Priemyselná produkcia spomalila

11.12.2012  /  Martin Baláž
trhy-a-makro-spravy-ako-investovat

Priemyselná produkcia v októbri spomalila

Medziročný rast priemyselnej produkcie v októbri spomalil zo septembrových 13 % na októbrových 8 %. Rast bol tak nižší než naše očkávania (10 %) ako aj odhady trhu (11 %). Po sezónnom očistení priemyselná produkcia medzimesačne poklesla pomerne výrazne, takmer o 4 %. Pokles produkcie predznamenával aj vývoj indexu ekonomického sentimentu, ktorého priemyselná zložka skončila v novembri najhoršie od mája 2009.

K spomaleniu rastu prispel hlavne nižší rast výroby dopravných prostriedkov, ktorý spomalil z októbrových 65,5 % na 31,5 % r/r. Napriek autá tomu sú stále s veľkým odstupom najvýraznejším ťahúňom rastu. Slovenský priemysel tento rok rastie s náskokom najrýchlejšie spomedzi krajín EÚ.

Bez výroby dopravných prostriedkov priemysel medzirčone rástol len asi o 1 %, i keď oproti minulému to predstavovalo mierne zlepšenie (asi 1 % m/m). Najvýraznejší medziročný rast mimo áut v októbri zaznamenala výroba liekov. Pozitívny efekt rozšírenia kapacít automobiliek by sa mal v medziročných číslach ukazovať do konca roka.

Očakávame, že priemyselná produkcia bude do konca roka v dôsledku ekonomickej situácie v eurozóne aj naďalej spomaovať. To naznačuje aj slabší ekonomický sentiment v posledných mesiacoch. Za celý rok by pritom medziročný rast mohol dosiahnuť okolo 11,5 %, čo bude zrejme najlepší výsledok v eurozóne. Budúci rok by mal rast ďalej spomaliť.

Stavebná produkcia v októbri zaznamenala mierne zlepšenie, keď jej medziročný pokles spomalil na – 11,0 % z -15,3 % v septembri. Na medzimesačnej báze zaznamenala stavebná produkcia po sezónnom očistení dokonca rast o 1 %. K zmierneniu poklesu prispel najmä nižší medziročný pokles v novej výstavbe (medziročne – 18,6 %). Naopak, aktivita v segmente opravy a údržby rástla trochu pomalšie. V najbližšej dobe výraznejšie zlepšenie nečakáme, pomôcť by však mohol rozbeh diaľnic.

Ekonomika a politika

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk