Aké firmy boli najviac kontrolované v roku 2016 zo strany orgánov inšpekcie práce? Ako-investovat.sk .


Národný inšpektorát práce zverejnil výsledky kontrol za rok 2016 z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania povinností vyplývajúcich z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce, z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a trhového dohľadu nad určenými výrobkami.

 

Orgány inšpekcie práce v minulom roku vykonali kontroly v 28 084 subjektoch (v roku 2015 bolo skontrolovaných 26 847 subjektov).

 

Udelili 3 041 pokút organizáciám v celkovej sume 6 948 723 € a 67 pokút jednotlivcom v sume 46 053 € (bez blokových pokút).

 

Najčastejšie kontrolované subjekty

 

V členení podľa právnej formy bolo najviac kontrol vykonaných:

- v spoločnostiach s ručením obmedzeným,

- u podnikateľov - fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom registri,  

- u zahraničných osôb,

- v akciových spoločnostiach.

 

 

Podľa počtu zamestnancov bolo najviac kontrol vykonaných v najmenších subjektoch:

- od 1 do 9 zamestnancov (45,5 % z celkového počtu kontrol),

- 0 zamestnancov (28,7 % z celkového počtu kontrol),

- od 10 - 49 zamestnancov (16,1 % z celkového počtu kontrol),

- od 50 - 249 zamestnancov (6,9 % z celkového počtu kontrol),

- nad 250 zamestnancov (2,8 % z celkového počtu kontrol).

 

 

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, najčastejšie zistené nedostatky boli v 3 nasledovných oblastiach:

 

1.    nelegálne zamestnávanie - 1 055 pokút v sume 3 887 700 €

 

Inšpektoráty práce celkovo skontrolovali 20 857 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi) a 54 603 fyzických vykonávajúcich prácu v týchto subjektoch. Bolo odhalených 1 228 subjektov, ktorí porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 2 756 fyzických osôb.

 

2.    pracovnoprávne vzťahy a mzdové predpisy - 11 995 nedostatkov, 1 235 pokút v sume 1 407 793 €

 

Najčastejšie zistené nedostatky sa týkali:

- náležitostí pracovnej zmluvy,

- nedodržania minimálnych mzdových nárokov, výplaty mzdy a splatnosti mzdy,

- evidencie pracovného času,

- dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a s nimi súvisiacich povinností zamestnávateľa.

 

3.    BOZP - 29 107 nedostatkov, 569 pokút v sume 1 162 950 €

 

Najčastejšie zistené nedostatky boli zistené v súvislosti:

- s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení (bezpečnosť, vedenie evidencie a sprievodnej dokumentácie),

- s prevádzkovými budovami a objektmi - najmä skladovacie a prevádzkové priestory (nedostatočná rekonštrukcia, oprava a údržba; neoznačenia komunikácií; nezakryté otvory v podlahách; chýbajúce alebo nedostatočné bezpečnostné značenia v objektoch a pod.),

- s dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok (nezabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na vykonávanú prácu, chýbajúce kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zamestnancov, nezabezpečenie optimálnych pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a osôb zdržiavajúcich sa s vedomím zamestnávateľa v jeho priestoroch, nedostatočné ),

- s nedostatočným vykonávaním úloh bezpečnostnotechnickej služby a pri realizovaní výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce,

- s riadením BOZP (vedenie evidencie a technickej dokumentácie, určovanie bezpečných pracovných postupov, kontrolná činnosť zamestnávateľa a hodnotenie rizík na pracoviskách),

- so strojmi a zariadeniami (nedostatočná obsluha a starostlivosť, nevykonávanie pravidelných kontrol a revízií elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov),

- s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (poskytovanie, evidencia).

 

Prehľad právoplatných pokút udelených organizáciám v porovnaní s rokom 2015:

 

 

Zdrojový dokument:

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2016

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)