Ako dopadli kontroly z inšpekcie práce v roku 2017? Ako-investovat.sk .


Vyššie pokuty, viac nedostatkov, aj neustály rast nelegálneho zamestnávania. Aj to bolo výsledkom aktívnej kontrolnej činnosti inšpektorov práce v roku 2017.

 

V minulom roku inšpektori skontrolovali 24 701 podnikateľov. Napriek tomu, že v roku 2016 bolo skontrolovaných o 3 383 podnikateľov menej, počet zistených nedostatkov vzrástol o 12,7 % a rovnako sa zvýšil počet pokút (o 18,45 %), aj celková suma pokút (o 20,96 %).

 

 

Najviac kontrol bolo vykonaných:

- v spoločnostiach s ručením obmedzeným (49,75 % z celkové počtu kontrol),

- u podnikateľov - fyzických osôb zapísaných a nezapísaných v obchodnom registri (32,12 %), 

- u zahraničných osôb (6,67 %),

- v akciových spoločnostiach (4,72 %).

 

 

Taktiež podľa počtu zamestnancov sa znova potvrdilo, že inšpektori sa zameriavajú na najmenších podnikateľov, a to v nasledovnom poradí:

1. od 1 do 9 zamestnancov (41,97 % z celkového počtu kontrol),

2. 0 zamestnancov (31,08 %),

3. od 10 - 49 zamestnancov (16,11 %),

4. od 50 - 249 zamestnancov (7,75 %),

5. nad 250 zamestnancov (3,10 %).

 

 

Opakujú sa tie isté nedostatky, a to najmä z oblasti:

 

- BOZP: 740 pokút v sume 1 526 500 eur

Hlavné nedostatky: nezabezpečovanie výkonu odborných činností, chýbajúce posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, žiadne alebo chýbajúce ochranné pracovné pomôcky, nedostatky spojené s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení, nedostatočná rekonštrukcia a údržba prevádzkových objektov, nedostatky týkajúce sa overovania technického stavu strojov a zariadení a zabezpečovania ochranných zariadení.

 

- pracovnoprávne vzťahy: 1 413 pokút v sume 1 707 724 eur

Nedostatky: náležitosti pracovných zmlúv, nedodržanie minimálnych mzdových nárokov, evidencia pracovného času, výplata a splatnosť miezd, pracovné posudky a potvrdenia o zamestnaní, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

- nelegálne zamestnávanie: 1 279 pokút v sume 4 746 700 eur

Hlavný nedostatok: neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne.

 

 

Najviac zistených nedostatkov v nasledovnom poradí podľa odvetvia:

1. priemyselná výroba (23,49 % z celkové počtu nedostatkov),

2. veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel (16,44 %),

3. doprava a skladovanie (14 %),

4. stavebníctvo (8,61 %),

5. ubytovacie a stravovacie služby (5,98 %),

6. činnosti v oblasti nehnuteľností (5,10 %),

7. administratívne a podporné služby (5,05 %).

 

 

 

 

Vývoj kontrol a udelených pokút za posledných 5 rokov

 

 

Zdroje: Správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2017, 2016, 2015, 2014 a 2013

 

Podrobnejšie výsledky kontrol sa dozviete na: https://www.finapconsulting.sk/clanky/inspektorat-prace-vysledky-kontrol-za-rok-2017/

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (4)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)