Slovenská burza – zberateľstvo alebo investovanie?

08.11.2012  /  Martin Gulka

Podľa štatistických údajov BCPB bolo možné k poslednému dňu roka 2011 uzatvárať na BCPB obchody s 98 emisiami akcií umiestnených na kótovanom hlavnom trhu (6 emisií), kótovanom paralelnom trhu (6 emisií) a na regulovanom voľnom trhu sa obchodovalo s 86 emisiami akcií. K dnešnému dňu sa počet obchodovaných emisií výrazne nezmenil, lenže treba si uvedomiť, že pri niektorých emisiách nebol už roky uzavretý žiadny obchod. Priemerný denný objem kurzotvorných obchodov s akciami za september 2012 predstavoval žalostných 197 609 EUR. Pre porovnanie uvediem, že na susednej pražskej burze sa za deň zobchodujú akcie v objeme od 30 mil. EUR až do 60 mil. EUR. Na Slovensku, žiaľ, ľudia nemajú nejako záujem ani len premýšľať o investovaní do slovenských akcií, čo sa prejavuje na likvidite burzy. Takto nízka likvidita spôsobuje to, že niektoré akciové tituly ani len nie je možné kúpiť alebo predať, resp. po zadaní objednávky na kúpu alebo predaj sa obchod zrealizuje až po niekoľkých týždňoch, ak sa vlastne aj zrealizuje. Ale ako vravím, toto sa stáva iba v niektorých prípadoch. Najlikvidnejšími akciami na trhu sú napríklad akcie Best Hotel Properties, Tatry mountain resorts, Biotika, SES Tlmače, VÚB, Slovnaft, Prvá strategická, Druhá strategická alebo Majetkový Holding, ktoré sa zobchodujú skoro každý deň.

Ak sa pozrieme na vývoj cien jednotlivých akcií, tak si môžeme všimnúť, že niektoré akcie dosiahli veľmi slušné kapitálové zhodnotenie. Takýto nárast zaznamenali napríklad akcie Zentiva, ktoré vzrástli zhruba o 50% za obdobie troch rokov. Akcie spoločnosti Biotika, ktoré sa ešte pred tromi rokmi obchodovali zhruba na 10 EUR za akciu, by sme dnes mohli predať za 24 EUR. Podobne je na tom aj spoločnosť Elektrokarbon, ktorej akcia sa v roku 2010 obchodovala za asi 3 Eurá a dnes má aj viac ako trojnásobnú hodnotu. Ide o zdravé spoločnosti dosahujúce stabilné tržby a zisky, čo vzbudzuje zvýšený záujem o ich akcie zo strany investorov. Výraznejší pokles za podobné obdobie zaznamenali napríklad akcie Slovenských energetických strojární, akcie Chemolaku alebo akcie OTP banky, čo pravdepodobne spôsobili problémy v hospodárení a nezáujem investorov o akcie za vtedy obchodovanú cenu.

Medzi všetkými emisiami je možné na našej burze nájsť aj spoločnosti vyplácajúce dividendy. Za rok 2012 vyplatila dividendy napríklad spoločnosť Best Hotel Properties, Tatry mountain resorts, Holcim, Cemmac, Allianz, VÚB, Majetkový Holding a Tatra banka.

Výšku vyplatených dividend v minulých rokoch je možné porovnať v nasledujúcej tabuľke:

Niektoré priemerné dividendové výnosy dosahujú veľmi slušné hodnoty, lenže treba brať do úvahy, že nie všetky akcie sa dajú len tak ľahko zaobstarať a už vôbec nie vo veľkých množstvách.

Pri pohľade na najdôležitejšie súhrnné finančné výsledky podnikov je jasné, že zo všetkých obchodovaných spoločností sú silné a stabilné len máloktoré. Výsledkami sú veľmi dobre na tom Zentiva, Biotika, Emerson, Holcim, Slovnaft či Protetika. Z finančného sektora sa najlepšie darí VÚB-čke, ktorá dosahuje najvyššie zisky vôbec, Tatra banke a veľmi dobre je na tom aj jediná obchodovaná poisťovňa Allianz. Pre lepší prehľad sú uvedené výsledky vybraných spoločností za posledné 3 roky:

Zentiva sa zameriava na vývoj a výrobu farmaceutických výrobkov a chemických substancií. Medzi investormi veľmi obľúbená, lenže jej akcie sa obchodujú len vo veľmi malých množstvách, ani nie v desiatkach.

A kto nerád číta, tak si môže pozrieť infografiku:

 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk