Výnosy a grafy fondov v druhom pilieri

11.02.2016  /  Martin Gulka

Radi by ste si porovnali výnosy svojho dôchodkového fondu s výnosmi iného fondu? Zaujíma vás, aký vplyv mala zmena legislatívy, či makroekonomickej situácie na majetok fondov? Prekonali výnosy vášho fondu aspoň mieru inflácie a dosiahli ste naozaj reálne zhodnotenie? Odpovede na tieto a iné otázky môžete nájsť na užitočnom portáli druhypilier.sme.sk

 

Na úvod môžeme začať s jednoduchým porovnaním kumulatívnych výnosov všetkých fondov druhého piliera od doby ich založenia. Zdôrazňujem, že nie všetky fondy majú rovnaký dátum založenia. Indexové fondy vznikli až v roku 2012, zatiaľ čo ostatné fondy vznikli už v roku 2005. Určite mnohých hneď zaujme, že jednotlivé indexové fondy od svojho vzniku (približne 4 roky) vykázali kumulatívne zhodnotenie, ktoré je vyššie ako kumulatívne zhodnotenie akéhokoľvek iného fondu za posledných 10 rokov. To preto, lebo akcie globálne vykazovali za posledné tri roky až dvojciferné ročné zhodnotenia a práve indexové fondy sa snažia kopírovať tzv. akciové indexy predstavujúce kôš akcií obchodovaných na burze. 

 

Porovnanie kumulatívnych výnosov jednotlivých fondov II. piliera od doby založenia:

 

K vygenerovaniu takýchto grafov sa jednoducho dostanete cez sekciu Grafy

 

Niekedy sa stáva, že sporitelia mylne porovnávajú výnosy svojho akciového, alebo dlhopisového fondu s indexovým fondom, pričom výnos za obdobie sa nepočíta od rovnakého dátumu. Ako sme už spomenuli, indexové fondy fungujú iba od apríla 2012. Ak by sme si teda chceli porovnať len indexové fondy od doby založenia, stačí si v časti Moje fondy označiť všetky indexové fondy a vybrať dátum, od kedy sa má výnos počítať. V našom prípade si porovnávame výnosy od doby založenia a výsledok je nasledovný:

 

 

Máme k dispozícii nielen graf, ale aj tabuľku, v ktorej môžeme vidieť jednak kumulovaný výnos, ďalej výnos prepočítaný na jeden rok a výnos za posledných 12 mesiacov. V tabuľke vyššie si je možné taktiež všimnúť, že jednotlivé indexové fondy nedosahujú rovnaké výnosy. Niekde sú tie výnosy viac menej podobné, inde sa zas odlišujú značnejšie. To je spôsobené tým, že nie je všetky fondy kopírujú ten istý akciový index, resp. tie isté akciové indexy. Niektoré fondy kopírujú len jeden, napríklad celosvetový, akciový index, iné zas môžu byť viac zamerané na európske akcie. Okrem toho dochádza aj k miernym úpravám portfólií fondov a všetky tieto záležitosti majú následne vplyv na celkový vykazovaný výnos.

 

Rovnakým spôsobom cez sekciu Moje fondy si môžete porovnať aj akciové fondy a ich výnosy od doby založenia. Výsledok selekcie:

 

V tomto prípade je zaujímavý vývoj kriviek výnosov akciových fondov, kde môžete vidieť, že od roku 2008 do roku 2013 vykazovali akciové fondy “hladký” a mierne rastúci vývoj a od roku 2013 boli už tie výnosy zrazu volatilné. To je spôsobené tým, že po kríze v roku 2008 boli tieto fondy nútené k výpredaju akcii a fondy sa dlhú dobu “akciovými” iba nazývali. Ich portfólia totiž pozostávali takmer výlučne iba z dlhopisových a peňažných investícii. Nebyť tohto opatrenia, tieto fondy mohli byť dnes niekde úplne inde a ročný výnos vyjadrený v p.a. by bol určite vyšší ako 2 %, či 2,5 %.

 

Ako som už v úvode naznačil, ak si chce sporiteľ porovnať výnos svojho akciového fondu s výnosmi indexových fondov, musí si tie výnosy porovnávať od rovnakého dátumu. Keďže indexové fondy vznikli v apríli 2012, porovnanie si môžeme dať od 1. mája 2012 a výsledok bude nasledovný:

 

 

Ako by vyzerali výnosy indexových fondov, ak by existovali od začiatku II. piliera?

 

Ako sme mohli vidieť, výnosy indexových fondov v druhom pilieri sú zatiaľ viac než solídne. Zhodnotiť svoje úspory o 40 % za 4 roky* je niečo, s čím by sa uspokojila väčšina investorov. Samozrejme, akcie nevykazujú vždy také hojné výnosy aké vykazovali v posledných rokoch. V minulosti boli obdobia, kedy akcie stratili 30 %, či 40 % svojej hodnoty za jeden jediný rok. Alebo akcie strácali na hodnote niekoľko rokov po sebe. Platí však pravidlo, že z dlhodobého hľadiska akcie vždy prinášajú kladný reálny výnos. Preto nastáva otázka, aké približné zhodnotenie by som v indexovom fonde dosiahol, ak by som si v ňom sporil od začiatku vzniku II. piliera? Keďže indexové fondy sa v II. pilieri objavili až v roku 2012, nie je možné na túto otázku priamo a jednoznačne odpovedať. Je však možné sa k určitému číslu aspoň priblížiť, a to prostredníctvom benchmarku. Stačí sa pozrieť na portfólio vášho indexového fondu a zistíte, aký akciový index váš fond “kopíruje” (aký index je jeho benchmarkom). Potom sa už len stačí pozrieť na vývoj tohto akciového indexu od roku 2005. Keďže vieme, že až tri indexové fondy sledujú akciový index MSCI World, vývoj tohto indexu si môžete prezrieť priamo na portáli druhypilier.sme.sk. K vývoju indexu od roku 2005 sa dostanete cez sekciu Akciové fondy, kde okrem ročných zhodnotení samotného indexu nájdete aj ročné zhodnotenia jednotlivých akciových fondov:

 

* podotýkam, že zhodnotenie dôchodkovej jednotky vo fonde sa nebude zhodovať s vaším zhodnotením aj keď si v indexovom fonde sporíte od doby jeho založenia. Vy si do fondu odvádzate úspory každý mesiac a výnos v tabuľkách je ako keby ste vložili peniaze do fondu jednorazovo v dobe založenia fondu.

 

Na základe tabuľky sme zistili, že priemerný ročný výnos akciového indexu MSCI World Index od roku 2005 je 7,15 %. Ide o priemerný ročný výnos počítaný za posledných 10 rokov, čo je už dostatočný investičný horizont, v ktorom je započítaná aj kríza v roku 2008. Na základe tohto si teda vieme vytvoriť približnú predstavu o tom, aké výnosy by indexové fondy dosahovali aj v období pred ich zavedením v druhom pilieri (pre fondy DSS PB a VUB Generali by bol benchmarkom európsky akciový index).

 

Za posledných 12 mesiacov vykazujú indexové fondy straty, čo s tým?

 

Ako ste si pri porovnávaní indexových, či akciových fondov mohli všimnúť, tieto fondy za posledných 12 mesiacov alebo iba za posledný mesiac vykazujú záporné výnosy. Niekde to je dokonca až -9,7 %. Čo s tým robiť? V prvom rade treba povedať, že nejde o nič nezvyčajné, ceny akcií nemôžu iba rásť, niekedy musí dochádzať k tzv. korekciám, kedy ceny akcií poklesnú o -10 %, alebo ešte o niečo hlbšie. Keď sa pozrieme ešte raz na vývoj indexu MSCI World, tak tento index za posledných 7 rokov vykázal iba v jednom roku negatívne ročne zhodnotenie, a to v roku 2011 a aj to iba miernych -1,84 %. Sedliacky rozum nám napovedá, že nič netrvá večne, a to platí aj pre kladné ročné zhodnotenia akcií. Po každom ďalšom kladnom ročnom zhodnotení akcií narastá pravdepodobnosť, že nasledujúce obdobie bude pre akcie stratové, a preto v súčasnosti, po silných výnosných rokoch na akciách, môžeme hovoriť o vysokej pravdepodobnosti, že tento rok akcie zakončia rok so stratou.

 

Ako by sa mal sporiteľ/investor k tejto informácii postaviť? Možností je niekoľko:

 

Osobne si myslím, že po predošlých silných rastoch na akciách je vhodný čas presunúť časť úspor (napríklad polovicu, alebo viac) do garantovaného fondu a počkať si ako dopadne tento rok. Je lepšie prísť o potenciálne zhodnotenie v jednotkách percent ako utrpieť prepad majetku v desiatkach percent. Je to však citlivá záležitosť súvisiaca s tzv. časovaním trhu, s ktorou sa nemusí každý stotožňovať. 

 

Záverom môžem už iba zhrnúť výhody projektu o druhom pilieri na SME, medzi ktoré sa zaraďuje rýchle a jednoduché porovnanie výnosov všetkých dôchodkových fondov, porovnávanie vývoja vášho indexového, resp. akciového fondu s benchmarkom MSCI World, alebo porovnanie výnosu fondu s mierou inflácie za účelom zistenia reálneho zhodnotenia. Pre prípadné použitie grafov do blogov alebo článkov je možné použiť sekciu Grafy, kde si následne môžete vygenerovať statický graf k dátumu vygenerovania grafu. V sekcii Druhý pilier si je zas možné zistiť informáciu o výške celkového majetku v druhom pilieri a zastúpenie jednotlivých fondov v druhom pilieri podľa výšky majetku. Dúfame, že portál vám pomôže pri zorientovaní sa v druhom pilieri a rozhodovaní o výbere dôchodkových fondov. 

 

Článok bol pôvodne napísaný pre SME.sk

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk