Fond redukujúci straty aj zisk

12.04.2017  /  Juraj Kišák
fondy-a-etf-ako-investovat

S veľmi zaujímavou ponukou v oblasti investovania prišla ČSOB banka, ktorá spustila predaj fondu Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1, ktorý je tvorený košom 30 large cap akcií. Už samotný názov napovedá, že sa upisovateľ rozhodol poskytnúť aspoň čiastočnú istotu v oblasti investovania do fondu. Týmto krokom má podporiť k investovaniu aj konzervatívnejších klientov, ktorý majú obavy z neistého výsledku investície.

Princíp spočíva v tom, že upisovateľ poskytuje 15 % bonus pri splatnosti, ktorý slúži ako minimálny výnos a v prípade poklesu hodnoty sa pripočítava k výsledku fondu. Na druhej strane sa však investor v prípade pozitívneho výsledku fondu podieľa na výnosoch len 70 %. V praxi môžu nastať tieto 2 prípady:

V prípade rastu hodnoty (zisk) akciového koša sa na tomto pozitívnom vývoji bude investor podieľať 70 % spoluúčasťou. To znamená, že z celkového výnosu v dobe splatnosti dostane investor len 70 %. Ak by tento výnos bol nižší ako bonusom garantovaných 15 %, automaticky bude investorovi vyplatený garantovaný 15 % výnos, čo predstavuje  2,75 % p.a. (doba trvania fondu je 5 rokov).

V prípade poklesu hodnoty (strata) akciového koša sa na negatívnom vývoji bude investor podieľať 100 % spoluúčasťou. K tomuto prvotnému výsledku sa však pripočíta garantovaný bonus vo výške 15 % a tak celková strata bude nižšia o hodnotu bonusu vo výške 15 %. Z toho vyplýva, že v prípade, ak celková prvotná strata bude nižšia ako 15 %, bude po zarátaní  bonusu celkový výsledok pozitívny a klient dosiahne z investície zisk.

Dôležitým faktorom v prípade investovania do fondov sú taktiež poplatky. Vstupné poplatky sú 2 % v upisovacom období a 3 % mimo upisovacieho obdobia. Výstupné poplatky predstavujú 0 % pri splatnosti fondu a 1 % pred splatnosťou fondu. Doba upisovania je od 1.3. do 28.4.2017.

Výsledok investície je naviazaný na vývojom podkladového aktíva, ktorý tvoria akcie 30 spoločností vyznačujúcich sa veľkou trhovou kapitalizáciou. V koši sú zastúpené spoločnosti z 9 sektorov a 13 krajín z celého sveta. Najväčšie zastúpenie majú spoločnosti: SWISS RE AG (8 %), SWISSCOM AG-REG (8 %), SWEDBANK AB – A SHARES (8 %), NATIONAL AUSTRIALIA BANK LTD (AT) (8 %) a TELE2 (8 %).

Zvolený model vyzerá veľmi zaujímavo aj keď v prípade optimistického vývoja dosiahne investor iba 70 % podiel. Na druhej strane tento model je výrazným spôsobom zníženým rizikom negatívneho výsledku a klient s vysokou pravdepodobnosťou dosiahne (aj keď minimálny) zisk. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk