Ako zarába druhý pilier?

19.01.2016  /  Marcel Onufer

Starnutie populácie je celoeurópskym problémom. Ani Slovensko – srdce Európy tento problém neobchádza a demografické prognózy len nasvedčujú, že dôchodkový systém bude musieť prejsť procesom reforiem. Jednou z už zavedených reforiem dôchodkového systému na Slovensku realizovaného v roku 2005 bolo zavedenie druhého dôchodkového piliera.

 

Sporenie v druhom dôchodkovom pilieri je dobrovoľné a každý sporiteľ má možnosť zvoliť si svoju investičnú stratégiu v jednej zo šiestich dôchodcovských správcovských spoločností (DSS). Sporitelia si môžu zvoliť jeden garantovaný (dlhopisový) a jeden negarantovaný fond (zmiešaný, akciový, alebo indexový) v rôznom pomere.

(Detailnejšie o fondoch DSS píšem v tomto blogu: Dennik N)

 

Inflácia je „kosa na kameň“ našich úspor. Infláciu môžeme laicky vysvetliť ako zdražovanie produktov a služieb. Takže aj keď sa časom náš objem peňazí nezmení, problém je v tom, že si zaň už po rokoch kúpime menej. Preto je dôležité sporiť si v takých riešeniach, ktoré majú zhodnotenie vyššie ako inflácia.

 

To, aký výnos dosahujú jednotlivé fondy druhého dôchodkového piliera na Slovensku a či sa prostriedky sporiteľov v ňom reálne zhodnotili som spracoval v infografike, nech sa páči:

 

 

Vysvetlenie infografiky:

 

Šesť DSS pôsobiacich na Slovensku ponúkajú širokú škálu až 20 fondov, ktoré sa medzi sebou líšia rizikom aj výnosom. Pri porovnaní výkonnosti jednotlivých skupín fondov od ich vzniku majú indexové fondy najvyššie zhodnotenie. Naopak dlhopisové, zmiešané a akciové fondy od roku 2005 vykazujú zhodnotenie iba zhruba na úrovni inflácie.

 

V súčasnosti (19.1.2016) je druhý dôchodkový pilier uzatvorený a nie je možnosť doň vstupovať alebo z neho vystupovať. Avšak ľudia vo veku do 35 rokov majú možnosť vstupu do druhého piliera stále otvorenú.

 

Ak si sporíte v druhom dôchodkovom pilieri, je nesmierne dôležité, mať nastavenú správnu investičnú stratégiu a pre mladých ľudí, ktorým ostáva do dôchodku viac ako 10 rokov je vhodné zvoliť portfólio s vysokým pomerom indexového alebo akciového fondu. Zároveň je dôležité poznamenať, že demografické predpovede upozorňujú, že dôchodok z prvého a druhého dôchodkového piliera pre súčasné mladé generácie v starobe pravdepodobne nevystačí ani na základné financovanie potrieb a preto je dôležité si na starobu dosporiť aj iným spôsobom.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk