Ako počas choroby neprerobiť. Poisťovňa to zaplatí

28.01.2016  /  Admin

Dlhodobá práceneschopnosť je záležitosť, ktorá dokáže poriadne narušiť rodinný rozpočet. Príjmy v tom momente padnú, výdavky však ostávajú. Ak chýba finančná rezerva, dokáže sa človek veľmi rýchlo dostať do problémov. Siahne po drahom úvere, narušia sa vzťahy v rodine. Túto špirálu problémov je možné eliminovať cez pripoistenie PN-ky v komerčnej poisťovni.

Pri hrubej mzde 900€ je čistá mzda 690€. Pri PN-ke trvajúcej mesiac je náhrada mzdy vo výške 460€. Do čistej mzdy chýba 230€. Za druhý mesiac PN-ky je už náhrada mzdy 490€. Do čistej teda chýba 200€. Na dorovnanie rozdielu si potrebujeme cez komerčnú poisťovňu pripoistiť PN-ku na výšku 7€/deň, tj. 210€/mesiac.

Do počtu dní na PN-ke sa rátajú aj víkendy a taktiež aj sviatky. To platí aj pre úhradu zo strany zamestnávateľa, pre sociálnu poisťovňu, a taktiež pre komerčnú poisťovňu.

Na porovnanie som vybral 6 poisťovní. Vychádzal som z obchodných podmienok dostupných na stránkach poisťovní 15.1.2016. Jednotlivé porovnanie si môžete pozrieť v tabuľke.

Na Slovensku si máme z čoho vyberať a každá poisťovňa má iný pohľad na ponúkaný produkt. Všetky však majú spoločné to, že pripoistenie PN-ky má slúžiť na doplnenie výpadku príjmu. Súčet vyplatenej PN-ky od sociálnej poisťovne a od komerčnej poisťovne nemá prekročiť 100% čistého príjmu. Tj. pri čistom príjme 690€/mesiac je zbytočné si poisťovať PN-ku na výšku 20€/deň.

Poisťovni nezáleží na tom, či ste stolár alebo asistentka, platiť budete rovnaké poistné. Nájdu sa však aj výnimky pre určité skupiny. Generali nepoisťuje PN-ku pre rizikovú skupinu 3 (sem patrí napr. vojak, žeriavnik). Allianz nepoisťuje PN-ku pre silové zložky (policajti, vojaci, hasiči a pod.). Pri silových zložkách nedochádza počas PN-ky k ušlému príjmu. Tieto zložky majú PN-ku hradenú ako 100% z príjmu.

Pri rôznych povolaniach však vzniká rozdiel v tom, či pracujete ako zamestnanec alebo ako SZČO. Tak ako politici sa rôzne pozerajú na SZČO, tak aj poisťovne. Niektoré si uplatňujú prirážku a pre PN-ky vyššie ako 7€/deň chcú vidieť aj vaše daňové priznanie. Poisťovňa NN pre pripoistenie PN-ky chce od SZČO,  aby jeho obrat prekročil 12-násobok priemernej mzdy na SR (tj. obrat vyšší ako 850×12=10200€).

Rozdiel je aj v tom, od ktorého dňa vám začnú hradiť dennú dávku a či ju poisťovňa uhradí spätne (tj. od 1.dňa) alebo až od daného dňa (pr. od 29.dňa). Z tabuľky vychádza, že väčšina poisťovní hradí PN-ku spätne. Iba Allianz a AXA hradia dennú dávku až od vybraného dňa. Je preto potrebné mať aj finančnú rezervu.

Dĺžka plnenia znamená, ako dlho vám bude poisťovňa hradiť dennú dávku za danú diagnózu. Niektoré plnia rok, niektoré aj viac. Ide preto hlavne o vážne diagnózy (rakoviny, ťažké zranenia  a vážne choroby). Jedine Metlife má aj kratší variant dĺžky plnenia (napr. 180, 270 dní) a ako jediná z porovnávaných poisťovní uplatňuje tzv. kreditný systém: Za všetky PN-ky počas trvania poistnej zmluvy vám vyplatia dennú dávku na vami vybranú maximálnu dĺžku plnenia. Ak si napríklad zvolíte variant 270 dní a ste na PN-ke kvôli infarktu dajme tomu 200 dní, ostane vám už len 70 dní pre ďalšie PN-ky do konca zmluvy.

Pri cene za pripoistenie PN-ky existujú dva prístupy. Cena je buď fixná na celé obdobie trvania zmluvy alebo cena rastie s pribúdajúcim vekom. Metlife rozvinul variantu rastúcej ceny a varianty fixácie ceny na 5 rokov, 10 rokov, prípadne do 60tky, či 65tky.

Pripoistenie PN-ky je jedno z najdôležitejších pripoistení na zmluve. Slúži na zachovanie výšky príjmu, aby sme pokryli potrebné výdavky a neporušili finančnú rezervu. Pri vážnych diagnózach slúži aj na zachovanie životného štandardu s ohľadom na liečbu. Pri výbere poisťovne treba brať do úvahy viac premenných, nie len cenu. Napríklad živnostníci si v niektorých poisťovniach priplatia, v iných vám zase nezaplatia prvé týždne či prvý mesiac. Aj rastúca cena za krytie je na začiatku lákavá, neskôr pri zdravotných problémoch však môže nemilo prekvapiť. To isté platí pre kreditný systém. Aby sme vedeli lepšie vybrať poisťovňu, ktorá nám najviac vyhovuje, je potrebné zobrať do úvahy tiež výluky poistného krytia. Čo všetko nám poisťovne nezaplatia a ako sa stavajú k rizikovému tehotenstvu či ochoreniam chrbtice, sa dočítate v budúcom článku.

Podľa sociálnej poisťovne priemerná práceneschopnosť za posledný kvartál roku 2015 trvala cca 41 dní. Najvyššie percento vykazujú okresy s vysokou nezamestnanosťou – Sobrance, Čadca, Michalovce, Stropkov. V týchto okresoch sa priemerná dĺžka trvania blíži k 60tim dňom. Takéto strednodobé výpadky príjmu už narúšajú plynulý chod rodinných financií. Predstavte si, čo sa deje keď rodina je ukrátená o troj-, štvor- či päťmesačný príjem.

Ak ste dlhodobo na PN, rozdeľujú sa náhrady príjmu medzi zamestnávateľa a sociálnu poisťovňu. Zamestnávateľ platí prvých 10 dní a to nasledovne: prvé 3 dni náhrada príjmu vo výške 25% z hrubej mzdy, ďalších 7 dní náhrada 55% z hrubej mzdy. Od 10. dňa preberá úhradu  sociálna poisťovňa. Platí 55% z hrubej mzdy. Sociálna poisťovňa platí PN neprerušene jeden rok. Následne by mala PN buď ukončiť alebo preradiť klienta na invalidný dôchodok. V praxi prechod na invalidný dôchodok trvá aj dlhšie (PN-ky sa prerušujú a narúšajú plynulosť jedného roka).

Pre SZČO platí PN-ku iba sociálna poisťovňa od 1.dňa v percentách náhrady rovnakých ako pre zamestnanca. Do úvahy však namiesto hrubej mzdy berú hradené odvody. Pri minimálnych odvodoch bola v roku 2015 mesačná PN-ka vo výške 206€.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.