Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (apríl 2018)

06.05.2018  /  Tomáš Virdzek

Aj investovanie do dôchodkových fondov je investovanie. Z istého uhla pohľadu zrejme aj jedným z najdôležitejších v živote, keďže sa jedná o našu vlastnú budúcnosť, ak sme sporitelia. Preto sme sa rozhodli, že budeme každý mesiac prinášať jednoduchý reporting výkonnosti dôchodkových fondov II. a III. piliera, spolu s krátkym komentárom najdôležitejších zmien a skutočností.

Výkonnosť dôchodkových fondov DSS za apríl (2. pilier)

Výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov DDS za apríl (3. pilier)

Komentár 04/2018:

Najvyššie zhodnotenie (v 2. pilieri) dosiahli v apríli indexové negarantované dôchodkové fondy a naopak najnižšie dlhopisové garantované DF. Z reportu výkonnosti je tak zrejmé, že najlepšie sa darilo najmä dôchodkovým fondom s vyššou expozíciou voči akciovým investíciám v portfóliu. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v apríli indexový DF od spoločnosti NN d.s.s., ktorý kopíruje index Eurostoxx 50 (+5,25%). V apríli sa totiž darilo najviac práve európskym akciovým indexom.

Veľmi podobnú situáciu vidno za apríl aj v prípade doplnkových DF (v 3. pilieri). Opäť aj tu sa najviac darilo tým fondom, ktoré mali v portfóliu väčšie percentuálne zastúpenie akciových investícií. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v apríli “rastový” príspevkový doplnkový DF od spoločnosti Stabilita d.d.s. (+2,5%).

Mesačný reporting fondov II. a III. piliera bol pre ako-investovat.sk vygenerovaný vďaka spolupráci s Inštitútom sporenia a investovania, prostredníctvom jeho webového projektu www.manazeruspor.sk