Koniec čínskeho zázraku. Japonsko má obrovský potenciál Ako-investovat.sk .


 

Koniec čínskeho zázraku. Japonsko má obrovský potenciál.
Cieľom tohto textu je zistiť, čo sa deje v Ázii a odpovedať na otázku, či sa v Japonsku, Číne a Južnej Kórei vytvárajú príležitosti. Aké sú riziká čínskeho ekonomického spomalenia na globálnu ekonomiku.
 
Nasledovný text ponúka výber a zároveň voľný preklad z originálneho textu 

The end of the China "Miracle" - Japan is where the action is now od spoločnosti River Front. (Zdroj: PDF z 7.10.2015.)

 


Tento text pokladám za nesmierne dôležitý pre porozumenie ázijským ekonomikám a ich "Ázijskému modelu rozvoja" (angl. "Asian Development Model" - ADM). Na základe týchto poznatkov môžeme začať uvažovať o tom či sa tu formujú investičné príležitosti.

Ázijské ekonomiky sa vyvíjali modelom ADM, ktorý prvýkrát použilo Japonsko. Tento model - ako si ukážeme - je na začiatku veľmi efektívny, ale ak sa neuskutočnia reformy môže vyústiť do stagnácie a deflácie. Dôkazom je 20-ročná stagnácia v Japonsku.

Japonsko prechádza reformami a spolu s dohodou o trans-pacifickej spolupráci (Trans Pacific Partnership - TPP) môže naštartovanie japonskej ekonomiky vykompenzovať nežiadúce dopady slabej čínskej ekonomiky na globálnu ekonomiku.

Južná Kórea aktuálne čelí nedostatkom ADM pretože Čína útočí na ich exportné trhy.

Čínu zasiahla slabosť ADM rýchlejšie ako Japonsko a Južnú Kóreu. V nadväznosti na slabnúci rast exportov, Čína vykonala sériu politických opatrení, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré Japonsko realizovalo začiatkom 90-tých rokov 20. storočia (bublina na trhu s nehnuteľnosťami, rast investícií do infraštruktúry, zlé úvery). Zdá sa, že to odstránilo okamžité riziko finančnej krízy typu Lehman na pár rokov. RiverFront analytici si myslia, že obavy o bezprostredný kolaps čínskeho finančného systému alebo ekonomiky sú prehnané. Otázne však zostáva či má čínska vláda dostatok politickej sily a vôle pokračovať s aktuálne navrhovanými reformami. "Predĺženie a ochrana" zlých dlhov a podpora rastu cez fiškálne a monetárne stimuly pomôže Číne, aby sa vyhla "hard landing" (zvrdému spomaleniu) na nejaký čas, ale potrebujeme vidieť, že navrhované reformy sa implementujú predtým než budeme viac optimistickí o čínskom akciovom trhu. (pozn. PEVONI - Preto investovanie do čínskych akcií by mohlo byť zaujímavé neskôr, alebo je možné ho zvážiť s menším objemom.)

Posledných 20 rokov sa Čína tešila silnému ekonomickému rastu a rýchlej industrializácii. Čínsky model rozvoja nie je nový a jeho základy prvýkrát adoptovalo Japonsko pred mnohými desaťročiami. Medzi ostatné krajiny, ktoré sa týmto modelom riadili patrí okrem Japonska a Číny aj napr. Južná Kórea či Tajwan. Sme presvedčení, že krajiny, ktoré sa dali na cestu ADM, skôr či neskôr sa stanú obeťami skrytých nedostatkov tohto ekonomického sytému. Tieto fundamentálne nedostatky sa rýchlejšie prejavia vo veľkých ekonomikách ako v Japonsku a vedú krajinu do nadmerného dlhu a dlhého obdobia ekonomickej stagnácie. Agresívne ekonomické reformy môžu teoreticky ochrániť pred týmto scénarom, ale v realite politické spojenectvá v rámci ADM vytvorili neprekonateľné bariéry na zmenu.

 

Dôležité aspekty ADM:

 1. Vláda sa zameriava na rozvoj kľúčových odvetví a ochraňuje tieto spoločnosti vďaka obchodným obmedzeniam a potláčaním domácej konkurencie.
 2. Cielené odvetvia získavajú podporu vďaka neobmedzenej ponuke nízkoúročených úverov.
 3. Výmenou za tieto výhody, odvetvia sa zameriavajú na maximalizáciu exportov a zamestnanosť namiesto profitabilnosti (rentability).
 4. Pracovníci sú vytiahnutí z fariem do tovární.
 5. Domáca spotreba je potlačená, aby sa vytvoril surplus exportov.

ADM je výnimočne úspešný v tom, že dokáže vytiahnuť ľudí z nesmiernej chudoby naturálneho hospodárstva. Rast exportov umožňuje viac a viac pracovníkom odísť od farmárčenia do tovární a rast miezd následne tlačí na exporty s nízkou pridanou hodnotou, ktoré začnú byť menej cenovo kompetitívne. Spoločnosti musia presedlať na exporty s vyššou pridanou hodnotou - luxusnejšie a kvalitnejšie tovary a služby - aby dokázali platiť rastúce mzdy.

Keď exporty začnú klesať, politici v ADM začnú kompenzovať zvýšením investícií do nehnuteľností a následne infraštruktúry. Banky začnú presadzovať politiku "požičaj a postav" a lacné úvery väčšinou vedú k bublinám na trhu nehnuteľností. Keď trh s nehnuteľnosťami spľasne, vláda to kompenzuje výdavkami do infraštruktúry. Nové a ďalšie investície zvyknú byť menej produktívne nakoľko kapacity prevyšujú konečný dopyt. Nadbytok kapacít a ťažké bremená úverov môžu viesť k deflácii a ekonomickej stagnácii ("Japonský syndróm").

V tomto stave ekomomika nevyhnutne potrebuje nový zdroj dopytu a obvyklým východniskom by mali byť domáci spotrebitelia. Takýmto prechodom sa snaží prejsť Čína, ktorá potrebuje vybalancovať svoju ekonomiku z exportne orientovanej krajiny na krajinu so silným domácim spotrebiteľstvom. Bohužiaľ, mechanizmy ADM ako napr. obchodné obmedzenia, zákaz konkurencie a regulované úrokové sadzby deprimovali spotrebiteľský dopyt, ale zároveň vytvorili značnú politickú podporu. Akákoľvek snaha o povolenie väčšej miery konkurencie v ochraňovaných odvetviach alebo zvýšiť návratnosť na sporiacich účtoch je spravidla sprevádzaná silným odporom. V prípade Japonska, roky stagnácie boli potrebné na to, aby sa zaujalo spoločné stanovisko, že reformy sú potrebné.

 

Cyklus rastu ADM:

 1. Export lacných tovarov
 2. Export tovarov s pridanou hodnotou
 3. Požičaj a stavaj (bublina na trhu s nehnuteľnosťami)
 4. Verejný sektor - požičaj a stavaj (infraštruktúra)
 5. Ak dlhové bremeno prekročí kritický prah potom stagnácia sa chopí ekonomiky
 6. Nakoniec sa prijímajú reformy

 

Japonsko, Južná Kórea a Čína: Tri rôzne štádia v cykloch ADM

 

Japonsko

 

Ku koncu roka 2012 vyhral voľby Shinzo Abe, ktorý konečne odštartoval proces reforiem a politiku, ktorú poznáme pod názvom  "tri šípy". Mentráne a fiškálne stimuly sú sprevádzané štrukturálnymi ekonomickými reformami.

Agresívne peňažné uvoľňovanie a klesajúci jen pomáhajú japonskému napredovaniu. Japosnká centrálna banka (Bank of Japan - BOJ) by mohla ešte tento rok pridať na stimuloch alebo prijať politiku negatívnych úrokových sadzieb a tak stimulovať spotrebiteľské výdavky. Investori by však nemali zostať len pri vnímaní peňažnej politiky, pretože by tým mohli podceniť silu reforiem.

Mnohé spoločnosti v Japonsku prijali ciele založené na return on equity (ROE). Táto politika predstavuje priamy útok na jeden zo základov ADM pretože pod týmto modelom podiel na trhu by mal byť zdôraznený na úrok rentability (ziskovosti). Pod japonským systémom keiretsu rozumieme prostredie bez zdravej konkurencie. Spoločnosti tu vlastnia hlavné podiely u ich dodávateľoch a ich odberateľoch. Členovia keiretsu teda kupujú alebo predávajú od spriaznených (prepojených) spoločností a preto ochraňujú jedna druhú od konkurencie. čím viac spoločností prejde zmenami a zamerá sa na rentabilitu, tým vyššie konkurenčné tlaky zapôsobia na tradičných dodávateľoch a predajcov. Takto efektivita vytvorí príležitosti na zníženie nákladov pre japonských spotrebiteľov. Nižšie ceny prinesú skôr či neskôr vyšší dopyt (spotrebu). Vyšší dopyt zvyčajne vedie k vyššej zamestnanosti a výrobe. A čarovný ekonomický kruh by mohol nastoliť "zlatú éru pre Japonsko" ako povedal Shinzo Abe na nedávnej návšteve v USA. Japonsko musí prejsť refomami, znížením regulácií, vysporiadať sa so starnúcou populáciou (Abe sa snaží zakomponovať väčší počet žien do pracovných príležitostí).

Nedávna dohoda s názvom Trans Pacific Partnership (TPP) by mohla pozitívne podporiť progres reforiem. TPP núti Japonsko, aby znížili tarify a podporili reformy vo vysoko chránených oblastiach ako poľnohospodárstvo a automobilový sektor. Japonci platia príliš veľa za základné, pre život nevyhnutné tovary a TPP dodáva Abemu potrebnú politickú podporu v procese reforiem. Keď ceny potravín a ďalších spotrebiteľských tovarov poklesnú, Japonsko by sa mohlo tešiť udržateľnému nárastu výdavkov spotrebiteľov. Návrat rastu Japonska ako 3. najväčšej ekonomiky na svete by mohlo vykompenzovať čínske nevyhnutné spomalenie rastu z ich neudržateľných hodnôt.

 

Južná Kórea

 

Južná Kórea bezchybne nasledovala návod na ADM. Zo začiatku sa zamerala na produkty s nízkou pridanou hodnotou ako oceľ a následne sa pohla dopredu v automobilovom priemysle a v spotrebiteľskej elektronike. Ich ekonomické prekážky súvisia s ich závislosťou na Číne ako ich najdôležitejšej destinácii pre exporty. Čína ide tým istým ekonomickým modelom ADM a rýchlo sa posunuli k odvetviam s vyskou pridanou hodnotou. Týmto sa najväčší spotrebiteľ Južnej Kórei stáva ich najväčší konkurent.

Na trhu s nehnuteľnosťami sa obyvatelia Južnej Kórei zadĺžili do takej miery, že teraz potria medzi najviac zadĺžených spotrebiteľov na svete. Priemerné zadĺženie juhokórejskej domácnosti je 160% ročného príjmu. Pre porovnanie v USA to bolo 140% počas vrcholu bubliny s nehnuteľnosťami.

Južnú Kóreu čaká ťažká cesta pretože v oblasti infraštruktúry nevidno potrebu.

 

Čína

 

Čína prešla rôznymi fázami ADM rastových cyklov rýchlejšie než iné krajiny kvôli jej veľkosti. V roku 2008 a 2009 implementovali výnimočne agresívne stimuly - program "požičaj a stavaj." To viedlo k masívnej výstavbe, bubline na trhu s nehnuteľnosťami a spomaleniu výstavby. Vysoké budovy sú poloprázdne alebo úplne prázdne. Vznikli tzv. "mestá duchov." Mnoho spoločností (štátom vlastnené) disponujú dlhy pretože nikto nekupuje ich byty.

Vláda v Pekingu sa snaží o zvýšenie výdavkov do infraštruktúry, aby vykompenzovali spomalenie ekonomického rastu, ktoré bolo spôsobené poklesom investícií do nehnuteľností. Pokles na trhu s nehnuteľnosťami je oveľa rýchlejší než výdavky na infraštruktúru. Očakávame, že čínsky rast sa stabilizuje, ale neakceleruje sa pretože výdavky na infraštruktúru prídu až o pár mesiacov a budú menšie než investície do výstavby. 

Dlhy developerov sú veľké a mohli by spôsobiť kolaps finančného systému v Číne. Vláda si to uvedomila a realizuje "bond swapy" - dlhopisové swapy. Banky vymenia pôžičky na nehnuteľnosti za vládou garantovaný dlhopis s 10-ročnou maturitou a relatívne nízkym úrokom. Touto politikou "predĺž a ochráň" zlé dlhy, sa domnievame znížilo a posunulo riziko dlhovej krízy typu Lehman do budúcnosti.

Zdá sa, že kombinácia bubliny na trhu s nehnuteľnosťami, výdavky na infraštruktúru a prístup k zlým dlhom cez "predĺž a ochráň" prístup, sa veľmi podobá politickým chybám v Japonsku v 90-tých rokoch minulého storočia. Aj napriek tomu, čínska vláda sa domnieva, že investície do infraštruktúry (kvalita vody, verejná doprava, rýchlo dráhy na železniciach, opatrenia proti znečisťovaniu životného prostredia ai.) pomôže zmeniť "mestá duchov" na produktívne lacné bývanie. Veria, že sa im to podarí do termínu maturity dlhopisov.

Čína ďalej otvára dvere pre zahraničných investorov, ktorí môžu vstúpiť do "nestrategických" štátom ovládaných spoločností (angl. state-owned enterprises - SOE). Zahraničné investície znížia riziko zlých dlhov a pomôžu znížiť korupciu, zvýšiť efektivitu spoločností a konkurencie schopnosť.

Čína je na dôležitej križovatke a dôležité bude, aby politici realizovali reformné snahy. Ak to neurobia, Čína môže upadnúť do stagnácie a deflácie ako Japonsko. Zatiaľ čo Čína bude prechádzať reformami, Japonsko sa môže stať novou lokomotívou globálnej ekonomiky.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac ako, kde a kedy vstupovať na tieto trhy, staňte sa ešte dnes členom obchodnej miestnosti PTA Trading Floor.

Autor: Peter Voštinár

Táto správa má iba vzdelávací charakter a nemá byť chápaná ako výzva či odporúčanie ku kúpe, predaju či držbe akéhokoľvek investičného nástroja. Výsledky minulého obdobia nie sú žiadnou zárukou pre budúci vývoj. Obchodovanie na finančných trhoch je rizikové. Možnosť straty nejde vylúčiť a každý obchod je spojený s určitým rizikom. Pred tým, než sa rozhodnete investovať, prečítajte si poučenie o rizikách a právne vyrozumenie a predovšetkým sa kvalitne pripravte a vzdelávajte.

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Trading a brokeri

Blogy


Podobní autori

admin

martin.gulka

juggler

fglasa

kasik
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)