American Outdoor Brands Corporation (AOBC) analýza firmy – I. časť

26.04.2017  /  David Súkeník

Dňa 29. marca 2017 oznámila americká spoločnosť American Outdoor Brands Corporation (ďalej AOBC, spoločnosť, firma) ukončenie programu spätného odkupu akcií v celkovej výške 50mil.USD. Firme sa podarilo stiahnuť z trhu celkovo 2,6mil. bežných akcií, pri priemernej nákupnej cene 19,23USD. V ten istý deň firma uverejnila rozhodnutie boardu o novom programe odkupu s trvaním do 28. marca 2019. Doposiaľ tak v období rokov 2012 – 2017 došlo k celkovému zredukovaniu floatu o viac ako 25 %. 

  

American Outdoor Brands je širokej verejnosti známa pod pôvodným názvom firmy Smith&Wesson, ktorej história siaha do roku 1852. Zmena pomenovania (k 1. januáru 2017) odráža novú politiku firmy, ktorej cieľom je zvýšenie tržieb penetráciou na komplementárne trhy nespadajúce do kategórie strelných zbraní (najmä outdoor). Produktové portfólio firmy je zložené z dvadsiatky značiek v oblasti strelných zbraní (vrátane príslušenstva), rôznych druhov pút a výbavy pre outdoor aktivity.

 

Primárnym biznisom firmy je výroba a predaj strelných zbraní. AOBC vyrába ručné strelné zbrane a dlhé strelné zbrane (pušky), ktoré sa predávajú pod značkami Smith&Wesson, M&P a Thompson/Center. Ručné zbrane sa delia na revolvery a pištole v rôznych prevedeniach a veľkostiach s možnosťou individuálnej úpravy. Pušky možno rozdeliť na lovecké, športové a pušky s predným nabíjaním. Okrem zbraní firma ponúka množstvo doplnkového tovaru – nástroje na opravu a čistenie zbraní, obaly na zbrane, laserovú optiku, nože a iné. AOBC je jedným z najväčších producentov pút používaných vo väzniciach a nápravno-výchovných zariadeniach v USA. Medzi hlavných zákazníkov v USA patria federálne, štátne a lokálne policajné a armádne zložky (6,5% tržieb) a koncový zákazníci – fyzické osoby (90,4%). Medzinárodný predaj tvorí len 3,1% tržieb.

 

V roku 2016 firma dosiahla najvyšší objem tržieb z predaja ručných zbraní (revolver, pištol) – ca 67% celkových tržieb. Na druhom mieste je predaj pušiek ca 18% tržieb. Snaha manažmentu firmy o prienik na outdoor trh sa pretavila do nárastu tržieb v kategórii. Celkový objem tržieb v tomto segmente bol 65,3mil. USD. 

 

Objem tržieb jednotlivých produktov v mil. USD/ zdroj: 10K

 

Výroba strelných zbraní a pút je zabezpečená v troch závodoch: zbrane – Springfield (štát Massachusett), putá – Houlton (Maine) a nástroje, prototypy a formy – Deep River (Connecticut). Najväčšia fabrika je v Springfielde, kde sa vyrába väčšina zbraní. Výrobu časti komponentov firma outsourcuje najmä od producentov z USA, naopak výroba značnej časti outdoor tovaru je outsourcovaná z Ázie. AOBC v súčasnosti zamestnáva 1853 zamestnancov (máj, 2016). Tržby na jedného zamestnanca tak predstavujú sumu ca 390.000 USD.

 

Firma vlastní niekoľko patentov k celému radu výrobkov. V posledných troch rokoch došlo k zdvojnásobeniu výdavkov na R&D – 10mil. USD (2016) oproti 5,6mil. USD (2014). Objem celkových výdavkov na výskum predstavuje ca 1,4% objemu tržieb. Pomerne nízka hodnota tohto ukazovateľa, je jedným z dôkazov, že firma dokáže udržať svoju konkurenčnú výhodu aj bez enormných investícii do R&D.

 

Trh strelných zbraní ovláda niekoľko málo firiem s dlhoročnou tradíciou. Podľa typu výrobku môžeme konkurentov firmy AOBC rozdeliť do nasledujúcich kategórii:

·         revolvery: Ruger, Taurus;

·         pištole: Glock, Ruger, Sig Sauer;

·         športové pušky: Colt, Sig Sauer, Ruger, Bushmaster, Daniel Defense;

·         poľovnícke pušky: Browning, Marlin, Remington, Ruger, Winchester;

·         putá: Peerless Handcuff Company;

·         doplnkový tovar: Vista Outdoors, Hyskore, Hornady, Laserlyte, Lyman, Birchwood Casey.

 

CEO firmy je James Debney (48), ktorý pôsobí v AOBC od roku 2009. V minulosti zastával pozíciu riaditeľa divízie strelných zbraní, neskôr pôsobil ako viceprezident spoločnosti. Celkový príjem z funkcie CEO v roku 2016 bol na úrovni 5,2mil. USD. CFO firmy je Jeffrey Buchanan (60), ktorý pracuje v AOBC od roku 2004. Celkový príjem 2,2mil. USD. Kompenzácia manažmentu spoločnosti v komparácii k tržbám, operačnému zisku a voľnému cash flow dosahuje pomerne stabilné hodnoty. V sledovanom období neprekročila hodnotu 10% operačného zisku a dlhodobo sa drží na úrovni pod 2% tržieb.

 

Celkový príjem manažmentu firmy k revenues, operating income, FCF / zdroj: morningstar.com

 

CEO a CFO firmy nakúpili od začiatku roka celkovo 75.000 akcií firmy pri celkovej hodnote 1,34 mil. USD. Priemerná nákupná cena akcie bola 20,69 USD. V sledovanom období nedošlo u týchto dvoch čelných predstaviteľov k predaju čo i len jednej akcie. Aj to je jedným z dôkazov o súčasnej primeranej cene za akciu.

 

Prvú časť článku sme venovali základným údajom o AOBC, biznis modelu firmy, konkurencii ako aj manažmentu spoločnosti. Druhá časť článku bude zameraná na fundamentálnu analýzu spoločnosti, pozitíva a negatíva firmy (investície) a stanovenie cieľovej ceny.

 

 

 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk