Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (máj 2018)

08.06.2018  /  Tomáš Virdzek

Prinášame Vám pravidelný mesačný reporting výkonnosti dôchodkových fondov II. a III. piliera. Rovnako aj dnes spolu s krátkym komentárom najdôležitejších zmien a skutočností…

Výkonnosť dôchodkových fondov DSS za máj (2. pilier)

Výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov DDS za máj (3. pilier)

Komentár 05/2018:

Najvyššie zhodnotenie (v 2. pilieri) dosiahli v máji akciové a indexové negarantované dôchodkové fondy.  Naopak najnižšie dlhopisové garantované a zmiešané negarantované DF. Z reportu výkonnosti je tak zrejmé, že najlepšie sa darilo tak ako predchádzajúci mesiac opäť najmä dôchodkovým fondom s vyššou expozíciou voči akciovým investíciám v portfóliu. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v máji akciový DF od spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s. (+4,67%). V máji sa najviac darilo americkým akciovým trhom, ktoré profitovali z dobiehajúcich dát o výsledkovej sezóne. Pod vplyvom politickej krízy v Taliansku sa naopak nedarilo európskym akciám. Akciový a indexový DF od spoločnosti NN d.s.s. tak, uzatváral máj v mínuse ako jediný vo svojej kategórii DF. Spomedzi všetkých DF 2. piliera sa v minulom mesiaci najmenej darilo dlhopisovému garantovanému DF od spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s. (-2,34%).

V prípade doplnkových DF (v 3. pilieri) môžeme vidieť podobnú situáciu. Opäť aj tu sa najviac darilo fondom, ktoré mali v portfóliu najväčšie percentuálne zastúpenie akciových investícií – “rastové” DF. Treba však povedať, že v tejto kategórii doplnkových DF je aj fond, ktorý v máji stratil najviac. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v máji “rastový” príspevkový doplnkový DF od spoločnosti AXA d.d.s. (+1,43%) a naopak najmenej sa darilo “rastovému” príspevkovému doplnkovému DF od spoločnosti NN d.d.s. (-1,15%).

Mesačný reporting fondov II. a III. piliera bol pre ako-investovat.sk automaticky vygenerovaný vďaka spolupráci s Inštitútom sporenia a investovania. Viac sa dozviete prostredníctvom jeho webového projektu www.manazeruspor.sk