TOP ETF v roku 2016

15.01.2017  /  Juraj Kišák
fondy-a-etf-ako-investovat

Vo všeobecnosti bol rok 2016 napriek rôznym negatívnym udalostiam pre investorov úspešný. Inak tomu nebolo ani v prípade ETF, ktoré zaznamenali mimoriadne výnosy. Vybrali sme päť s najvyššími výnosmi  od začiatku roka. Ako možno predpokladať, žiadne large cap sa medzi nimi nenachádzajú, dominujú menšie ETF s nadpriemernými výnosmi, ktoré sa pohybujú od 35,04% do 40,96%.

 

Guggenheim S&P Smallcap 600 PureVia ETF (RSV)

Ako už z názvu vyplýva, fond sa zameriava na akcie malých spoločností. Akcie sú vybrané z indexu S&P SmallCap 600 Pure Value Index. Mimo tohto indexu fond vyberá akcie, ktoré sú vhodné na hodnotové investovanie.

 

Priemerný objem: 28 379

Čisté aktíva: 234 560 000 dolárov

Yield: 0,56 %

YTD Výnos: 30,59 %

Expense Ratio: 0,35 %

Dátum založenia: 01.03.2006

Výnos od založenia: 6,80 % p.a.

 

Powershares Pure Russell 2000 Value Portfolio (PXSV)

Ide o ďalší small-cap ETF so zameraním na Russell 2000. Fond vyberá najmenšie firmy z indexu Russell. Cieľom tohto ETF je zachytiť rast spoločnosti v čo najskoršom možnom momente, nakoľko v tom čase zvykne byť rast spoločností najvýznamnejší.

 

Priemerný objem: 11 759

Čisté aktíva:  72 900 000 dolárov

Yield: 1,94 %

YTD Výnos: 28,75 %

Expense Ratio: 0,39 %

Dátum založenia: 03.3.2005

Výnos od založenia: 6,64 % p.a.

 

Russell 2000 ProShares Dividend Growers (SMDV)

SMDV sa zameriava na malé podniky, ktorých výška dividend rastie. Stratégiou fondu je držať obmedzené množstvo titulov, ktorých by nemalo byť viac ako 40. Akcie do ktorých toto ETF investuje nie sú zamerané na konkrétne odvetvie, ale snahou je pokryť široké spektrum odvetví na trhu.

 

Priemerný objem: 72 759

Čisté aktíva: 277 320 000 dolárov

Yield: 1,40 %

YTD Výnos: 29,20 %

Expense Ratio: 0,40 %

Dátum založenia: 03.02.2015

Výnos od založenia: 24,86 % p.a.

 

Guggenheim S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV predstavuje dons zameraný na stredné veľké podniky. Akcie sú vyberané z indexu S&P MidCap 400 Pure Value Index.

 

Priemerný objem: 25 645

Čisté aktíva:  189 740 000 $

Yield: 1,10 %

YTD Výnos: 29,86 %

Expense Ratio: 0,35 %

Dátum založenia: 01.03.2006

Výnos od založenia:  7,77 % p.a.

 

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (Slyvia)

Toto ETF investuje do titulov S&P so zameraním na hodnotové investovanie. Stratégiou je investovať stále najmenej 80 % svojich aktív v indexe S&P 600.

 

Priemerný objem: 59 535

Čisté aktíva: 730 050 000 dolárov

Yield: 1,30 %

YTD Výnos: 27,39 %

Expense Ratio (netto): 0,15 %

Dátum založenia: 25 septembra 2000

Výnos od založenia:  8,40 % p.a.

 

Tento prehľad svedčí o tom, že slušný výnos vedia ponúknuť aj menšie spoločnosti, napriek tomu, že častokrát unikajú pozornosti investorov. Keďže v súčasnosti nie je veľa veľkých spoločností, ktoré dokážu ponúknuť nadpriemerné zhodnotenie, tieto ETF alebo spoločnosti, do ktorých tieto ETF investujú, môžu byť zaujímavou alternatívou pre investorov hľadajúcich vyšší výnos. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk