Nízke ceny ropy trápia aj bohaté Nórsko

23.02.2016  /  Marek Šimo
komodity-ako-investovat

Krajiny, ktorých hlavnými príjmami sú príjmy z predaja ropy, majú vážne problémy. Výnimkou nie je ani taká vyspelá krajina, ako je Nórsko. Samozrejme, nehovoríme tu o problémoch existenčného charakteru, ako je to pri niektorých iných krajinách, ale aj tu sa ľady hýbu a nízka cena ropy prináša aj v Nórsku významné zmeny.

 

Nórsko plánuje v priebehu roka 2016 vybrať časť peňazí zo svojho suverénneho fondu, v ktorom zhromažďuje prostriedky z predaja ropy, aby tak zaplátalo diery v rozpočte, ktoré vzniknú vplyvom aktuálne nízkych príjmov. Je potrebné si uvedomiť, že aj malé percento výberu predstavuje obrovskú sumu, vzhľadom k veľkosti tohto suverénneho fondu. Jeho aktuálna hodnota sa pohybuje vo výške 820 miliárd amerických dolárov!

 

Nórska vláda plánuje vybrať z fondu zdroje v objeme 25 miliárd amerických dolárov, aby tak upravila rozpočet, v ktorom sú odhadované príjmy z predaja ropy v roku 2016 výrazne nižšie. Jedná sa o približne 50 percentnú injekciu k príjmom v rozpočte na rok 2016. Aj z tohto je krásne vidieť, akým výrazným spôsobom nízke ceny ropy vplývajú na hospodárenie týchto krajín.

 

Hovorca fondu Marthe Skaar tvrdí, že fond je aj na takúto situáciu dobre pripravený. Plánované odčerpanie zdrojov (asi 2,8 % z hodnoty fondu) predstavuje približne ročný príjem fondu len vďaka úrokom, dividendám a iným príjmom najmä realitného charakteru. Fond tak žiadnu výraznú stratu neutrpí.

 

Čo však môže byť problémom aj pre ďalšie podobné suverénne fondy je to, že aktuálne nemajú tieto fondy prakticky kde investovať. V súčasnej situácii, keď doslova nič nerastie, sú aj príjmy z finančnej činnosti fondu limitované. Úroky sú nízko, dlhopisy sú nezaujímavé, akcie stagnujú a očakáva sa pokles. Jednou z možností, ktorú aj tento fond hojne využíva je investovanie do realitných aktív. Častým umiestnením zdrojov fondu je takisto aj podpora domácej infraštruktúry a priemyslu.

 

Hlavným cieľom tejto pomoci je podpora celkového rastu ekonomiky Nórska, predovšetkým na základe zvýšenej spotreby. Vláda tak očakáva rast na úrovni 1,3 % a ďalší rok o jednu desatinu vyššie. Miera nezamestnanosti by mala ostať stabilná na úrovni 4,5 %. Investície v oblasti ťažby a spracovania ropy by mali poklesnúť, nakoľko rentabilita je pri dlhodobo nízkych cenách oveľa nižšia. Čo je však dôležité podotknúť je, že tieto odhady sú na základe očakávanej ceny ropy v priebehu roka 2016 na úrovni 53 amerických dolárov (ropa Brent). Je to dosiahnuteľná cena alebo nás čaká obdobie dlhodobo nízkych cien ropy? Krajiny, ktoré exportujú ropu v podstate všetky tvrdia, že dlhodobo rozumná cena ropy je niekde na úrovni 50 dolárov za barel. Pri takejto cene by mohli byť spokojní všetci. Aj ťažobné spoločnosti, aj spotrebitelia. Podarí sa však rope vrátiť sa k týmto hodnotám?

 

Odhady vlády sú teda jedna vec, realita však môže byť iná. Pokojne môžeme hovoriť aj o situácii, ktorá môže znamenať viac prepustených, ako tomu bolo počas najhoršieho krízového roku 2009. Ropné spoločnosti už stihli ohlásiť prepúšťanie viac ako 25 000 ľudí. Na tieto vyhliadky reaguje aj nórska centrálna banka, ktorá od októbra trikrát znižovala úrokové sadzby. Je to presne v období, kedy bol pokles ceny ropy najintenzívnejší. Znižovanie úrokových sadzieb sa očakáva aj v ďalšom období.

 

Takáto situácia je v jednej z najbohatších ekonomík sveta. Ako to však musí vyzerať v krajinách, ktoré nemajú až také vysoké príjmy z predaja ropy a aj tie tvoria podstatnú časť celých ich príjmov. Tieto krajiny okrem toho nemajú až takú váhu pri vyjednávaní o prípadnom plošnom znížení dodávok ropy. V takýchto krajinách to bude postupne vrieť, pretože domáce rozpočty nebudú stačiť na plnenie všetkých výdavkov, na ktoré bolo obyvateľstvo zvyknuté pri cenách ropy na 100 amerických dolárov. Aktuálne je cena ropy aspoň na chvíľu stabilizovaná a čaká sa na ďalší impulz, napríklad vo forme dohody krajín OPEC o znížený ponuky ropy na svetových trhoch.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk