ak má investor v portfóliu len jedinú akciu, jeho riziko predstavuje práve volatilita. Ak cena akcií firmy, ktorú investor drží klesá, klesá automaticky aj hodnota jeho portfólia. Práve toto je hlavným dôvodom na diverzifikáciu, i.e. nákup viacerých akcií do portfólia. Pri rôznych firmách z rôznych odvetví je veľmi nepravdepodobné, že by mali všetky problémy počas rovnakého obdobia. Práve naopak, pri vhodne zvolenom a správne diverzifikovanom portfóliu bude zažívať problémy len veľmi malé množstvo firiem a ceny akcií ostatných budú relatívne stabilne rásť.

 

Ďalšou výhodou portfólia je, že sa namiesto jednotlivých akcií na našu investíciu pozeráme skôr ako na celok. Niekoľkopercentný náhly pokles v cene akcie vie investora vyplašiť, hlavne ak sa takéto niečo udeje bez zjavného dôvodu. Vďaka portfóliu ale takýto pokles nemá na stav celkovej investície kľúčový dopad a prípadnú zlú investíciu dokážu „vykompenzovať“ ostatné. Naše modelové portfólio v tomto prípade ostalo ako celok mierne nad nulou, aj napriek slabému výkonu desiatej akcie. To je jeden spôsob, ako sa celkové riziko investície zníži.

 

Viac akcií v portfóliu dokáže opraviť prípadné chyby a využíva skutočnosť, že sa ceny akcií nesprávajú rovnako

 

Druhý dôvod, prečo sa celkové riziko zníži je pomerne zvláštny vzťah medzi očakávaným výnosom akcie a rizikom. Ak je korelácia medzi výnosmi dvoch akcií nižšia ako 1(ich ceny nestúpajú/neklesajú vždy spolu) platí, že riziko spojené s držaním portfólia týchto dvoch akcií je nižšie ako priemer jednotlivých rizík týchto akcií. Je to práve vďaka nízkej korelácií medzi ich výnosmi, podobne ako v našom modelovom portfóliu. Výnos portfólia ale priemerom výnosov jednotlivých akcií stále zostáva. Pridávaním ďalších akcií s podobným očakávaným výnosom sa preto celkový výnos portfólia nezmení a riziko spojené s jeho držaním sa podstatne zníži. Tento efekt je najvýraznejší pri akciách s nízkou koreláciou, i.e. spoločností z rôznymi cieľovými zákazníkmi, z rôznych sektorov. Nájsť spoločnosti s vysokým očakávaným výnosom a nízkou vzájomnou koreláciou je ale pochopiteľne ťažké. Je to aj hlavnou úlohou hedge fund manažérov, ktorí klientom zostavujú akciové portfóliá. Vďaka vyššie vysvetlenému vzťahu výnosu a rizika portfólia pozostávajúceho s aktív, ktoré nemajú medzi sebou perfektnú koreláciu sa ale definícia rizika mení z volatility na tzv. Betu. Tá určuje systematické riziko držania akcie v portfóliu. Ak je Beta akcie 1, je rovnako riskantná, ako trh. Naopak beta 1.8 hovorí, že je táto akcia až o 80% rizikovejšia. Zaujímavým príkladom je Apple, ktoré má Betu 0.83. Oproti akciovému trhu by mala byť táto akcia stabilnejšia a pri 10% pohybe indexu zaznamenať zhruba 8.3% pohyb.

 

Najdôležitejšie na Bete je, že pomocou nej dokážeme vypočítať výnos, ktorý by podľa finančnej teórie akcia mala o rok dosiahnuť. Ak nám z našej analýzy vychádza, že má akcia výrazne vyšší výnosový potenciál, možno je správny čas zvážiť investíciu. Výpočet očakávaného výnosu podľa Bety je síce pomerne komplikovaný, veľa online nástrojov je tento zložitý úkon schopných urobiť namiesto nás. Príklad na takúto aplikáciu nájdete tu.

 

Prečo je ale Beta dôležitá v kontexte hedge fondov? CAPM(formulka, ktorou si dokážete z Bety vypočítať očakávaný výnos) nám stanovuje, aký výnos ba malo dosahovať celé správne diverzifikované portfólio. Okrem nájdenia nízko korelovaných akcií sa ale nespolieha na žiadnu schopnosť predpovedať ceny akcií, ani na to, že akciové indexy prekonáme. Tento výnos by mal byť schopný dosiahnuť pomocou CAPM a trochy finančnej teórie aj bežný človek. Manažéri hedge fondov, ktorý sa venujú investičnému výskumu a poznajú špecifiká jednotlivých spoločností by mali zarobiť viac, bez nutnosti podstupovať dodatočné riziko(operovať s vyššou pákou). Ich pridaná hodnota sa s pomocou Bety dá relatívne jednoducho odmerať a nazýva sa Alpha. Udáva počet percentuálnych bodov, o ktoré manažér prekonal benchmark. Alpha 3 napríklad znamená, že manažér svojim klientom zarobil o 3% viac, ako by sami mohli dosiahnuť podľa CAPM. To je jeho pridaná hodnota. Najslávnejší manažéri si svoju Alphu veľmi svedomito strážia, čo je vzhľadom na jej výpovednosť pochopiteľné.

 

V kontexte rizika hedge fondy v priemere stále plnia svoju úlohu, i keď možno menej, ako by sme od nich očakávali.

 

Klient hedge fondu by sa mal práve preto namiesto výnosu pozerať práve na Alphu. Jedná sa o ukazovateľ výkonu relatívne k riziku, čo znamená, že sa síce pri vyššej páke výkon zvýši, Alpha ale vzhľadom na úmerne vyššiu rizikovosť ostáva rovnaká.

 

Aké sú obmedzenia takejto analýzy? Najväčším problémov je, že Alpha vychádza z historických dát a neponúka nám žiadny pohľad do fungovania fondu ako takého. Ak napríklad manažér systematicky vypisuje opcie a jediný príjem fondu je z opčných prémií, pri najbližšom väčšom krachu zrejme bude musieť fond zatvoriť, aj keď jeho Alpha bola po dlhé roky perfektná.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk