Prečo Berkshire Hathaway nevypláca dividendy

22.12.2016  /  Juraj Kišák

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B) nevypláca dividendy, pretože jej predseda a CEO, Warren Buffett je presvedčený, že je výhodnejšie rozdeliť zisk spoločnosti iným spôsobom. Preferuje najmä reinvestovanie zisku vo veciach, ktoré umožňujú jeho spoločnosti zlepšenie efektívnosti, rozširovanie dosahu na trhu, tvorbu nových produktov a služieb, ako aj zlepšenie už existujúcich produktov za účelom vzdialiť sa konkurencii čo najviac. Buffett, rovnako ako mnoho obchodných lídrov sa domnieva, že investície späť do svojho podnikania poskytujú väčšiu dlhodobú hodnotu pre akcionárov v porovnaní s priamym vyplácaním zisku formou dividend, pretože finančný úspech spoločnosti sa odmení akcionárom v podobe zvýšeného nárastu hodnoty akcií. Navyše Berkshire Hathaway udržuje agresívnu politiku odkupovania akcií, ktorá vracia zhodnotené peniaze akcionárom späť.

 

Napriek skutočnosti, že spoločnosť disponuje miliardami dolárov v hotovosti, dividendy nie sú vyplácane od čias kedy ju začal riadiť Buffett s výnimkou jedného vyplatenia dividend v roku 1967. Avšak, štatistika dáva za pravdu tomuto prístupu, kedy sú zisky použité na podporu finančnej pozície spoločnosti, nakoľko v konečnom dôsledku prinesú investorovi väčšie zhodnotenie než by tomu bolo v prípade pravidelného vyplácania podielu na zisku. Cena akcií Berkshire Hathaway vzrástla medzi rokmi 1964 a 2014 o takmer 700 000%. Aktuálne sme tiež svedkami značného nárastu hodnoty akcií v mesiacoch november a december 2016. Niekto, kto investoval 1 000 dolárov do akcií tejto spoločnosti v roku 1980 je dnes už milionár.

 

Investícia v Berkshire Hathaway zároveň prináša investorom prospech v podobe spätného odkupu akcií, ktorý nielenže ponúka možnosť okamžitého inkasa zhodnotených peňazí, ale zároveň dáva možnosť ostatným akcionárom zvýšiť svoj podiel na spoločnosti, keďže sa znižuje počet akcionárov.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk