Ako získať garantovaných 3,5% na bezpečnej investícii

10.10.2016  /  Juraj Kišák
investicie-ako-investovat

Garantovaný výnos 3,5% ročne je momentálne (najmä v porovnaní s úrokovými sadzami, ktoré ponúkajú banky) skôr utópia ako realita. Avšak ponuka garantovaných 3,5% ročne je reálna ponuka 20 ročných dlhopisov Uncle Sam. Americká vláda zaručuje, že v prípade držania dlhopisov série EE po dobu 20 rokov dostanete pri splatnosti dvojnásobné množstvo peňazí ako ste na začiatku vložili. To v prepočte znamená ročný výnos na úrovni mierne nad 3,5%. Pre porovnanie, americké vládne dlhopisy momentálne ponúkajú ročný výnos na úrovni 2,1%. V súčasnej dobe nízkych úrokov sa teda jedná o vskutku zaujímavú investíciu, ktorá však má aj svoje tienisté stránky.

 

V prvom rade ide o skutočnosť, že garantovaný výnos nie je žiadnym spôsobom chránený proti inflácii. Zároveň je tento výnos dosiahnuteľný len v prípade, že dlhopisy budú držané do splatnosti, t.j. celých 20 rokov, do uplynutia tejto doby je vyplácaný úrok len 0,1%. Ide teda o dlhopis, ktorý počas relatívne dlhej doby držania negeneruje takmer žiaden výnos a ten je vyplatený až pri splatnosti. Taktiež je nutné zvážiť, či v priebehu nasledujúcich 20 rokov nedôjde k nárastu výnosových úrokov a 3,5%, ktoré sa zdajú byť dnes celkom atraktívne môžu byť v priebehu tak dlhého času nezaujímavé.

 

Aj napriek všetkým podmienkam, ktoré so sebou táto investícia prináša, ide stále o zaujímavý obchod. Ak nepotrebujete istý objem peňazí hneď, môže celkom dobre poslúžiť na zabezpečenie potrieb v budúcnosti. Ak sa pre niekoho zdajú byť podmienky príliš obmedzujúce, pri troche snahy je možné nájsť na trhu aj iné dlhopisy s podobnými ročnými výnosmi.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk