Je čas na investície na rozvíjajúcich sa trhoch?

03.06.2016  /  Juraj Kišák
investicie-ako-investovat

Situácia na rozvíjajúcich sa trhoch sa neustále zlepšuje počas posledných niekoľkých mesiacov. Ceny komodít pravdepodobne už dosiahli dno, ekonomický prechod Číny sa vyvíja dobre a Federálny rezervný systém stále zvažuje zvyšovanie úrokových sadzieb, čo súvisí s posilnením amerického dolára. S ohľadom na túto skutočnosť sa mnohé inštitúcie zaoberajú presunom kapitálu do rozvíjajúcich sa trhov, kde je možné očakávať dobré zhodnotenie.

Aktuálny stav a prognózy

Akcie: Dramatický negatívny pokles ziskov by mal čoskoro skončiť, nakoľko ceny komodít prestali padať a indexy nákupných manažérov by mali začať stúpať.

Meny: Existuje mnoho výrazne znehodnotených mien, ktoré ponúkajú výnosy súperiace s vysoko výnosovými dlhopismi, avšak s oveľa väčšou likviditou a oveľa menším rizikom ostrých cenových výkyvov. Patrí medzi ne mexické peso a ruský rubeľ.

Z hľadiska zloženia portfólia bol identifikovaný podnet k zníženiu investícií na rozvinutých trhoch v uplynulých rokoch. V investíciách v akciách ako pevných výnosov, rozvíjajúce sa trhy pripisovali obrovské výnosy v posledných piatich rokoch, podporené ešte nižšími úrokovými sadzbami a kvantitatívnym uvoľňovaním centrálnych bánk. Teraz však ocenenie na rozvíjajúcich sa trhoch plne odráža výhody nižších diskontných faktorov. Sme svedkami značnej vlny záporných úrokových sadzieb v mnohých krajinách. Je však sporné, či sú vôbec užitočné, nakoľko sú sprevádzané prísnejšími finančnými podmienkami.

Bez ohľadu na vplyv politiky centrálnych bánk, však stále môžeme predpokladať pozitívny výhľad pre rozvíjajúce sa trhy. Samozrejme, že niektoré riziká zostávajú. Skupina C (China, central banks, commodities) je pokojnejšia, avšak investori budú musieť byť opatrný v prípadne potenciálnych turbulencií, vrátane možného rýchlejšieho znehodnotenia juanu alebo aj ďalším prudkým poklesom cien ropy.

Túto stratégiu potvrdzujú aj experti z investičnej skupiny PIMCO, ktorí boli začiatkom roka opatrní v investíciách na rozvíjajúcich sa trhoch. Teraz sú však presvedčení, že nastal čas na aktívne investovanie v týchto oblastiach.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk