Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov – koho sa týka a aké sú výnimky

04.07.2017  /  Silvia Dutková

Od 1.6.2017 platí nová legislatíva týkajúca sa zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov. Išlo len o rozšírenie počtu dní, počas ktorých bude tento zákaz platiť. Napriek tomu, že ostatné podmienky sa nezmenili, s blížiacim sa prvým sviatkom, ktorého sa zmena dotýka, sa podnikatelia zaujímajú hlavne o to, na aké prevádzky, resp. činnosti sa zákaz vzťahuje.

Za maloobchodný predaj sa  považuje predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi, najčastejšie ide o predaj potravín, tabaku, tlače, oblečenia, obuvi, elektroniky… ale aj o práce úzko súvisiace s maloobchodným predajom, čo napríklad môže byť aj dokladanie tovaru na predajni.

5.7.2017 je prvý sviatok, ktorého sa nová legislatíva dotkne. Keďže ide o úpravu Zákonníka práce, zákaz sa týka len pracovnoprávnych vzťahov, tzn. len zamestnancov a brigádnikov. Týmto nemožno nariadiť, ani s nimi dohodnúť prácu vo sviatok, ak pracujú v maloobchode (viď výnimky nižšie).

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné 2 prípady:

· ak bude predaj vykonávať sám majiteľ podniku (napr. SZČO), ktorý nie je zároveň zamestnancom,

· ak cez sviatok živnostníkovi vypomáha príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov (v tomto prípade nejde ani o nelegálne zamestnávanie).

Výnimky, kedy možno pri maloobchodnom predaji dohodnúť alebo nariadiť zamestnancom, resp. brigádnikom prácu aj počas sviatkov, definuje Zákonník práce v Prílohe č. 1a:

Ako je to s reštauráciami, barmi a pohostinstvami?

U podnikateľov sa najčastejšie stretávam s otázkou, či sa zákaz práce vo sviatok vzťahuje aj na bary, reštaurácie, pohostinstvá a kaviarne. Keďže viaceré slovenské zákony považujú činnosť prevádzok reštauračných a pohostinských zariadení za služby, zákaz sa na ne nevzťahuje. Pozor však na doplnkový predaj v týchto prevádzkach (cigarety, noviny…), čo by mohlo byť už posudzované ako maloobchodný predaj.

Zákaz sa nevzťahuje ani na ďalšie prevádzky poskytujúce služby, ako sú napríklad čistiarne, kiná, fitness centrá, kaderníctva…

Na záver ešte prehľad sviatkov, ktorých sa obmedzenia týkajú: