Michael Kors (KORS) update k ročným fiškálnym výsledkom

08.06.2017  /  David Súkeník
investicie-ako-investovat

Tento článok nadväzuje na analýzu firmy Michael KORS, ktorá bola publikovaná 12.09.2016. V septembri 2016 sa akcie firmy obchodovali na úrovni 46 – 50 USD. Dňa 31.05.2017 boli zverejnené negatívne kvartálne a ročné fiškálne výsledky, ktoré poslali cenu akcie pod 33 USD. Tržby spoločnosti medziročne poklesli z 4,71mld. USD na 4,49mld. USD, čo predstavuje zmenu -4,6 %. Čistý zisk klesol z 839,1mil. USD na 552,5mil. USD, čo predstavuje pokles o viac ako -34%. Základný zisk na akciu sa znížil z 4,5 USD na 3,33 USD.

 

 

Pri podrobnejšej analýze zistíme, že najväčší pokles tržieb (-17%) zaknihovala firma z veľkoobchodného predaja. Produkty MK sa predávajú najmä cez partnerské obchodné domy – Macy’s a Bloomingdale’s v Severnej Amerike a  Harrods a Galeries Lafayette v Európe.  Opačný trend bol v maloobchode, kde došlo k navýšeniu celkových tržieb z 2,3mld. USD na 2,5mld. USD.

 

Tržby v jednotlivých segmentoch v mil. USD 

 

Tržby v maloobchode narástli najmä z dôvodu zvýšenia počtu predajných miest zo 668 (2016) na 827 (2017), čo predstavuje nárast o +23%. Predajná plocha obchodov sa zvýšila zo 165tis. m2 (2016) na 209tis. m2 (2017), nárast o +27%. V prípade ak si prepočítame objem tržieb na jeden obchod (resp. na 1 m2), dospejeme k negatívnym výsledkom. Stratégia MK o navýšenie celkového objemu tržieb zvýšením počtu predajných miest nebola úspešná. Tržby prepočítané na 1 obchod poklesli z 3,5mil. USD (2016) na 3,1mil. USD (2017). Pri prepočte na 1 m2 predstavuje pokles tržieb -24,9% (28.537 USD/m2 (2016) vs 21.419 USD/m2 (2017)). Negatívny vývoj tržieb v prepočte na predajnú plochu prinútil manažment firmy k rozhodnutiu zredukovať počet predajných miest v nasledujúcich dvoch rokoch o 100 – 125 obchodov.

 

Pokles tržieb na americkom kontinente sa MK pokúša substituovať penetráciou na ázijský trh. Akvizíciou 111 predajní v Ázii sa firme podarilo navýšiť celkový počet obchodov na 228. Tržby z retailových operácii na ázijskom trhu narástli o +229%. Priemerné tržby na obchod sa navýšili o 485tis. USD. Otázkou zostáva, či firma bude v budúcnosti schopná kontinuálne zabezpečiť rast tržieb v tejto geografickej oblasti a tým nahradiť očakávaný výpadok tržieb z amerického trhu.

 

Operačný zisk spoločnosti poklesol v roku 2017 na 689mil. USD oproti minuloročným 1.175mil. USD. Operačná marža sa znížila z 24,9% na súčasných 15,4%. Tu treba spomenúť, že po pripočítaní jednorázových položiek spojených s akvizíciou a zhoršenou situáciou v maloobchode by bola operačná marža na úrovni 20%. Program spätného odkupu znížil počet akcií v obehu z 189mil. na 168mil.. BoD firmy odsúhlasil dodatočný balík spätného odkupu akcií vo výške 1mld. USD. Pri súčasnej cene akcie ca 33 USD by sa tak firme podarilo zredukovať float o ca 30mil. akcií. Manažment MK očakáva vo fiškálnom roku 2018 tržby na úrovni 4,25mld. USD. Operačná marža by mala dosiahnuť 16%. Pri predpokladanom objeme počtu akcií na úrovni 155mil. je očakávaný zisk na akciu v intervale 3,57 – 3,67 USD.

 

Valuácia firmy

Pri určení ceny som použil dva valuačné modely – relatívny a dvojfázový DCF. Pri relatívnom ocenení je budúca cena určená násobkom očakávaných tržieb na akciu a priemernej trojročnej hodnoty price to sales (PS), resp. priemernej PS odvetvia. Výsledná cena je 41,1 USD, resp. 35,6 USD.

 

Relatívna valuácia PS 

 

Pri použití dvojfázového DCF modelu som vychádzal z troch alternatív vývoja – optimistická, neutrálna a konzervatívna (za predpokladu konečnej hodnoty rastu FCF 0%). Optimistický model počíta s rastom voľného cash flow 3% v rokoch 1-5 a následným rastom vo výške 2% v rokoch 6-10. Neutrálny model vychádza z hodnôt rastu 2%, resp. 1%. A napokon konzervatívny model očakáva rast FCF na úrovni 1%, resp. 0%. Výsledné hodnoty sú 47 USD (optimistická alt.), 44 USD (neutrálna alt.) a 41 USD (konzervatívna alt.).

 

Dvojfázový DCF

 

V prípade spriemerovania výsledných hodnôt dosiahnutých oboma metódami dostaneme približnú hodnotu akcie 41 USD. Pri súčasnej cene 33 USD sa tak akcia obchoduje ca 26% pod vnútornú hodnotu. Samozrejme, ako to už pri oceňovaní firiem býva, určená hodnota bude s najväčšou pravdepodobnosťou chybná. Nič to nemení na fakte, čo je hlavnými výzvami pre manažment firmy v budúcom fiškálnom roku: (1) optimalizácia obchodnej siete, (2) dosiahnutie tržieb nad 4mld. USD a (3) udržanie operačnej marže nad 16%.

 

 

 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk