Otázky na Daniela Gladiša

05.10.2016  /  Daniel Gladiš
rozhovory-ako-investovat

Daniel Gladiš bol riaditeľom spoločnosti Atlantik finančné trhy, a.s., člen Burzy cenných papierov Praha, ktorú založil. Pracoval pre zahraničných inštitucionálnych investorov. V rokoch 1999-2004 bol riaditeľom ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. a podieľal sa na akvizíciách troch českých penzijných fondov. V roku 2004 založil investičný fond Vltava Fund SICAV, ktorého je dodnes direktorom. Vltava Fund je hodnotovo orientovaný, v súlade s fundamentálnou analýzou spravovaný, investičný fond kvalifikovaných investorov. Daniel Gladiš je autorom knihy Naučte sa investovať a takisto je aj tento rok organizátor Českej investičnej konferencii, ktorá sa uskutoční 10 a 11. novembra v Prahe. Komu ho Daniel Gladiš venuje môžete vidieť vo videu.

Nie nadarmo sa hovorí, že investovanie je posledné slobodné umenie. Investor má pred sebou doslova celý svet. Tisíce spoločností podnikajúcich v rôznych odboroch a všetky sú mu k dispozícii. Môže ich študovať až do omrzenia, vyberať si a pritom jeho investície vlastne nemajú na okolitý svet žiadny priamy vplyv, nemusí sa nikoho pýtať, na nič sa obzerať. Každá informácia môže byť relevantná a investor môže v skladbe svojho portfólia úplne prejaviť svoje vlastné myšlienky a názory. Kde inde je niečo také možné? Je to fascinujúci svet a činnosť!

Čítaním. To, čo čítam, možno rozdeliť do štyroch oblastí. Prvá sa týka priamo obchodovaných spoločností. Ide o ich vlastné dokumenty a ďalšie analýzy. Druhá sa týka činností významných svetových akciových investorov. To, čo robia a hovoria, je výborným študijným materiálom. Tretia oblasť sa týka literatúry o investovaní všeobecne a štvrtou oblasťou sú knihy z ďalších odborov, ktorými si trochu rozširujem obzor (fyzika, štatistika, biológia, história, medicína, psychológia, atď.) Kedysi som sa to snažil trochu spočítať a ide priemerne o 300 – 400 strán denne.

Z tých všeobecne známych mien Benjamin Graham, Warren Buffett, Edward Thorp, Howard Marks, David Einhorn a potom niekoľko ďalších verejnosti málo známych, ale inak vynikajúcich investorov.

Tých bolo veľa! Keby sme ich mali všetky prechádzať, boli by sme tu veľmi dlho. Uvediem jeden všeobecný prípad. Kedysi sme veľa času venovali štúdiu ťažobného sektora (meď, nikel, zlato a pod.) Nakoniec sme došli k zaujímavému názoru, že cena komodity neurčuje zisky ťažobných firiem. Ceny komodít naopak majú tendenciu sa ustáliť na úrovni, ktorá zodpovedá zvyčajným výnosom kapitálu v odvetví. Ten nebýva moc vysoký, a preto je lepšie sa celému odvetviu vyhnúť. Stálo nás to veľa času, úsilia i peňazí, ale posunulo nás to o krok vpred.

Všeobecne tiahnem k rozvinutým trhom. Je tam najviac kvalitných spoločností riadených dobrým manažmentom a navyše aj v prospech akcionárov. Sme veľmi konzervatívni a úroveň corporate governance je pre nás veľmi dôležitá. Ideálne krajiny sú USA, Kanada, Británia, Írsko, Škandinávia, Nemecko. Juh Európy už je horšie, Japonsko je pre mnoho investorov tajomné a rozvíjajúce sa trhy sú práve z hľadiska corporate governance riskantné. Dobrá investícia sa samozrejme dá nájsť všade, ale je potrebné mať na pamäti súvisiace rizika.

Tým, ktorým nerozumiem. Ďalej firmám, ktoré nemajú žiadnu trvalo udržateľnú konkurenčnú výhodu a firmám, ktoré manažment neriadi v prospech akcionárov. Minimálne 95% spoločností, ktoré študujeme, z nejakého vyššie uvedeného dôvodu zavrhneme. A to nás ešte čaká úvaha o tom, či je akcia lacná.

Nezmyselná reakcia trhov na výsledok britského referenda. Prekvapila ma, ale tiež sa mi páčila, pretože niektoré akcie boli chvíľku absurdne lacné. Pre takéto okamihy my investori žijeme!

Nie. Takéto veci nemajú na naše investície žiaden vplyv a vôbec ich neriešime.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk