REIT výnosnejšie než S&P

09.08.2016  /  Juraj Kišák

Mnoho ľudí si ako jeden z najzaujímavejších spôsobov pasívneho príjmu predstavuje prenájom vlastnej nehnuteľnosti. Predstava kúpy nehnuteľnosti, ktorá má stále svoju hodnotu a jej následný prenájom vyzerajú na prvý pohľad ako ľahko zarobené peniaze. Realita je však iná. Okrem potreby väčšieho kapitálu na kúpu nehnuteľnosti je nutná ešte pravidelná starostlivosť o nehnuteľnosť, občasné investície ako aj znášanie kreditného rizika v podobe neplatičov. Napriek tomu je investícia do nehnuteľnosti stále veľmi zaujímavá a vyhľadávaná nielen v našich končinách. Ak sa chcete vyhnúť vyššie spomínaným „ťažkostiam“, na zváženie je práve investícia do REIT ETF.

REIT (Real Estate Investment Trust) je spoločnosť, ktorá sa zaoberá investíciami do nehnuteľnosti . Na to, aby spoločnosť mohla byť klasifikovaná ako REIT, musí spĺňať niekoľko stanovených podmienok. Výhodou REIT spoločnosti sú rôzne daňové úľavy, čo je aj motiváciou pre spoločnosti, aby spĺňali stanovené podmienky.

Ďalšou nezanedbateľnou výhodou investície do REIT je ich súčasná výkonnosť vzhľadom na pozitívnu ekonomickú situáciu a veľký dopyt po nehnuteľnostiach v čase lacných úverov. REIT prekonali index Standard & Poor (S&P 500) v priebehu roka 2016 a je predpoklad, že budú naďalej posilňovať aj počas celej druhej polovice roka. K 8. júlu 2016 dosiahol S&P United States REIT Index tohtoročný výnos 12,5% a S&P Global REIT index vykázal nárast o 10,93% od začiatku roka, zatiaľ čo index S&P 500 dosiahol „len“ 4,21%. Aj keď REIT priniesli veľmi slušné výnosy, investori zostávajú opatrní z  dôvodu potenciálneho rastu úrokových sadzieb v Spojených štátoch. Federálny rezervný systém(FED) dlhodobo avizuje snahy o postupné zvyšovanie úrokových sadzieb, k čomu však tento rok zatiaľ nedošlo a nie je isté, či vôbec dôjde. Ak áno, ich zvýšenie by bolo mierne a nemalo by tak mať vážny dopad na úrokové sadzby bánk a teda aj samotný dopyt po nehnuteľnostiach. To naznačuje, že investície do REIT môžu byť vhodné aj v najbližšom období. Tu je prehľad niekoľkých zaujímavých REIT ETF:

iShares USA Real Estate ETF

IShares USA Real Estate ETF (NYSEArca: IYR) sa snaží kopírovať  referenčné výsledky indexu Dow Jones US Real Estate Index. Poplatky v prípade tohto ETF sú na úrovni 0,43%, čo je mierne nad priemerom realitnej kategórie, ktorý je 0,38%. V polovici júla 2016 mal fond celkovú hodnotu čistých aktív viac ako 4,64 biliónov dolárov a 20-dňový priemerný denný objem 25,2 milióna akcií, čo poskytuje investorom  vysoký stupeň likvidity. Fond dosiahol nárast o 5,12% od začiatku roka 2016. Investície sú alokované predovšetkým do špecializovaných, maloobchodných, bytových a kancelárskych REIT.

iShares Global REIT ETF

IShares Global REIT ETF (NYSEArca: REET) sa snaží poskytnúť investorom rozmanitú expozíciu REIT po celom svete. Fond je primárne orientovaný na USA s podielom 65,29% svojich aktív, zároveň však investuje aj v krajinách ako je Japonsko, Austrália alebo Veľká Británia, čo zabezpečuje diverzifikáciu portfólia. Fond sleduje FTSE EPRA /NAREIT Global REIT index. Najväčšie alokácie aktív predstavujú maloobchodné,  kancelárske, bytové a zdravotnícke REIT. Fond účtuje nízke poplatky na úrovni len 0,14%, čo je viac ako 60% pod priemerom kategórie. Vzhľadom k tomu, že fond je dva roky starý, vykazuje celkovú hodnotu čistých aktív 182 miliónov dolárov a 20-dňový priemerný denný objem 9 669 akcií. Výnosnosť fondu od začiatku roka je však na úrovni 11,44%. Pri očakávanom postupnom raste likvidity sa môže toto ETF stať veľmi obľúbeným.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

IShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEArca: ICF) poskytuje expozíciu v najväčších realitných spoločností prostredníctvom investícií do REIT zahrnuté do Realty Majors Index Cohen & Steers. Ročné nákladové poplatky sú na úrovni 0,35%. Fond drží celkové čisté aktíva vo výške 4,12 biliónov dolárov a 20-dňový priemerný denný objem 83 188 akcií. Najväčšie alokácie predstavujú investície do maloobchodných REIT(viac ako 25%), špecializovaných a bytových REIT.  Fond vykázal nárast o 14,11% od začiatku roka.