Poistkou sa nesporí! Ako-investovat.sk .

Poistkou sa nesporí!

wednesday
02.12.2015
Financie a poistenie | marcel.onufer Komentáre: 8


Životné poistenie je produkt, ktorý slúži na krytie finančnej straty, ktorá nastane smrťou poisteného. Svoje dôležité postavenie má preto najmä u rodín, kde chod domácnosti je odkázaný na príjem živiteľa rodiny. Ak sa zameriame iba na finančnú stratu (nie emocionálnu), tak smrť živiteľa rodiny okrem dodatočných finančných nákladov spojených s pohrebom prináša obrovský výpadok príjmu, ktorý môže výrazne narušiť prípadne skomplikovať bežný chod rodiny. Okrem poistenia smrti, poisťovne vo svojich produktoch ponúkajú na výber viaceré pripoistenia, ktoré umožňujú preniesť riziko finančných strát na poisťovňu aj v prípade choroby, úrazu, pracovnej neschopnosti, invalidity a podobne. Dovolím si povedať, že niektoré pripoistenia majú vyššiu prioritu ako hlavné poistenie smrti.

 

Typy životných poistení

 

Pri krytí rizika smrti poisťovne ponúkajú na výber rôzne typy poistení:

  • RŽP - Rizikové životné poistenie – najlepšie vystihujú princíp poistenia, pretože zaplatené poistné slúži výlučne na krytie rizika smrti a v prípade že k smrti poisteného nedôjde tak nedôjde ani k poistnému plneniu 
  • KŽP - Kapitálové životné poistenie – časť zaplateného poistného kryje riziko smrti a zvyšná časť sa zhodnocuje technickou úrokovou mierou, ktorú poisťovňa garantuje
  • IŽP - Investičné životné poistenie – podobne ako pri KŽP sa časť poistného použije na krytie rizika smrti a zvyšná časť sa investuje v podielových fondoch. Podielové fondy ako nástroj kolektívneho investovania spravidla umožňujú z dlhodobého hľadiska dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako je technická úroková miera pri KŽP
  • Variabilné životné poistenie – hybrid KŽP a IŽP

 

RŽP považujem za transparentné z pohľadu nákladov. Keďže zaplatené poistné slúži len na krytie rizika smrti (prípadne ostatných pripoistení). Problém, pri určení nákladovosti poistenia vzniká naopak u IŽP a KŽP. Tie okrem krytia rizík znášajú náklady spojené s vedením investičného alebo kapitálového účtu, správou portfólia, administratívnymi nákladmi a podobne. Nákladovosť týchto poistení je zarátaná v poplatkoch, ktoré poisťovňa strhne z investičného/kapitálového účtu a vyrátať si celkovú nákladovosť poistenia zo zmluvných podmienok (kde sú uvedené miery, sadzby, rizikové prirážky v rôznych matematických vzťahoch) je už otázka individuálnej pripravenosti každého poistníka.

 

Pri investovaní časti zaplateného poistného u IŽP poisťovňa využíva služby správcovských spoločnosti, ktoré sa správou týchto vkladov investorov špecializujú.

 

Informatívny výpočet

 

Jedným z možných spôsobov ako ilustrovať nákladovosť zmluvy u investičného životného poistenia pri platení poistného je porovnať ho s investíciou do podielového fondu priamo (bez poisťovne). Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že schopnosť samostatne porozumieť poplatkovej štruktúre alebo aspoň približne vypočítať nákladovosť investičného alebo kapitálového životného poistenia u poistníkov je nízka.

 

Preto som vytvoril informatívny výpočet, kde porovnávam investovanú sumu 1200 eur ročne prostredníctvom poisťovne a bez nej počas obdobia 30 rokov. Investuje sa do podielového fondu, ktorý má výnosnosť 6% p.a. počas celej doby investície.

Obrázok v jednoduchosti znázorňuje, akou cestou putujú investované prostriedky:

 

 

Vľavo je znázornená investícia prostredníctvom IŽP a vpravo je znázornená investícia do podielového fondu priamo.

 

Aby som priblížil nákladovosť investičného účtu v prípade poisťovne, tak poistnú sumu poistenia rizika smrti som nastavil na 0€. (To znamená, že poistenie nekryje riziko smrti a je využité len ako investícia).

 

Vstupy pre výpočet u IŽP:

  • Distribučný poplatok: 2 roky platenia poistného (2400 eur) zároveň nám splácanie tohto poplatku odďaľuje začiatok investovania o 2 roky
  • Poplatok za správu fondu: 1,3% p.a.
  • Administratívny poplatok: 1,66 eur mesačne (19,92 eur ročne)

 

Vstupy pre výpočet u PF:

  • Distribučný poplatok: 2% (720 eur) zaplatený v prvom mesiaci investovania
  • Poplatok za nákup podielových jednotiek: 0,3% (3,6 eur ročne) platí sa jednorazovo z došlého vkladu

 

Stav účtu u IŽP a PF počas celej doby investovania znázorňuje nasledujúca tabuľka:

 

 

Červenou farbou sú znázornené záporné čísla. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že IŽP prináša investorovi zisk až v 11. roku investovania. Ďalej si môžeme všimnúť, že v prvých dvoch rokoch je stav účtu pri IŽP rovný nule. To ma na svedomí distribučný poplatok, ktorý sa štandardne zahŕňa prvé dve ročné platby poistného a zároveň odďaľuje začiatok investovania o 2 roky.

 

Situácia u podielového fondu je odlišná, investuje sa hneď od začiatku, distribučný poplatok je zhruba tretinový oproti distribučnému poplatku u IŽP a preto má investícia prvé zhodnotenie už po 4. rokoch.

 

Rozdiel v stave investičných účtoch IŽP a PF znázorňuje posledný stĺpec, ktorý znázorňuje, že objem prostriedkov na účte pri investícii bez poisťovne je o desiatky % vyšší počas celého obdobia a rozdiel oproti investícii v poisťovni sa od 15. roku ešte viac prehlbuje v prospech investície do podielového fondu na priamo.

 

Tento rozdiel spôsobuje správcovský poplatok 1,3%, ktorý si poisťovňa účtuje za správu investičného účtu a tým poistníka ukracuje o možný zisk plynúci z výnosov podielových fondov.

 

Stav zisku na účte u oboch investícii znázorňuje nasledujúce grafické porovnanie:

 

Nákladovosť poistenia

 

Distribučný poplatok pozostávajúci z 24 mesačných platieb je vyčíslený na 2400 eur. Okrem iného odďaľuje začiatok investovania o 2 roky, čo prináša ďalšie dodatočné náklady spojené so stratou zisku (ktoré nevyčísľujem).

Správcovský poplatok 1,3% je strhávaný každoročne z investičného účtu počas celej doby investovania a jeho kumulatívna suma predstavuje 6 619 eur.

Administratívne náklady predstavujú 598 eur počas celej doby investovania.

 

Ušlý zisk

 

Investovanie prostredníctvom IŽP zahŕňalo dodatočné náklady ktoré brzdili investičnému účtu dosahovať adekvátne zisky. Ušlý zisk vieme v porovnaní s investíciou priamo vyčísliť ako rozdiel ziskov v jednotlivých fázach investovania (viď tabuľka). Ku koncu investičného obdobia je ušlý zisk vo výške 27 294 eur.

 

Záver

 

Táto analýza IŽP v porovnaní s investíciou priamo do PF je realizovaná na konkrétnom IŽP, ktorého názov neuvádzam.  Kvôli náročnosti výpočtu toto IŽP nezahŕňa všetky poplatky, ktorých zarátanie by ziskovosť IŽP ešte znížilo a prvé výnosy z takejto investície by sa dosiahli nie v 11. roku, ale ešte neskôr. Ďalšia otázka nastáva, či výnosy z investície u IŽP z dlhodobého hľadiska prekonajú infláciu a či nedôjde k reálnemu znehodnoteniu peňazí investorov.

 

Odporúčanie

 

Záverom len dodám moje skromné odporúčanie: Ak sa rozhodujete investíciu realizovať prostredníctvom poisťovne, tak určite zvážte nákladovosť takejto investície. V prípade investovania je určite výhodnejšie investovať do podielových fondov priamo, čo znázorňuje aj môj výpočet. Zároveň, ak chcete porovnať cenu poistení, tak u RŽP máte nákladovosť uvedenú transparentne. Cenou poistenia je totiž u RŽP vaše poistné a pri porovnaní s inými RŽP nepotrebujete študovať poplatkovú štruktúru skrytých poplatkov ako to je u investičných účtoch IŽP. 


Toto zistenie ma stálo rok života a 950€ Pridal: kapitalista dňa 03.12.2015 o 07:54

Tiez som sa poucil na tomto uzasnom sporeni s poistkou,este raz mi to niekto ponukne tak mu to otrepem o gebulu.Inak pekny clanok,mal by povinne kazdy citat pred tym ako pojde k "poradcovi". Pridal: socialista dňa 03.12.2015 o 10:13

ako tam pozerám, ste dosť proti poisteniu, netvrdím, že poistenie je vyhodnejšie, ale vybrať pri IŽP jedny z tých vyšších poplatkov a pri PF dať 2% a 0,3% považujem za dosť nefér porovnávania a podľa toho ľudia vidia, že sa snažíte ľudí ovplyvniť a nie je to nezávislý pohľad, ale ten váš. Pridal: Bláro dňa 03.12.2015 o 12:53

Neovplyvňujem ľudí. Vybral som IŽP, ktoré sa predáva ako teplé párky s fondom ktorý sa často nastavuje do portfólia na 30 ročný horizont. Osobne nemôžem za to, akú poplatkovú štruktúru dané IŽP ponúka ale viem, že táto poisťovňa má veľmi veľký podiel na trhu. (Pritom som nebral v úvahu všetky poplatky, len tie hlavné) A verím, že mi dáte za pravdu, že ak píšem pre verejnosť, tak nevyberiem riešenie, ktoré je výnimočné a nepoužíva ho veľa ľudí. Ak chcete prepočítam Vám investíciu do PF aj s inými distribučnými poplatkami ak je 2% málo dám 3,4,5... Napíšte mi email s akým poplatkom u PF mám rátať a pošlem Vám obratom porovnanie. To isté platí pre ostatných čitateľov, ktorí si myslia, že je výpočet nefér, ovplyvňujúci alebo len z môjho uhlu pohľadu. :) Pridal: Marcel Onufer dňa 03.12.2015 o 13:49

Zdravim, mna by zaujimalo (mozno aj formou clanku) ako hodnotite ine benefity, ktore IZP ma a to: nepodlieha priebeznemu zdanovaniu vynosov, lacne vykrytie rizika smrti, nespada do BSM, nepodlieha exekucii, oslobodenie od platenia pri trvalej a uplnej invalidite, obchadza dedicske konanie, psychologicky efekt - ochrana pred sebou samotnym... daju sa vobec tieto benefity vycislit ? Lebo ja chapem IZP ako produkt na ZABEZPECENIE (krytie rizik a dochodku), cize moje zabezpecenie je top priorita a tento ciel chcem na 100% dosiahnut. Nechcem aby som po 20 rokoch prisiel o polovicu uspor pri rozvode alebo v pripade mojej smrti zdedi ucet moj biologicky otec, ktory ma opustil v 7 rokoch.. Berte to ako namet na clanok :) Pridal: Orange dňa 21.12.2015 o 14:28

Zdaňovanie výnosov z IŽP a zahraničných PF je na jedno veľké diskusné okienko ale poisťovňa ani v tomto merítku nevedie. Oslobodenie od platenia v prípade invalidity je možné dojednať aj u RŽP takže opäť nie je dôvod prečo voliť investičný účet k poisteniu. Ak sa dívate na poistný produkt z pohľadu krytia ja som len rád, ste pozorný čitateľ :) Pointou článku bolo ukázať, že poisťovne pri sporení si/investovaní nemajú okrem preposielania peňazí do PF a účtovaní si za to neprimeraných poplatkov žiadnu inú funkciu... ale nebránim sa námetom k článku o poistných produktoch aj z iného uhlu pohľadu, vďaka :) Pridal: Marcel Onufer dňa 21.12.2015 o 16:32

Investičné životné poistenie Diablov vynález alebo výhodný produkt?
Obrovskou výhodou internetu je rýchly prenos, dostupnosť a kvantita informácií. Na druhej strane internet umožňuje poskytovať neúplné, zavádzajúce a tendenčné informácie, ako je to aj v prípade mnohých článkov a blogov na tému investičného životného poistenia. Vo väčšine prípadov tieto články píšu ľudia pôsobiaci v sprostredkovaní finančných služieb účelne a zámerne, ako marketingový nástroj používaný na ich obchodných stretnutiach a taktiež obchodných stretnutiach ich kolegov. Ak ste sa aj vy stretli s finančným sprostredkovateľom, ktorý na vás vysypal kopec vytlačených článkov a blogov o tom, aká je poisťovňa „príživník“ a ako IŽP je „diablov vynález“, vyčíslil Vám obrovské poplatky, ktoré „zbytočne“ zaplatíte a na základe toho Vám odporúčal zrušiť životné poistenie a uzavrieť si cez neho rizikové poistenie a lacnú investičnú schému (bez “príživníka” menom poisťovňa), zbystrite vo vlastnom záujme pozornosť a dôsledne si preverujte informácie. Je dôležité, aby sa človek rozhodoval na základe skutočne komplexných informácií a nie čiastkových, aké poskytujú rôzne blogy a články na internete. Je totiž isté, že o 30 rokov, keď pôjdete do dôchodku, druhú šancu nasporiť si na dôchodok už nedostanete.
Pre objasnenie použijem príklad: Keby som vám povedal, že vám dám 1 mil. € ak skočíte z lietadla bez padáku, skočili by ste? Väčšina ľudí odpovie samozrejme, že nie. Avšak, ak by som Vám doplnil jedinú informáciu a to, že lietadlo je zaparkované v hangári a váš skok bude z výšky cca. 1,5 m, asi by ste povedali áno. Stačila by jedna dodatočná informácia a vaše rozhodnutie sa zásadným spôsobom môže zmeniť.
Podobne je to aj v prípade týchto článkov a blogov. V drvivej väčšine sú totiž v týchto článkoch zámerne vynechávané dôležité informácie. Kalkulácie sú robené nekompletne a účelovo tak, aby daným ľuďom pomáhali na ich predajných stretnutiach, ktoré sú väčšinou zamerané tak, že nájdu klienta, ktorý má poistenie a následne ho silnými slovami, ktoré mieria najmä na emócie klienta (ako napríklad poisťovňa je príživník, IŽP je legalizovaný podvod, atď.) spochybnia a ten následne zruší veľmi často výhodný produkt pod vplyvom nekompletných informácií a negatívnych emócií.
Poďme sa teda pozrieť na to, ako to v skutočnosti s investičným životným poistením je.
Najskôr by som rád povedal niekoľko dôležitých parametrov, ktoré musia byť splnené, aby investičné životné poistenie pre klienta malo zmysel a bolo skutočne výhodné:
1. Už z názvu samotného produktu – investičné životné poistenie – vyplýva, že tento produkt nie je výhodný bez toho, aby v ňom klient mal dojednané pripoistenia. To znamená, že nie je vhodný, ak klient poistenie nepotrebuje, určite by som mu v tom prípade radšej odporučil investičnú schému priamo v správcovskej spoločnosti. Jedným z hlavných dôvodov, ktorý hovorí v prospech IŽP je to, že väčšinou v tomto kombinovanom produkte sú pripoistenia lacnejšie, ako v samostatnom rizikovom poistení a taktiež klient prichádza o daňovú výhodu v podobe daňového štítu (vysvetlím neskôr v príkladoch). V prípade, ak by klient nemal v tomto produkte dojednané pripoistenie, skutočne význam riešenia investície cez poisťovňu zaniká.
2. Treba si uvedomiť, že nič nie je zadarmo. Taký je kapitalizmus a preto to, že si správca alebo poisťovňa účtujú poplatky je podľa mňa v poriadku. Za každý produkt a každú službu sa predsa platí. Nech robíte v automobilke, v hoteli, v zdravotníctve alebo v akejkoľvek oblasti, aj vy žijete z peňazí jednotlivých ľudí, ktorí si daný produkt alebo službu kúpia. Spoločnosť, v ktorej pracujete totiž inkasuje peniaze od konečných zákazníkov a z nich vám vypláca mzdu. Niekedy mám pocit, že v našej krajine, ak si niekto účtuje nejaký poplatok, tak už je zlodej a príživník. Ale to je iná téma :-). To, že si spoločnosť účtuje poplatky je v poriadku, ale samozrejme nie je v poriadku, ak je ich výška a počet neúmerne vysoký. Súhlasím s tým, že mnohé IŽP na Slovensku sú neúmerne predražené, avšak existujú produkty, v ktorých sú poplatky na štandardnej úrovni porovnateľné s tým, ako je to vo vyspelých krajinách, kde je regulácia na vyššej úrovni, ako u nás. Kľúčová v IŽP je výška poplatkov za správu fondov, pretože sa strhávajú ročne ako percento z aktuálnej hodnoty účtu, no a keďže tá z roka na rok rastie a jedná sa o dlhodobé investície, tak aj malý percentuálny rozdiel v tomto poplatku môže mať veľký dopad na obnos, ktorý si vyberiete na dôchodku.
IŽP by rozhodne nemalo mať tzv. sekundárny management fee, to znamená, že za správu fondu by si nemali účtovať poplatok aj poisťovňa a aj správca, ale iba správca, ktorý fondy reálne spravuje. V opačnom prípade sa takýto produkt podľa mňa neoplatí.
3. IŽP nie je podľa mňa vhodné pre človeka, ktorý má vek vyšší ako 50 rokov. V tomto prípade sa skutočne vypláca radšej investičná schéma priamo cez správcovskú spoločnosť, nakoľko predpokladám, že väčšina ľudí cca. v 65-ke až 70-ke si bude chcieť peniaze vybrať.
Poďme sa teraz pozrieť na konkrétne príklady a povedať si skutočne všetky dôležité informácie keď porovnávame IŽP a priamu investíciu v kombinácií s rizikovým poistením. Použijem príklady troch produktov IŽP od spoločností AXA, Generali a Aegon, a porovnám ich s investičnou schémou spoločnosti Pioneer Investments – „Rytmus“. Vo výpočtoch som použil príklad klienta, ktorý má 30 rokov, investičný horizont bude 35 rokov a bude platiť 100 €/mesačne. Z toho 70 € sa bude investovať a 30 € v oboch prípadoch bude platiť za pripoistenia (resp. rizikové poistenie). V obidvoch prípadoch som počítal s rovnakým výnosom investície, čiže 6 % p.a. V prípade poisťovní sú v príkladoch vyčíslené 4 typy poplatkov, ktoré poisťovne štandardne účtujú. Rytmus má 2 poplatky. Čiže na prvý pohľad sa môže zdať, že logicky sa viac vyplatí Rytmus, pretože aj počet poplatkov, aj ich celková výška je v prípade IŽP skutočne vyššia. Poďme sa však pozrieť na správny výsledok. Pridal: Stefan Bednarik dňa 12.11.2016 o 17:53

Štefan, píšete: "V prípade, ak by klient nemal v investičnom životnom poistení dojednané pripoistenie, skutočne význam riešenia investície cez poisťovňu zaniká."

Áno, to vyplýva z celého článku a dokonca aj z nápisu a to je hlavný zámer, prečo som tento článok napísal.

To, že IŽP je maximálne netransparentný a kontroverzný produkt a dáva poradcom možnosti ako klientov zavádzať potvrdzuje fakt, že v Česku ho Allianz po kauze OVB vyradilo z ponuky. Pridal: Marcel Onufer dňa 29.11.2016 o 22:00
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:8 Komentáre Galéria (3)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok