Lacné akcie so slušným dividendovým výnosom

18.10.2016  /  Juraj Kišák

Aktuálne nízke úrokové sadzby predstavujú problém pre ľudí, ktorí hľadajú slušnejší výnos pre svoje investície. Ani terminované vklady a ani mnohé dlhopisy nedokážu uspokojiť investorov, túžiacich po primeranom zhodnotení. A zatiaľ čo mnohé high-yield tituly so sebou prinášajú vysokú mieru rizika, existujú taktiež akcie spoločností, ktoré ponúkajú slušný dividendový výnos a ktorých hodnota je aktuálne nízka. Ich príklad uvádzame v nasledujúcom prehľade.

 

Fifth Street Finance Corp.

Dividendový výnos: 12,6%

Priemysel: Business Development Company

Trhová kapitalizácia: 830 miliónov $

YTD výkon: -11% oproti 5% v porovnaní so S&P 500 (.SPX)

 

Fifth Street Finance Corp (FSC) je obchod rozvíjajúca spoločnosť. Stručne povedané, ide o špeciálnu finančnú spoločnosť, ktorá požičiava a investuje do menších firiem, podobne ako private equity. Takéto spoločnosti začali byť v posledných rokoch zaujímavé, nakoľko spoľahlivé cash flow z dlhov a podkladových investícií často vrátili akcionárom obrovské dividendy, o čom svedčí aj 12,6% dividendový výnos, ktorý je distribuovaný mesačne. Akcie spoločnosti neboli dlhodobo obchodované tak nízko. Ich hodnota sa znížila v posledných rokoch a v súčasnosti sa obchodujú za menej než polovicu zo svojich maxím z roku 2013.

 

Spoločnosť stratila na sile najmä v dôsledku strachu investorov z úverovej problematiky, ktorý oslaboval pozíciu spoločnosti Fifth Street. Činnosť spoločnosti sa sústreďuje predovšetkým na poskytovanie úverov malým firmám, ktoré by mohli byť insolventné v prípade hospodárskeho poklesu.

 

Vo všeobecnosti však možno považovať obavy investorov za prehnané. Obrovský dividendový výnos  nielenže dáva investorom dostatočný priestor na pokrytie prípadných strát v prípadne poklesu hodnoty akcií, ale aktuálny pokles akcií znamená, že akcie sa obchodujú na približne 65% z účtovnej hodnoty. Väčšina portfólia je tvorená zaručenými dlhmi, ktorých rating je na úrovni BBB a lepšie. Zároveň je portfólio slušne diverzifikované, nakoľko zahŕňa pôžičky spoločnostiam pôsobiacich v zdravotníctve, letectve, a dokonca aj kybernetike.

 

General Motors Co.

Dividendový výnos: 4,8%

Priemysel: Automobilový

Trhová kapitalizácia: 51 mld. $

YTD výkon: -7%

 

Investori majú momentálne obavy z investícii do General Motors (GM) predovšetkým z dôvodu rizika záručných opráv. Taktiež sa objavujú názory, že jednotlivé modely sú už na hranici životných cyklov a bude nutné ich nahradenie novými. Objem predaja nových vozidiel v USA je však porovnateľný s rekordným rokom 2015. V tomto roku je odhadovaný predaj 17,4 až 17,8 milióna nových vozidiel. V minulom roku sa ich predalo 17,5 milióna kusov. Priaznivá situácia v objemoch predaja tak umožňuje predaje bez výraznejších zliav zákazníkom a udržiavanie si marže. Zároveň GM prekonalo očakávania v oboch svojich správach o príjmoch z apríla a júla tohto roka. Navyše akcie GM nie sú nadhodnotené s rizikovými výplatami dividend, nakoľko spoločnosť vypláca v dividendách len 27% svojho zisku.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk