Minimálne riziká s vysokým výnosom

06.11.2015  /  Daniel Gladiš

Akcie so sebou samozrejme nesú riziko. Tým ale nie je kolísanie ich cien, ale riziko súvisiace s podnikaním jednotlivých spoločností. Tieto riziká možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:

– technologické

– cyklické

– regulatórne

– menové

– finančné

– operačné

– manažérske

 

Medzi množstvom spoločností, ktoré sa na trhoch obchodujú, možno nájsť také, ktoré majú tieto riziká minimálne. Ich akcie pokladáme teda za bezrizikové. Po prvé, patria do triedy aktív, ktorá svojimi vysokými výnosmi dlhodobo minimalizuje riziko, že investor nedosiahne svoj cieľ. Po druhé, minimalizujú aj druhé najväčšie riziko, ktorým je trvalá strata kapitálu.

 

Portfólio zostavené z akcií týchto spoločností možno považovať za bezrizikové. Jeho výnos bude veľmi pravdepodobne dlhodobo reálne kladný a s minimálnym rizikom trvalej straty kapitálu. Ako investori sa samozrejme nemusíme pri zostavovaní portfólia obmedzovať len na bezrizikové akcie. Tie slúžia len ako východiskový bod. Našou úlohou je študovať jednotlivé spoločnosti, urobiť si predstavu o výške ich podnikateľského rizika a možných investičných výnosoch a potom vyberať najlepšiu kombináciu rizika a výnosu. O ideálnu kombináciu rizika a výnosu sa snaží väčšina investorov, alfou a omegou však je správna definícia rizika.

 

Predstavte si dve identické spoločnosti. Sú úplne rovnaké a líšia sa len tým, že akcie jednej sa obchodujú na burze a akcie druhej nie. Asi ťažko niekoho napadne posudzovať riziko tej, ktorej akcie sa na burze neobchodujú, podľa volatility ich cien, keď žiadne ceny k dispozícii nie sú. Riziko sa bude zrejme posudzovať podľa vyššie menovaných kategórií súvisiacich s podnikaním spoločnosti. A úplne rovnako by sa malo posudzovať riziko u tej, ktorej akcie sa na burze obchodujú. Definícia rizika sa predsa nemôže úplne meniť len na základe toho, či sa akcie obchodujú na burze alebo nie. Obchodovanie na burze je len akousi dodatočnou výhodou, ktorá nám umožňuje reagovať na extrémne nálady trhu a prípadne tým dosiahnuť vyšší výnos.

 

 

Zmeny v portfóliu

 

Preč z portfólia majú namierené akcie Precision Castparts (PCP). PCP vyrába špeciálne kovové výrobky a komponenty predovšetkým pre letecký a energetický priemysel. Spoločnosť sme sledovali niekoľko rokov, ale stále sa nám zdala drahá. Nakoniec sme sa dočkali jari, kedy jej cena klesla voči predchádzajúcemu maximu približne o štvrtinu. Začali sme teda budovať pozíciu. Príjemne nás potešilo, keď asi o mesiac neskôr vyšlo najavo, že v prvom štvrťroku začal PCP kupovať aj Buffett. Pretože akciové trhy celkovo ani akcie PCP nerástli, postupne sme kupovali ďalšie a ďalšie akcie PCP za čím ďalej lepšie ceny. Pripadalo nám, že sa nie je kam ponáhľať. Jedného augustového nedeľného rána sme však zistili, že Buffettove Berkshire Hathaway kupuje PCP celé. V tom čase sme mali v PCP asi 5% portfólia a boli sme zhruba v dvoch tretinách našej zamýšľanej pozície. Naše pocity sú teda zmiešané. Na jednej strane nás teší, že Buffett vidí hodnotu tam, kde ju vidíme aj my, a taktiež nás samozrejme teší rýchly zisk vo výške asi 17%. Na druhej strane sa nám PCP veľmi páči a predpokladali sme, že pôjde dlhodobo o jednu z našich hlavných pozícií a že časom zarobíme oveľa viac. Malou útechou nám môže byť fakt, že PCP budeme ďalej vlastniť prostredníctvom nášho podielu v Berkshire.

 

Kúpili sme dve pozície. Jednu v Kanade a jednu v USA. Kanadská spoločnosť je naša stará známa. Vlastnili sme ju už v rokoch 2004 – 2006. Vtedy sme ju predali preto, že sme mali výhrady ku krokom vtedajšieho hlavného akcionára, zakladateľa a riaditeľa v jednej osobe. Ten už tam ale niekoľko rokov nie je a súčasný manažment sa nám naopak veľmi pozdáva. Ide o veľkú, globálnu, finančne silnú spoločnosť, aktuálne k zakúpeniu za menej ako 9 násobok zisku.

 

Naša druhá novinka je z finančného sektora. Systematicky sme sa snažili nájsť spoločnosť, ktorá je relatívne mladá a má zavedený a predovšetkým expandovateľný podnikateľský model. Nakoniec sa nám jednu takú podarilo nájsť a domnievame sa, že raz dorastie do niekoľkonásobku svojej súčasnej veľkosti. Čakáme teda mnohoročný vysoký rast a pritom za neho nebolo potrebné pri dnešnej cene akcií platiť dopredu.

 

V tomto štvrťroku sme boli pomerne aktívni a navýšili sme aj niekoľko ďalších už existujúcich pozícií. Ceny klesajú a po dlhšej dobe máme viac dobrých investičných príležitostí, než koľko dokážeme využiť. To je veľmi príjemný problém. Vďaka prílivu nových peňazí do fondu a tiež vďaka predaju PCP máme stále dosť hotovosti na ďalšie nákupy a nezostáva nám nič iné, než si priať, aby ceny boli ešte priaznivejšie ako sú teraz.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk