Tipy na mesačné dividendové akcie

14.06.2017  /  Juraj Kišák

Väčšina akcií vypláca dividendy štvrťročne, ale môžete nájsť akcie, ktoré vám budú platiť každý mesiac. Tento druh akcií je výhodných pre tých, ktorí výnosy reinvestujú, keďže ich portfólio môže rásť rýchlejšie ako aj pre tých, ktorí výnos chcú využívať na bežnú spotrebu, keďže im môžu aspoň z časti nahradiť mesačný príjem.

 

Dávajte si pozor na spoločnosti, ktoré deklarujú agresívnu mesačnú dividendu len na prilákanie investorov. Namiesto toho je lepšie starostlivo vyhľadávať spoločnosti, ktoré majú dlhú históriu vyplácania mesačných dividend spolu s výsledkami udržateľného príjmu a rastu príjmov. Na tomto mieste prinášame krátky prehľad zaujímavých mesačných dividendových akcií.

 

Realty Income Corp. (O)

Spoločnosť vypláca pravidelné mesačné dividendy od roku 1995. V tomto prípade ide o realitný investičný trust tzv. REIT s približne 2 600 nehnuteľnosťami na prenájom, predovšetkým v komerčnej oblasti. Výnosy sa v posledných štyroch rokoch stabilne zvyšovali a príjmy zároveň zostali pozitívne. Cena akcií klesla od konca apríla tohto roku, avšak v posledných dňoch bol zaznamenaný mierny rast a hodnota akcií sa tak pohybuje okolo 55 dolárov na akciu. Výnos z dividend je v súčasnosti 4,6 % p.a. a dividenda za posledných 20 rokov vždy rástla.

 

Shaw Communications Inc. (SJR)

Tejto spoločnosti sa darí priebežne zvyšovať dividendy už viac ako 10 rokov. Spoločnosť Shaw Communications vlastní optickú sieť a poskytuje služby pre zákazníkov s WiFi, digitálnym telefónom a širokopásmovým pripojením. Táto kanadská spoločnosť v súčasnosti vypláca dividendu vo výške 4,2 % p.a.. Akcie sa od začiatku roka  pohybujú na úrovni okolo 21 dolárov za akciu a v roku 2017 bol zaznamenaný zvýšený dopyt po týchto cenných papieroch. Čistý príjem sa zvýšil vo všetkých, okrem jedného z posledných štyroch rokov.

 

Pembina Pipeline Corp(PBA)

Spoločnosť má spoľahlivú mesačnú dividendu, avšak nemá dlhú históriu rastu svojej dividendy, ktorú majú ostatné akcie na tomto zozname. Je to preto, lebo ceny ropy sa prepadli. Spoločnosť však priebežne zvyšuje dividendu za posledných päť rokov. V súčasnosti platí 4,6 %. Cena akcií spoločnosti mierne kolíše v závislosti od situácie na trhu s ropou. Vo všeobecnosti je však očakávaný nárast cien tejto komodity v priebehu roka 2017, a to v dôsledku dohody o ťažbe ropy. V prípade naplnenia tohto predpokladu je vysoko pravdepodobné, že dôjde k rastu nielen ceny akcií, ale tiež dividend vyplácanej touto spoločnosťou.

 

Gladstone Investment Corp. (GAIN)

Spoločnosť ponúka dividendový výnos vo výške 8,4 % p.a. a svoju dividendu zvyšuje priebežne viac ako päť rokov. Gladstone Investments sa zameriava na odkupovanie a rekapitalizáciu spoločností. Päťročný rast dividend spolu s perspektívou silného trhu s odkupmi spoločností, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti a v tejto dobe možno očakávať výrazné investície v tejto oblasti aj smerom do budúcnosti.

 

Spoločnosti platiace dividendy mesačne musia vykazovať silný cash-flow a stabilnú pozíciu na trhu, nakoľko každomesačný odliv peňazí, ktoré tak nemôžu byť použité ako investície na ďalší rast spoločnosti. Pri výbere investícii je potrebné dbať na dôslednú analýzu a nenechať sa zlákať na prvý pohľad atraktívnou vysokou dividendou. 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk