Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (jún 2018)

12.07.2018  /  Tomáš Virdzek

Prinášame Vám pravidelný mesačný reporting výkonnosti dôchodkových fondov II. a III. piliera, rovnako aj dnes spolu s krátkym komentárom najdôležitejších zmien a skutočností…

Výkonnosť dôchodkových fondov DSS za jún (2. pilier)

Výkonnosť dôchodkových fondov DSS za jún 2018

Výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov DDS za jún (3. pilier)

Výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov DDS za jún 2018

Komentár 06/2018:

V júni dosiahli úspory v našom 2. pilieri cez 7,9 miliardy Eur. Najvyššie zhodnotenie pritom dosiahli dlhopisové garantované dôchodkové fondy a naopak najnižšie akciové negarantované DF. Z reportu výkonnosti vyplýva, že na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov sa nedarilo najmä dôchodkovým fondom s vyššou expozíciou voči akciovým investíciám v portfóliu. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v máji dlhopisový DF od spoločnosti NN d.s.s. (+0,18%). Spomedzi všetkých DF 2. piliera sa v minulom mesiaci najmenej darilo akciovému negarantovanému DF od spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s. (-2,14%). V minulom mesiaci sa akciovým trhom očividne nedarilo. Pod tlak sa dostali najmä z dôvodu politickej situácie v Taliansku a vďaka vyjadreniam amerického prezidenta D. Trumpa o zavádzaní nových colných taríf. ECB nechala na svojom zasadnutí úrokové sadzby opäť nezmenené, ale FED ich zvýšil o 0,25% pričom ohlásil, že k ich ďalšiemu zvýšeniu by malo dôjsť v tomto roku ešte 2-krát.

V minulom mesiaci dosiahli úspory v našom 3. pilieri cez 1,96 miliardy Eur. V prípade doplnkových DF môžeme vidieť podobnú situáciu ako v 2. pilieri. Aj tu sa v júni najviac darilo „konzervatívnym“ DDF, a naopak najmenej tým, ktoré mali v portfóliu najväčšie percentuálne zastúpenie akciových investícií – “rastové” DDF. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v júni “konzervatívny” príspevkový doplnkový DF od spoločnosti NN d.s.s. (+0,28%) a naopak najmenej sa darilo “rastovému” príspevkovému doplnkovému DF od spoločnosti DDS Tatra banky d.d.s. (-1,45%).

Mesačný reporting fondov II. a III. piliera bol pre ako-investovat.sk automaticky vygenerovaný vďaka spolupráci s Inštitútom sporenia a investovania, prostredníctvom jeho webového projektu www.manazeruspor.sk