American Outdoor Brands Corporation (AOBC) analýza firmy - II. časť Ako-investovat.sk .


V prvej časti článku som sa venoval predstaveniu firmy, biznis modelu, konkurencii a manažmentu spoločnosti. Druhá časť článku sa zaoberá vybranými finančnými ukazovateľmi firmy, určeniu cieľovej ceny a zhrnutiu pozitív a negatív investície do akcií AOBC.

 

Tržby AOBC sa od roku 2007 zvýšili z pôvodných 237 mil. USD na súčasných 895 mil. USD, čo predstavuje priemerný ročný nárast tržieb o viac ako 15 % (CAGR 14,21 %). Počas sledovaného obdobia zaknihovala firma pokles tržieb oproti predchádzajúcemu obdobiu len v dvoch rokoch 2011 a 2015. Jedným zo spôsobov ako sledovať vývoj na trhu strelných zbraní je databáza FBI[1] o vykonaní tzv. "background checks". Účelom kontroly je overiť pozadie konečného spotrebiteľa, aby nedošlo k predaju zbrane osobe, ktorá nespĺňa zákonné požiadavky k nákupu strelnej zbrane. Počet tohto typu kontrol za obdobie posledných 10 rokov narástol z 11,17 mil. (2007) na súčasných 27,53 mil. (2016), čo predstavuje priemerný ročný nárast ca 10,7 %.

 

Tržby AOBC (2007-TTM) a NICS firearms background checks / vlastné spracovanie - zdroj: morningstar.com

 

V poslednom fiškálnom roku 2016 dosiahla spoločnosť rekordný zisk 94 mil. USD. Rekordné boli aj hodnoty operačného zisku (159 mil. USD) a voľného cash flow (139 mil. USD). Operačný zisk bol negatívny len v pokrízovom roku 2009. Jednou z metód odhalenia účtovných machinácii je komparácia operačného zisku s čistým ziskom v dlhodobom období. Hodnota operačného zisku by mala dosahovať vyššie hodnoty ako čistý zisk, tak ako tomu je aj v prípade AOBC.

 

Hodnoty operačného zisku, čistého zisku, FCF v mil. USD (2007-TTM) / vlastné spracovanie - zdroj: morningstar.com

 

V rámci analýzy ziskových marží som zvolil komparáciu s konkurenčnou firmou Sturm, Ruger & Co (RGR). Hodnoty hrubej marže AOBC v rokoch 2007-2016 boli nad 30 % (okrem 2009). Priemerná hrubá marža u AOBC za posledných 5 rokov bola 37,1 % a u RGR 33,9 %. Priemerná operačná marža AOBC a RGR je totožná 19,1 %. Sturm, Ruger & Co dosiahol v spomenutom období čistú maržu na úrovni 12,4 %, čo je o 1,7 % viac ako u AOBC.

 

Marže pre AOBC a RGR (2007-2016) / vlastné spracovanie - zdroj: morningstar.com

 

Výkonnosť firmy meraná ukazovateľmi rentability (rentabilita aktív, rentabilita vlastného kapitálu a rentabilita investovaného kapitálu) bola dostatočná, keď hodnota všetkých spomenutých ukazovateľov dosiahla v sledovanom období dvojciferné čísla (výnimka ROA v 2012). Priemerné hodnoty rentability v období 2012-TTM boli nasledujúce - ROA 17,8 %, ROE 37,6 % a ROIC 27 %.

 

Rentabilita AOBC (ROA,ROE, ROIC) / vlastné spracovanie - zdroj: morningstar.com

 

AOBC dosiahla uspokojivé hodnoty v oblasti likvidity, keď bežná likvidita (current ratio) v sledovanom období nepoklesla pod hodnotu 1,5. Dokonca za posledných 5 rokov (2012-2016) prekročila hodnota bežnej likvidity hodnotu 2. Pohotová likvidita (quick ratio) dosiahla taktiež dostatočné hodnoty nad 1, s výnimkou roku 2008 (0,95). Zadĺženosť spoločnosti meraná ukazovateľom debt to equity značne fluktuovala od hodnoty 0,24 až po 2,04. Za posledný fiškálny rok 2016 bola táto hodnota na úrovni 0,54.

 

Hodnoty current ratio, quick ratio, debt to equity (2007-2016) / vlastné spracovanie - zdroj: morningstar.com

 

Cieľová cena

 

K určeniu cieľovej ceny som pristúpil dvoma spôsobmi. Realizačná cena akcie je zo dňa 17.03. 2017.

 

V prvom prípade bola cieľová cena určená ako násobok priemernej päťročnej hodnoty price to sales (PS) a hodnoty tržieb na akciu. Odhad tržieb bol určený ako hodnota tržieb TTM, ku ktorej bolo pripočítaných 14 %, čo predstavuje historickú hodnotu nárastu tržieb firmy (CAGR). V cieľovej cene nie je odzrkadlený nárast hodnoty tržieb na akciu, ktorý môže byť spôsobený znížením počtu akcií v obehu po spustení programu spätného odkupu.

 

Určenie cieľovej ceny pomocou PS / vlastné spracovanie – zdroj: morningstar, finance.yahoo.com

 

V druhom prípade som cieľovú cenu určil ako násobok odhadovaného zisku na akciu (EPS) pre tento rok a priemernej päťročnej hodnoty PE. Výslednú hodnotu som znížil o 10 % z dôvodu vysokej hodnoty priemerného PE, ktorý bol ovplyvnený extrémnym rokom 2015 (PE 21,3). Priemerná očakávaná cieľová cena akcie, vypočítaná spomenutými metódami, je na úrovni 26,6USD, čo pri nákupnej cene 19,11USD predstavuje zisk ca 39 %.

 

Určenie cieľovej ceny pomocou PE / vlastné spracovanie – zdroj: morningstar, finance.yahoo.com

 

Pozitíva investície

· Nákupná cena 19,11 USD za akciu je dostatočne nízka oproti odhadom budúcej ceny.

· Prebytočná hotovosť umožňuje firme vykonávať akvizičnú činnosť a zároveň kupovať vlastné akcie. AOBC by v budúcnosti mohla použiť voľný cash aj k vyplácaniu dividend.

· Trh strelných zbraní je ovládaný malým počtom firiem. Vstup nových firiem na trh je značne obmedzený.

· Možný nárast penetrácie na trhy mimo USA.

· Viac ako 150-ročná história a tradícia značky Smith&Wesson.

· Pozitíva vyplývajúce z rozšírenia produktového portfólia spoločnosti o outdoor segment.

 

Negatíva investície

· Určená cieľová cena je chybná a v budúcnosti nedôjde ku korekcii.

· Negatíva vyplývajúce z akvizičnej činnosti – predražený nákup firiem a nedosiahnutie požadovaného synergického efektu.

· Sprísnenie regulácii na trhu strelných zbraní. Možnosť takejto situácie počas vlády D. Trumpa nepredpokladám.

· Zhoršená celková ekonomická situácia na trhu a jej vyústenie do zníženého dopytu po zbraniach.

· Výroba zbraní je sústredená na jednom mieste. V prípade výpadku výroby je ohrozená veľká časť produkcie celej spoločnosti.


[1] https://www.fbi.gov/file-repository/nics_firearm_checks_-_month_year.pdf/view

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (8)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)