Priemyselná produkcia spomalila Ako-investovat.sk .


Priemyselná produkcia v októbri spomalila

Medziročný rast priemyselnej produkcie v októbri spomalil zo septembrových 13 % na októbrových 8 %. Rast bol tak nižší než naše očkávania (10 %) ako aj odhady trhu (11 %). Po sezónnom očistení priemyselná produkcia medzimesačne poklesla pomerne výrazne, takmer o 4 %. Pokles produkcie predznamenával aj vývoj indexu ekonomického sentimentu, ktorého priemyselná zložka skončila v novembri najhoršie od mája 2009.

K spomaleniu rastu prispel hlavne nižší rast výroby dopravných prostriedkov, ktorý spomalil z októbrových 65,5 % na 31,5 % r/r. Napriek autá tomu sú stále s veľkým odstupom najvýraznejším ťahúňom rastu. Slovenský priemysel tento rok rastie s náskokom najrýchlejšie spomedzi krajín EÚ.

Bez výroby dopravných prostriedkov priemysel medzirčone rástol len asi o 1 %, i keď oproti minulému to predstavovalo mierne zlepšenie (asi 1 % m/m). Najvýraznejší medziročný rast mimo áut v októbri zaznamenala výroba liekov. Pozitívny efekt rozšírenia kapacít automobiliek by sa mal v medziročných číslach ukazovať do konca roka.

Očakávame, že priemyselná produkcia bude do konca roka v dôsledku ekonomickej situácie v eurozóne aj naďalej spoma ovať. To naznačuje aj slabší ekonomický sentiment v posledných mesiacoch. Za celý rok by pritom medziročný rast mohol dosiahnuť okolo 11,5 %, čo bude zrejme najlepší výsledok v eurozóne. Budúci rok by mal rast ďalej spomaliť.

Stavebná produkcia v októbri zaznamenala mierne zlepšenie, keď jej medziročný pokles spomalil na - 11,0 % z -15,3 % v septembri. Na medzimesačnej báze zaznamenala stavebná produkcia po sezónnom očistení dokonca rast o 1 %. K zmierneniu poklesu prispel najmä nižší medziročný pokles v novej výstavbe (medziročne - 18,6 %). Naopak, aktivita v segmente opravy a údržby rástla trochu pomalšie. V najbližšej dobe výraznejšie zlepšenie nečakáme, pomôcť by však mohol rozbeh diaľnic.

Ekonomika a politikaŠtatistický úrad mierne revidoval odhad medziročného rastu reálneho HDP pre 3. kvartál z pôvodných 2,2 % na 2,1 %. Rast HDP oproti minulému štvrťroku spomalil (v 2. štvrťroku dosiahol 2,6 %). Po sezónnom očistení dosiahol medzikvartálny rast stále solídne tempo 0,6 %. Rast bol opäť ťahaný výhradne zahraničným dopytom, ku ktorému prispievala vyššia produkcia automobiliek v dôsledku rozšírenia výrobných kapacít začiatkom roka. Konečná spotreba domácností klesla o 0,6 %. Jej pokles súvisí najmä s poklesom reálnych miezd a rastúcou nezamestnanosťou. Mierne nižšia bola aj spotreba verejnej správy (-0,4 %). K rastu negatívne prispieval aj pokles tvorby hrubého fixného kapitálu, medziročne o 3,7 %.

Predpokladáme, že v 4. štvrťroku ekonomický rast spomalí ešte o niečo viac, pre neistú situáciu v eurozóne a útlm u našich hlavných obchodných partnerov. Spomalenie naznačuje aj posledný vývoj ekonomického sentimentu na Slovensku, ktorý v novembri klesol na 3-ročné minimá. Na celý rok 2012 očakávame rast okolo 2,3 %. Pre budúci rok vidíme riziko, že rast oproti tomuto roku opäť spomalí k úrovni 1,3 % (odhad sme nedávno revidovali nadol z 2 %). Ekonomika eurozóny pritom podľa finálnych údajov Eurostatu klesla v 3. kvartáli o 0,1%, priom medzirčoný pokles dosiahol 0,6 %.

Spolu s HDP zverejnil Štatistický úrad aj mieru nezamestnanosti za 3. štvrťrok podľa výberového zisťovania pracovných síl. Miera nezamestnanosti v 3. kvartáli dosiahla 13,7 %, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 0,6 p. b. viac. 

Na štvrtkovom zasadnutí síce ECB ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,75%, znížila však odhady vývoja ekonomiky. Rast HDP eurozóny by ECB mal v roku 2013 dosiahnuť -0,3 % (predtým +0,5%), pričom inflácia by mala skoniť pod cieľom ECB na úrovni 1,6 % (stredné hodnoty pásma predpovedí). Inflaný cieľ ECB je inflácia „pod, ale blízko 2 %“. Ak sa negatívne predpovede naplnia, môže ti priniesť zníženie úrokových sadzieb v budúcom roku. Pod a vyjadrení prezidenta ECB Maria Draghiho guvernéri obsiahlo diskutovali o možnom znížení sadzieb, a diskusia sa dotkla aj možností poklesu sadzieb do negatívnych čísel (zatiaľ sa to netýka základnej, ale
jednodňovej depozitnej sadzby). Tieto vyjadrenia následne viedli k oslabeniu eura.

Naši kolegovia z Erste Group očakávajú zníženie základnej sadzby o 25 bázických bodov na
0,5 % v prvom kvartáli budúceho roka. Minulý týždeň zasadala aj po ľská centrálna banka, ktorá znížila úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov na úroveň 4,25 %. Viacerí jej guvernéri sa pritom vyjadrili, že vidia ďalší priestor na postupné znižovanie
sadzieb.

Finálna revízia novembrových indexov PMI v eurozóne mierne nahor priniesla pozitívne prekvapenie. Kompozitný index PMI pre celú eurozónu bol revidovaný nahor zo 45,8 na 46,5 bodu (o je vyššie než októbrových 45,7). K revízii prispel výhradne sektor služieb, ktorého PMI bolo revidované z 45,7 na 46,7. Z jednotlivých krajín prišlo k výraznej revízii nahor v Nemecku (+1,3 bodu na úrove0 49,2), najmä vďaka službám (nemecké PMI služieb bolo revidované o 1,7 % na úrove0 49,7 bodov). Naopak, francúzske indexy boli revidované trochu nadol s kompozitným indexom nižším o 0,3 bodu na úroveň 44,3 (o stále predstavuje nárast z októbrových 43,5). Hlavné indexy však naďalej zostávajú pod úrovňou 50 bodov, čo naznačuje kontrakciu ekonomiky. Tento týždeň budú zverejnené predbežné indexy za december.

V Spojených štátoch sa zákonodarcoť až začiatkom budúceho roka. Neistota ohľadom ďalšieho vývoja sa už začína prejavovať aj na nálade v ekonomike. Index spotrebiteľskej dôvery podľa University of Michigan v decembri zaznamenal najvýraznejší pokles od marca 2011.

Horšie skončil aj index ISM výrobného sektora, ktorý klesol na úroveň 49,5 bodu ( tesne pod
hranicou kontrakcie) hlavne vďaka poklesu nových objednávok. Naopak, „fiškálny útes“ zatiaľ nemal výraznejší dopad na ISM služieb, ktorý zaznamenal zlepšenie a ostáva v expanzívnom teritóriu.

Počet novovytvorených pracovných miest v USA dosiahol v decembri 146 tisíc (očakávania hovorili o 85 tisíc). Rovnako klesla miera nezamestnanosti zo 7,9 % na 7,7 %, o je hlavne vďaka poklesu pracovnej sily. Hurikán Sandy na výsledky nemal výraznejší dopad. Optimizmus však mierne schladili negatívne revízie dát z posledných dvoch mesiacoch nadol, spolu o 49 tisíc pracovných miest.

Na Slovensku bude tento týždeň zverejnená inflácia za november. Očakávame, že medziročná spotrebite ľská inflácia v novembri klesla z 3,8 % na 3,6 %. K spomaleniu by mal prispieťhlavne bázický efekt (minulý rok v novembri prišlo k zvýšeniu cien za železninú prepravu, o sa tento rok neopakuje) a tiež pokles cien pohonných hmôt. Pozornosť trhov sa tento týždeI bude najviac sústrediť na zasadnutie FED-u, na ktorom by mohlo prísť k ďalšiemu navýšeniu objemu nakupovaných aktív. V decembri totiž končí Operácia Twist, ktorá zahčala nákup vládnych dlhopisov s dlhými splatnosťami pri súčasnom predaji pokladničných poukážok z krátkeho konca krivky (za účelom zníženia dlhodobých sadzieb, na ktoré sú naviazané napr. úrokové sadzby na hypotéky) v objeme cca. 45 miliárd USD mesačne. FED tlačí do ďalšieho nákupu aktív aj neistota ohľadom „fiškálneho útesu“, ktorá sa začína prejavovať aj na nálade spotrebiteľov a firiem.

Tento týždeI sa stretnú ministri financií eurozóny, ktorí budú rozhodovať o definitívnom uvol není ďalšej tranže pomoci Grécku. Tento týždeň uplynula lehota na prihlásenie sa do spätného odkupu dlhopisov, ktoré Grécko ponúklo investorom. Ministri financií tak budú mať k dispozícii aj výsledky aukcie (podľa predbežných správ sa zdá, že sa Grékom podarí predasne kúpiť dlhopisy v nominálnej hodnote okolo 30 mld. eur za zhruba tretinovú cenu – ich dlh by sa tak znížil o 20 mld. eur). Okrem toho budú tento týždeI zverejnené predbežné výsledky decembrových indikátorov PMI a ZEW.

Prehľad trhov

Euro začiatkom minulého týždňa voči doláru mierne posilňovalo vďaka pozitívnym revíziám indexov PMI. Pod slabosť dolára sa podpísal aj horší výsledok indexu ISM výrobného sektora. Vo štvrtok však následoval výpredaj eura po vyhláseniach Maria
Draghiho o tom, že guvernéri rokovali aj o možnosti záporných sadzieb. V neprospech eura hrá aj správa o plánovanej demisii talianskeho premiéra Maria Montiho. Euro je tak voči doláru oproti minulému týždIu o 0,8 % slabšie.

Meny regiónu V4 za posledný týždeI obchodovali voči euru zmiešane. Maďarský forint oslabil o 0,7 % aj vďaka horším číslam priemyselnej produkcie, ktorá v októbri medzimesačne klesla o 3,8 %. Poľský zlotý oslabil aj vďaka zníženiu úrokových sadzieb o 25 bázických bodov na 4,25 % a následným komentárom guvernérov o možnosti ďalšieho znižovania v budúcnosti. Naopak, česká koruna posilnila o 0,2 %. 

Akciové trhy za posledný týždeI zaznamenali rast, a to najmä kvôli náznakom zo strany ECB o možnosti zníženia sadzieb a lepším číslam Non-farm Payrolls. Nemecký DAX za posledný týždeň rastie o 1,2 %, americké S&P 500 si aj vďaka horším dátam výrobného ISM a spotrebiteľskej dôvery ako aj pokračujúcim obavám z fiškálneho útesu pripisuje iba 0,3 %.

Výnosy dlhopisov rizikových krajín minulý týždeI rástli a vrátili sa tak na úrovne spred ohlásenia pomoci Grécku. Španielom sa podarilo na trhu emitovať dlhopisy s rôznymi splatnosťami v celkovom objeme vyše 4 miliardy EUR, ktoré budú slúžiť na predfinancovanie na budúci rok. Plánovaný objem aukcie bol však ešte vyšší, o trhy zobrali napriek nižším výnosom negatívne. Talianske dlhopisy dnes boli pod tlakom v dôsledku vyhlásení predsedu vlády Montiho o tom, že po schválení rozpočtu odstúpi. Výnosy španielskych 10-roných dlhopisov tak za posledný týždeň vzrástli z 5,2 % na 5,6 %.

Talianske dlhopisy s rovnakou splatnosťou sa obchodujú s výnosom 4,8 % (oproti 4,4 % pred týždňom). Výnosy slovenských 7-ročných dlhopisov opäť mierne klesli na úroveň okolo 2,3 %. ARDAL dnes uskutočnil aj aukciu 13-ročných dlhopisov v celkovom objeme 76,3 milióna EUR. Výnos pre investorov dosiahol 3,38 %, čo je nižšie než 3,55 % v októbri.

Medzibankové úrokové sadzby za posledný týžde0 mierne klesli, priom trojmesačný EURIBOR sa kótuje na 0,18 %.

 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (2)

Súvisiace články

Priemyselná produkcia v decembri pokračovala v solídnom raste

monday
10.02.2014
Trhy a makro | balaz.martin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok

Rubriky autora

Trhy a makro


Podobní autori

admin

martin.gulka

saxo

kasik

ts
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)