Ako počas choroby neprerobiť. Poisťovňa to zaplatí – časť 2

16.03.2016  /  Admin

Pracovná neschopnosť je jedno z hlavných pripoistení v zmluve, zároveň sa v jednotlivých poisťovniach najviac líši. V minulom článku sme si prešli základné rozdiely.

Dnes sa dočítate o odlišnostiach v čakacích dobách a o prípadoch, kedy vám poisťovňa odmietne plniť poistné plnenie. Poisťovne zastávajú rozdielny prístup aj k rizikovému tehotenstvu, ale o tom už nižšie.

Ako dlho musím platiť, aby som mal nárok na plnenie?

V slovníku poisťovne to nájdeme ako tzv. čakaciu dobu, resp. karenčnú dobu. Je to doba, počas ktorej poisťovňa nepreplatí prípadnú PN-ku z dôvodu, že zmluva trvá krátko, čím sa predchádza špekuláciám a plánovaným nárokom na poistné plnenie. Napríklad si dnes uzavriete zmluvu, lebo viete, že o týždeň máte operáciu alebo dlhodobú práceneschopnosť pre problémy s chrbticou.  Práve pre takéto prípady sa uplatňujú čakacie doby na choroby v rozsahu od 2- až do 6tich mesiacov. Musí teda uplynúť čakacia doba, aby ste mali nárok na PN-ku v súvislosti s chorobou.

Takú zlomenú nohu si „naplánovať“ neviete, preto sa čakacia doba neuplatňuje na úrazy. V dnešnom porovnaní je výnimkou NN, ktorá si uplatňuje čakaciu dobu 14 dní na úrazy.

Ženy často zaujíma, ako sa poisťovne stavajú k rizikovému tehotenstvu. V prvom rade musí byť takáto PN-ka stanovená na základe medicínskych podkladov, nie subjektívnych ťažkostí (bolia ma nohy, lebo mám takú prácu). Následne ako uvádzame v tabuľke, poisťovne k tomu pristupujú rôzne – uplatňujú čakaciu dobu od 2 do 24 mesiacov.

Podobne je to aj s chorobnými diagnózami súvisiacimi s chrbticou a výhrevom platničiek (diagnózy M40 – M54). Poisťovne si v tomto prípade uplatňujú čakaciu dobu od 2 mesiacov do 24 mesiacov. Niektoré (napr. NN) to neplnia vôbec a napríklad Generali vám takúto diagnózu preplatí iba raz počas celého trvania zmluvy.

Ešte pár detailov v odlišnostiach

Medzi „klasické“ výluky patrí PN-ka v súvislosti s umelým oplodnením alebo umelým prerušením tehotenstva bez lekárskej indikácie (vlastné rozhodnutie). Pripoistenie PN-ky je jedno z pripoistení, kde často dochádza k špekulatívnym poistným udalostiam. Poisťovne sa bránia napríklad aj tak, že v Generali vám nepreplatia poistnú udalosť v súvislosti s chronickým únavovým syndrómom. Allianz kráti poistné plnenie, ak ste PN kvôli preceneniu svojich síl – napr. seklo vás v krížoch lebo ste dvíhali ťažké bremeno. Aegon má výluky pre policajtov, ktorým vznikla PN pri zásahu (napr. zapnuté majáky). NN má obmedzené plnenie pre určité diagnózy (akútne ochorenia dýchacích ciest, zápaly pľúc, migrény a pod.) iba na 30 dní.  Zároveň vám táto poisťovňa nepreplatí poistnú udalosť, ak ste vo výpovednej lehote.  A navyše NN pri súbehu poistení (pripoistenie PN, denného odškodného, nemocnica) môže znížiť poistné plnenie na 90% z čistého príjmu.

Ako sa teda rozhodnúť?

Keď sa pozrieme na komplikovanosť výluk a obmedzení, môžeme konštatovať, že pri pripoistení PN ozaj často hrozí opakované „platím a nič nedostanem“. Výpadok príjmu je však vážna vec, a preto pri výbere poisťovne treba zvážiť pre a proti. Veľmi dôležité je pýtať sa na obmedzenia a výluky, aby sme neostali v nemilom šoku. Podľa mojich skúseností má najmenej výluk a obmedzení poisťovňa Aegon.  Naopak najviac výluk má poisťovňa NN. Metlife prehráva kvôli rastúcej cene a kreditnému systému (tzv. predplatené dni ). AXA je ústretová pre SZČO. Generali vypláca PN-ku spätne, je však „šibalská“ na ochorenia chrbtice a kĺbov. Allianz chce, aby ste mali rezervu (nezaplatí prvých 15, resp. 29 dní) a je najústretovejšia na ochorenia chrbtice (krátka čakacia doba a bez obmedzení plnenia).

Dnes už aj sociálna poisťovňa nevypláca PN pre SZČO, ktorí sú v omeškaní s platením odvodov. Pravidelne vysiela kontroly, či pacient dodržiava liečebný režim. Čím je viac špekulatívnych poistných udalostí, tým rastie cena za poistné pre všetkých. V komerčnej poisťovni sa to prejaví na cene poistného, v sociálnej poisťovni na zvyšovaní dotácie od štátu.

Keď však vnímane pripoistenie PN ako ochranu pred výpadkami príjmu z dôvodu vážnej choroby alebo vážneho úrazu, je v princípe všetko v poriadku a môžeme sa spoľahnúť, že nás poisťovňa v tejto situácií podrží.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.