40 percent ročne. Ako sa to dá dosiahnuť?

01.08.2016  /  Marek Šimo

Hedžový fond Quantedge Capital Pte Ltd’s dosiahol už v prvej polovici roka 2016 viac ako 40 percentný nárast a dostal sa tak na prvé miesto medzi 350 najväčšími hedžovými fondmi sveta. Ide o málo známy singapurský fond, ktorý však svojim výkonom predbehol aj tie najväčšie fondy sveta.

Príbeh jedného z najúspešnejších hedžových fondov posledných rokov môže pomôcť aj menším investorom. Fond bol založený bývalým profesorom a poistným matematikom, ktorý pri investovaní a špekuláciách používa najmä matematické metódy, ktoré však vychádzajú z relatívne logického a pomerne jednoduchého princípu. Hlavnou myšlienkou obchodovania tohto fondu je špekulovať na rast dlhodobých – viac rizikových aktív, pričom ako hedžing (poistka proti poklesu) je využívaný predaj krátkodobejších – menej rizikových aktív.

Úspech fondu v tomto roku je veľmi výrazný, avšak nejedná sa o žiaden krátkodobý zázrak. Fond bol založený v roku 2006 a do dnešného dňa dosiahol priemerný ročný rast 27 percent. V počiatkoch svojej existencie začínal fond so správou 3 miliónov dolárov. V súčasnosti má pod správou už 1,3 miliardy dolárov. Nárast hodnoty fondu odzrkadľuje dosiahnuté výnosy, rovnako ako prílev mnohých investorov z celého sveta, ktorí požadujú vyššie výnosy.

V súčasnosti len veľmi málo aktív dosahuje aspoň nejaké výnosy. Pre investičné fondy a ich manažérov je čoraz ťažšie plniť výnosové ciele svojich klientov. Aj preto sa tento fond stal takým zaujímavým. Za dosiahnuté výnosy sa však musí zaplatiť nejaká cena. V tomto prípade ide, podľa očakávania, o akceptovanie vyššieho rizika a vyššej volatility výnosov a strát. Fond funguje na princípe, aby cielené výnosy presiahli akceptovateľnú volatilitu. To znamená, že ak má fond záujem dosiahnuť výnosy vo výške 30 percent ročne, priebežná strata by nemala presiahnuť práve 30 percent.

Quantedge má vo svojom portfóliu veľmi široké spektrum finančných aktív. Odlišuje sa tak od väčšiny hedžových fondov, ktoré sa sústreďujú hlavne na konkrétne tituly, prípadne na jednotlivé sektory, pričom ako hedžing využívajú predaje nakrátko z rovnakých oblastí. Quantedge vyberá do svojho portfólia finančné aktíva na vyššie popísanom princípe a nerozlišuje pri tom, či ide o komodity, akcie, dlhopisy alebo meny. Hlavným cieľom je vždy do páru dať vyššie rizikový titul s nižšie rizikovým a zarobiť na rizikovej prémii, ktorá predstavuje rozdiel medzi drahším a lacnejším titulom. Výber je uskutočňovaný algoritmicky prostredníctvom počítačov, ktoré neustále porovnávajú sledované ukazovatele a na základe nich potom odporúčajú, ktoré tituly vyhovujú nastavenej stratégii fondu.

Quantedge má takisto iný prístup k zásahom do portfólia v čase. Kým väčšina fondov v priebehu času zvyčajne redukuje pozície počas rizikovejších období, aby tak znížili riziko straty, Quantedge verí svojím investíciám a drží ich aj počas takýchto období. Pravdou je, že počas zvýšenej volatility môže dôjsť k vyšším stratám, ale takisto je možné dosiahnuť aj oveľa vyššie zisky.

Tento rizikový prístup sa dá krásne ilustrovať na nedávnom obchode, ktorý fond uskutočnil počas víkendu, kedy sa hlasovalo o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Väčšina investorov sa tejto udalosti vyhla, aby tak predišla prípadným veľkým stratám. Quantedge zaujal vysoko rizikové, avšak hedžované pozície v akciách a dlhopisoch. Po prekvapivých výsledkoch zaznamenal fond straty vo svojich akciových pozíciách, ktoré však boli viac ako dostatočne kompenzované ziskami v dlhopisových pozíciách. Fond tak len v priebehu júna dosiahol 12 percentný výnos. O takomto výnose sa môže snívať popredným hedžovým fondom za celý rok.

Quantedge sa naozaj v mnohom odlišuje od klasických hedžových fondov z Wall Street. So sídlom v Singapure, hlavnými predstaviteľmi, ktorí nepochádzajú zo sveta veľkých peňazí a hlavne svojim odlišným prístupom. Desaťročná história fondu už teraz dokazuje, že tento prístup dokáže dlhodobo zarobiť klientom peniaze. Fond takisto prekonal krízu v roku 2009, ktorá položila mnohé fondy na celom svete. Možno práve akceptovanie zvýšeného rizika v období skoro nulových výnosov je jediným možným spôsobom ako v súčasnosti investovať úspešne.

Zdroj: The Wall Street Journal