Životné poistky – najčastejšie omyly

09.12.2012  /  Admin

Dávnejšie aj mňa poisťováci presvedčili, že musím mať životnú poistku. Však viete. Rodina, budúcnosť, dôchodok a tak ďalej. Neskôr som životné poistky zrušil a väčšinu ľudí od poistenia rizika smrti odhováram.

V niektorých prípadoch je samozrejme aj životné poistenie (a poistka invalidity, trvalých následkov) rozumným riešením. Podľa môjho názoru však 80% ľudí, ktorí majú uzatvrené životné poistky, vôbec nič také nepotrebujú.

Kedy životku nepotrebujete?

Ste mladí

Ak ste mladí a nemáte rodinu, tak po vašej smrti nikto nepríde k finannčej ujme. Životná poistka (krytie rizika smrti) má riešiť finančné problémy po smrti poisteného. Ak vašou smrťou blízkym nevzniknú finančné problémy, tak je krytie rizika smrti vyhodenými peniazmi.

Rodičia a súrodenci isto budú po smrti trpieť. Ale v tom im poistenie nepomôže. Finančná škoda, ktorú by nevedeli vykryť z úspor, im nevzniká.

A tú čo vedia vykryť z úspor (náklady na pohreb) sa neoplatí poisťovať. Ostatne ak vo veku dvadsať rokov myslíte na smrť, tak si kľudne môžete sporiť na pohreb. A potom žiadnu poistku nepotrebujete. Keď nezomriete príliš skoro, našetríte si na veľmi peknú rakvu.

Z poistky by vám na takúto krásnu nevyšlo.

Ste bohatí

Hovorí sa, že poistenie je pre chudobných. Prečo? Lebo poistením platím poisťovni malú sumu za to, že keby saniečo stalo, tak dostanem sumu vyššiu. Ale ak túto vyššiu sumu mám, tak na čo mi je poistka? Po bohatom človeku zostanú po jeho smrti nejaké majetky. Manželka a deti tieto majetky môžu speňažiť a nepotrebujú teda zbytočne platiť poistku.

Inou možnosťou je, že síce nemáte veľký majetok, ale rodinný príjem nezávisí od vašej aktivity. Napríklad ak príjem rodiny tvoria tantiémy, úroky, nájomné, dividenda, tak nemá veľký zmysel poisťovať sa pre prípad smrti. Tieto príjmy totiž budú pokračovať aj po smrti autora, investora, akcionára a podobne.

Obdobných variánt na tému, som bohatý a preto nepotrebujem poistku, je veľa. Nad poistkou treba rozmýšľať tak, či mojej rodine po smrti vznikne finančná ujma, ktorú by dokázala vyriešiť len poistka. Ak má rodina iné možnosti, tak poistenie platí zbytočne. Mesačnú sumu vyhradenú na poistku radšej odkladajte a investujte. Zveľadíte tak rodinný majetok.

Chcete si zobrať hypotéku

Ak si chete zobrať hypotéku, tak nie je nutné mať poistku. Napriek tomu, že to poisťovák tvrdí. Poistka vám možno aj zhorší rating, keďže máte jeden zbytočný výdavok navyše.

Poistka s hypotékou je rozumným riešením vtedy, ak by po vašej smrti (strate zamestnania z dôvodu choroby, úrazu), nevedela vaša rodina platiť splátku hypotéky.

Výška dlhu z hypotéky však v čase klesá. Preto je rozumné nastaviť si výšku krytia nižšie ako je celá výška úveru. Alebo ju postupne znižovať.

Čo ak žiadnu poistku nemáte? V prípade smrti vaša rodina príde o jedného člena rodiny a trochu tým aj ušetrí. Byt môže predať a presťahovať sa do menšieho.

Chete sporiť na dôchodok

V životnej poistke si na dôchodok nenasporíte. V životkách je síce zakomponované aj sporenie, ale do neho ide len určitá časť z mesačnej platby. Druhá časť platby ide na krytie rizík (smrti, choroby, úrazu a podobne).

So životnou poistkou sú spojené aj veľmi vysoké poplatky. Jednak za sprostredkovanie (provízia), ktorá tvorí jedno až dvojročné poistné. Ďalej priebežné poplatky za vedeniu účtu, za firemný večierok poisťovákov s vystúpením Sisy Sklovskej, za motivačné školenia. A v neposlednom rade poplatok za dovolenku v Turecku, ktorú vyhral človek, čo predal najviac poistiek za rok. Gratulujeme!

Sporenie a investovanie, ktoré je v rámci poistky, si môžete bez problému zriadiť s oveľa nižšími nákladmi aj samostatne. Sú to obyčajné podielové fondy a v prípade kapitálových (rezervotvorných) poistiek sú alternatívou napríklad bankové vklady a sporiace účty (bez poplatkov!).

V čom poisťováci najčastejšie klamú a zavádzajú? Často to robia nevedomky pod vplyvom motivačných školení, ktoré sú sústredené hlavne na predajné techniky. Čo sa týka odbornosti, tak čím menej toho viete, tým sa vám poistky lepšie predávajú. Takže ešte raz. V čom najčastejšie klamú?

Poistku môžete kedykoľvek zrušiť a peniaze vybrať

Poistku môžete kedykoľvek zrušiť a dostanete naspäť peniaze. Ale najlepšie až po dvoch rokoch. Lebo ak ju zrušíte skôr, poisťovák bude musieť vrátiť poisťovni províziu. A svoje “vložené peniaze” nedostanete celé. Dostanete menej. Dôvod je ten, že počas trvania poistnej sumy ste boli predsa poistený. A poistenie niečo stojí. Ani z poistky na auto vám po rokoch nikto nevracia “vložené peniaze”.

Samozrejme, že časť platby ide v prípade životky aj na sporenie. Túto časť dostanete pri zrušení zmluvy naspäť, ale len v prípade, že sa poisťovni vrátili náklady na sprostredkovanie. A to tiež len vo výške, v akej sa vo fondoch suma zhodnotila. Teoreticky sa v rizikovejších fondoch mohla aj znehodnotiť.

Dosiahnete výnos 7-10%

Výnos 7-10% p.a. môžete s kusom šťastia dosiahnuť ak sa rizikovejším fondom v poistke bude dariť. A to skôr na dlhodobom horizonte v desiatkach rokov. A nie je to samozrejme garantované.

Väčším problém je to, že do fondov ide z mesačnej platby len časť. Ako som už písal, tak časť ide na krytie, časť na poplatky. A až následne sa niečo posunie do fondov. Aj keby teda tie rizikovejšie fondy mali za 30 rokov výnos cez 7 % p.a., tak “vložená suma” bude zhodnotená nižšie. Lebo do fondov išlo z mesačného poistného len časť peňazí.

Update zmluvy

Do updatu zmluvy, formou zrušenia starej a uzatvorenia novej, vás bude poisťovák nútiť preto, lebo potrebuje získať províziu. Za novú zmluvu dostane novú províziu. A ak starú zruší po 2-3 rokoch, tak z tej starej províziu nemusí vrátiť. On zarobí, vy prerobíte.

V starej zmluve ste už mali zaplatené po 2-3 rokoch náklady na provízie. A poistka aj sporenie konečne začalo bežať “naplno”. Jej zrušením a uzatvorením novej prídete o všetko čo ste “vložili”. A znovu začínate od začiatku a znova čakáte na splatenie prvotných nákladov.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.