Investície v Škandinávii

24.10.2016  /  Juraj Kišák
investicie-ako-investovat

Pre investorov, ktorí hľadajú možnosti ako diverzifikovať svoje portfólio často prehľadnú malé a zaujímavé regióny. Takouto oblasťou je aj Škandinávia. Napriek nedávnym ekonomickým otrasom v Európe, Škandinávia je stabilným hráčom, kde existuje niekoľko technologických firiem a tiež spoločností v špecializovaných odvetviach tohto regióne ako napríklad drevársky priemysel.

 

Aj keď je pravda, že tento región nemá taký rastový potenciál ako globálne najzaujímavejšie trhy, predsa tu existuje niekoľko zaujímavých investičných príležitostí, ktoré sú častokrát mimo záujmu investorov. Kým rozvíjajúce sa investície na trhu (napríklad investície do BRIC) môžu priniesť výrazný nárast (ale aj značné riziká) do svojho portfólia, investície v škandinávskych krajinách namiesto toho môžu pridať investičnému portfóliu na stabilite. Ako príklad uvádzame niekoľko zaujímavých škandinávskych ETF. Konkrétne sa zameriame na ustálené ETF  s expozíciou v Nórsku (NORW), Švédsku (EWD) Dánsku (EDEN) a Fínsku (EFNL).

 

NORW US – Global X MSCI Norway 30 ETF

Tento fond prichádza s výraznou alokáciou aktív na equity (cca 99,56%) a priemerným pomerom nákladov vo výške 0,50%. Hlavným cieľom tohto ETF je kopírovanie indexu MSCI IMI 25/50 Norway. Fond bol založený 10. novembra 2010 a od októbra 2016 má v správe aktíva v objeme 110 miliónov dolárov. Z geografického hľadiska je veľký podiel investícií (vyše 90%) koncentrovaný v Nórsku. Aj keď jeho priemerný ročný výnos od založenia predstavuje -0.99%, v poslednom období naberá na sile a snaží sa zmazať prvotné straty.

 

EWD US – iShares MSCI Sweden ETF

Tento ETF je riadený spoločnosťou BlackRock Fund Advisors a vykazuje pomer výdavkov vo výške  0,48%. Hlavným cieľom tohto fondu je kopírovať výnosy a cenové výsledky verejne obchodovateľných investičných cenných papierov indexu MSCI Sweden. Tým, že používa techniku ​​vzorkovanie portfólia, tento fond investuje do reprezentatívnej selektívnej vzorky akcií tohto indexu. Od októbra 2016 fond hospodári s celkovým objemom aktív v hodnote 285,8 miliónov dolárov. Jeho geografické zameranie je do veľkej miery sústredené na Švédsko (97,66 %). Priemerný ročný výnos od založenia predstavuje 7,04 %.

 

EDEN US – iShares MSCI Denmark Capped ETF

Hlavným cieľom tohto fondu je reprodukovať výsledky indexu MSCI je IMI 25/50 Denmark. Investuje do spoločností všetkých veľkostí, ktoré sú k dispozícii pre obchodovanie na dánskej burze a zameriava sa najmä na priemysel, zdravotníctvo a finančné inštitúcií. ETF bolo založené 26. januára 2012 a celkové aktíva pod jeho správou dosahujú 47 miliónov dolárov. Čo sa týka nákladov, fond so sebou nesie pomer výdavkov vo výške 0,53 %. Priemerný ročný výnos za relatívne krátku dobu od jeho založenia predstavuje až 15,5 %.

 

EFNL US – iShares MSCI Finland Capped ETF

Zámerom tohto ETF je, aby investičné výsledky zodpovedali výsledkom indexu MSCI IMI 25/50 Finland. Fond, ktorý je taktiež riadený spoločnosťou Blackrock Fund Advisors, má širokú trhovú kapitalizáciu a pomer nákladov predstavuje 0,53 %. V októbri 2016 spravoval fond aktíva v hodnote 34 miliónov dolárov. Priemerný ročný výnos od založenia predstavuje zaujímavých 8,4 %.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk