Žltý melón chce v pôžičkách konkurovať bankám

08.01.2013  /  Admin

Žltý melón je portál, ktorý umožnuje investovanie do súkromných pôžičiek. V zahraničí je to zabehnutý spôsob investovania aj požičiavania peňazí. Tento sektor za niekoľko rokov narástol do objemu v miliárdách eur. U nás je to novinka, ktorú zatiaľ využilo niekoľko desiatok ľudí. Ako kolektívne investovanie funguje a aké sú plány v Žltom melóne ná porozprával v rozhovore Roman Feranec:

Čo ste robili pred tým, než ste sa pustili do Žltého melónu?

Vyštudoval som bankovníctvo a financie na Ekonomickej univerzite a mám doktorandský titul z medzinárodných finančných trhov na Fakulte manažmentu UK. Začal som pracovať v spoločnosti Accenture, kde som pripravoval projekty na optimalizáciu procesov a integráciu firemných systémov bánk.

Neskôr som pracoval v realitnej spoločnosti Grunt, ktorá sa zameriavala na rezidenčný development. Tu som pôsobil v predstavenstve spoločnosti a staral som sa o financie a vnútrofiremné nastavovanie . V rámci Gruntu vznikla spoločnosť GRADIAL INVESTMENT MANAGEMENT, ktorá bola zameraná na financie a investovanie, zo začiatku pre partnerov skupiny Grunt. Neskôr ponúkala služby aj ďalším našim partnerom, ako sú domáce a zahraničné realitné fondy, investičné skupiny a podobne.

V rokoch 2008 – 2009 sme s kolegami v rámci dohody s Gruntom túto spoločnosť prevzali a pokračovali v pomoci a poradenstve pri kofinancovaní realitných a developerských projektoch  aj pre firmy mimo skupiny. Neskôr sme aktivity rozšírili aj do oblastí webbiznisu a IT, kde sme napríklad spustili v spolupráci s portálom Zoznam.sk, zľavový portál Boomer.sk.

Tak ste sa dostali aj k Žltému melónu?

Jedna z myšlienok v oblasti webbiznisu, na ktorej sme začali pracovať už pred tromi rokmi, bol aj pôžičkový portál. Je to náš interný projekt, hoci nie autorský. Objavili sme ho v zahraničí, kde už bol populárny. U nás sa o kolektívnom požičiavaní nepísalo, nehovorilo a málokto o ňom vedel.

V čase krízy a problémov na medzibankovom trhu, nás kolektívne požičiavanie oslovilo, ako veľmi zaujímavá oblasť. Financie prináša priamo ľuďom vďaka tomu, že využíva nové technológie a sociálny aspekt siete. Videli sme, že vo svete to naozaj dobre funguje. Od svojho vzniku v roku 2005 v Anglicku, rastie toto odvetvie o sto percent ročne, naberá na popularite a dnes je to vo svete už dvojmiliardový biznis.

V kolektívnom požičiavaní sme videli potenciál a mali sme k dispozícii bankové a finančno-investičné zázemie. Pred tromi rokmi sme sa skontaktovali s niekoľkými zahraničnými sprostredkovateľmi kolektívneho požičiavania, s ktorými sme hľadali modely spolupráce.

Nakoniec sme touto cestou nešli, hlavne kvôli rozdielnemu legislatívnemu prostrediu a technickým obmedzeniam, ako napríklad absencia možnosti elektronického podpisu. Zahraničné modely by sa nedali ľahko preniesť k nám, aj keď v celkovom poňatí sú takmer identické.

Takže ste išli svojou cestou a vyvinuli nový systém kolektívneho požičiavania?

Stále aktívne komunikujeme s viacerými sprostredkovateľmi kolektívneho požičiavania v zahraničí. Náš model sme dlho pripravovali a analyzovali,  kým sme sa dostali k systému, ktorý je vhodný pre slovenské prostredie a slovenských klientov. Nechceli sme, aby bol Žltý melón narýchlo pripravený a spustený. Radšej sme príprave dali čas, aby sme priniesli systém, ktorý vie plnohodnotne fungovať s veľkým prínosom pre užívateľov.

Ako sa Žltému melónu darí? Narastá objem zrealizovaných pôžičiek?

Žltý melón sme naplno spustili začiatkom októbra 2012, takže sa po dvoch mesiacoch fungovania ťažko hľadajú nejaké trendy (rozhovor bol natočený 6. 12. 2012). Čakali sme, že nábeh bude postupný, keďže tento spôsob požičiavania ľudia málo poznajú a pôsobenie vo finančnom sektore si vyžaduje dôveru zo strany klientov. Obe strany musia dôverovať systému, že dostanú maximálny benefit oproti iným možnostiam, ktoré dnes na trhu fungujú. Nábeh projektu nás pozitívne prekvapil, a to nie len číslami, ale aj pozitívnymi reakciami ľudí,  s ktorými sa stretávame pri 99 % reakcií.

A konkrétne čísla?

Do dnešného dňa sme sprostredkovali približne 60 pôžičiek. Požiadavky na financovanie sme dostali vo výške 4 miliónov eur. Máme však prísne nastavené kritéria pre záujemcov o pôžičku. Je to síce na úkor našich tržieb, keďže sme platení z poplatkov za zrealizovanie pôžičky. Povedali sme si však, že Žltý melón je pre nás dlhodobý, strategický projekt a  chceme do neho pustiť len ľudí, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že pôžičku splatia.

V čom je kolektívne požičiavanie atraktívnejšie oproti klasickým spotrebiteľským úverom?

Na Slovensku sa poskytne približne 1,5 miliardy eur spotrebných úverov v bankách aj nebankových spoločnostiach. Vieme, aké sú na trhu podmienky a  dokážeme na ňom byť vysoko konkurenční voči bankám. Nebankovky ani nespomínam. Ak teda u bánk nerátam akciové ponuky, ktoré však môže získať len minimum ľudí, náš systém sa oplatí väčšine ľudí, ktorí si potrebujú požičať.

Koľko ľudí sa pri žiadaní o pôžičku nedostane do systému?

Dostali sme požiadavky na 4 milióny eur a 90 % žiadateľov neprešlo alebo nesfinalizovalo celý proces žiadosti.

Neprejdú ratingom alebo ani nedodajú všetky papiere k žiadosti?

Oboje. Verifikačný aj scoringový proces má dve hlavné časti. Prvý je model, ktorý na základe demografických a štatistických údajov eliminuje tých najrizikovejších žiadateľov, rovnako ako v bankách a nebankových subjektoch. Keď žiadateľ o pôžičku prejde scoringom, overujeme jeho identitu, pracovné a príjmové zázemie, záväzky a tak ďalej. V tomto procese sa stane aj to, že nám ľudia nedodajú všetky podklady.

Zamietnuté žiadosti sú teda kombináciou toho, že žiadateľ neprešiel scoringom, alebo že sme mali od neho málo podkladov na dostatočnú verifikáciu.

Koľko je investorov?

Máme cez 500 zaregistrovaných investorov.

Aká je priemerná výška zrealizovaných pôžičiek?

Je to cez 2000 eur.

Takže ide skôr o spotrebné úvery?)

Áno. Momentálne sa dá požiadať cez Žltý melón o úvery vo výške 500 – 5000 eur. S tým, že maximálna výška je prispôsobovaná schopnosti splácať.

Dobu splatnosti si určuje žiadateľ?

Primárne sa pôžička počíta cez výšku splátky, ktorú si žiadateľ môže dovoliť zo svojho rozpočtu platiť. Na základe nej mu vyjde doba splatnosti.

Aké sú najčastejšie doby splatnosti?

Priemer je približne 1,9 roka.

Ako to vyzerá z pohľadu investora? Vytvorím si účet a pošlem peniaze? Alebo si najprv vyberiem pôžičku?

Investor to má oveľa jednoduchšie ako dlžník. Ale aj tak musí prejsť formálnym procesom, ktorý je zavŕšený podpisom zmluvy, v ktorej si stanovíme pravidlá nášho vzťahu.

Dáva nám možnosť manipulovať s jeho peniazmi len na základe presne vymedzeného mandátu. To, na čo sme oprávnení, je posunúť peniaze dlžníkovi, len ak dlžník splní všetky podmienky. A následne inkasovať splátky a tie posúvať investorom.

Ako prebieha proces prihlásenia investora?

Investor sa u nás zaregistruje, následne dostane zmluvu, ktorú nám podpísanú posiela a my mu ju podpísanú pošleme naspäť. Za toto neplatí žiadne vstupné poplatky. Po tejto formálnej časti, je už investovanie na ňom. Môže byť v systéme zaregistrovaný a mať podpísanú zmluvu a nerobiť nič. Keď sa rozhodne, tak si sám vyberá, do ktorých aukcií, teda pôžičiek chce investovať. Akú sumu a za aký úrok.

My limitujeme len výšku investície do jednej aukcie, ktorá môže byť maximálne 250 €. Tým ľudí motivujeme k diverzifikácii financií medzi viaceré pôžičky. Diverzifikácia patrí k veľmi dôležitým prvkom ochrany investora.

Okrem toho robíme takzvané odporúčacie sadzby podľa ratingu dlžníka, ktoré však nemusí investor rešpektovať. Nesmie však presiahnuť dvojnásobok odporúčanej sadzby. Napríklad, úroky na D – čkových ratingoch sú dnes okolo 15 %. Investor nemôže v aukcii ponúknuť úrok vyšší ako 30 %.

Investor si vyberie z jednotlivých aukcií a keď uspeje, na účet vám pošle peniaze? 

Musí ich mať predtým na účte, pretože dlžníkovi garantujeme po úspešnej aukcii prístup k peniazom. Ak dá investor ponuku na aukcii, tak mu na účte peniaze zostávajú, ale viažu sa na túto aukciu. Ak aukcia nebude úspešná, môže s nimi manipulovať ďalej. Napríklad použiť v ďalšej aukcii alebo vybrať na svoj bankový účet.

Ak aukcia dopadne dobre, dlžníkovi sa peniaze prepošlú?

Ak dlžník aukciu akceptuje, podpíše zmluvu o pôžičke. Keď sa celý proces zavŕši, peniaze pošleme dlžníkovi, ktorý ich následne spláca. Systém monitoruje včasné splácanie a automaticky rozpočítava peniaze medzi jednotlivých investorov podľa toho, aké úroky ponúkli a potom prevádza peniaze k investorom.

Úroky pre dlžníka sú iné ako úroky investorov?

Výsledná sadzba pre dlžníkov je vážený priemer jednotlivých ponúk z aukcie. Ale každý investor inkasuje čiastku presne podľa sadzby, ktorú on ponúkol. Ak teda jeden ponúkol 10 %, inkasuje istinu + 10 %. Druhý napríklad istinu + 12 %.

Aukcia prebieha tak, že aj desať investorov ponúkne rôzne sadzby s tým, že na to, aby sa vyzbierala požadovaná suma, je potrebných, dajme tomu len päť investorov. Vyhrajú sadzby najvýhodnejšie pre dlžníka, teda najnižšie a ostatných systém vyradí? 

Aukcia trvá maximálne 21 dní. Do tej doby môžu nastať tri situácie. Prvá je, že dlžník je spokojný s ponukami a nemusí dosiahnuť 100-percentné financovanie, lebo si povie, že čas je pre neho dôležitejší ako celá suma. Vtedy sú akceptované všetky ponuky investorov.

Pokiaľ je dosiahnuté 100-percentné financovanie, dlžník ich môže akceptovať hneď alebo tretia možnosť je, že počká 21 dní na lepšie ponuky. Investori sa môžu stále pridávať s lepšou ponukou do konca aukcie. A tým ostatných vyraďujú.

Aká je vaša aktivita, ak dlžník prestane splácať?

Ak dlžník mešká so splátkou, nastáva proces soft collection, teda mäkkého vymáhania. Z našej strany prebieha aktívna komunikácia s dlžníkom, ktorá má viac stupňov. Telefonujeme, posielame SMS-ky, komunikujeme mailom, opäť veľmi podobne, ako pri meškaní splátky v bankách. Toto plne zabezpečuje naša spoločnosť. Máme sankčné poplatky za jednotlivé úkony, ktoré znáša dlžník.

Dlžník je navyše penalizovaný poplatkom za omeškanie vo výške 10 eur za mesiac. Z toho 8 eur ide investorom a 2 eurá si nechávame.  Táto aktívna komunikácia v rámci soft collection trvá tri mesiace. Pokiaľ sa nám nepodarí týmto spôsobom zjednať nápravu, prichádza na rad hard collection. Vec postúpime externej právnej agentúre, ktorá sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok. A začína sa štandardná súdno-právna cesta vymáhania pohľadávky.

Aj keď našou snahou je, aby dlžník začal platiť, v extrémnom prípade to môže viesť až k exekučnému konaniu. Dlžník ručí celým svojím majetkom ako pri iných úveroch. Investor sa ešte môže rozhodnúť, či si túto vec chce riešiť sám. Vtedy mu my odovzdáme celú zložku dlžníka a môže si dlh vymáhať cez ním vybranú spoločnosť.

Môže si investor riešiť vymáhanie po svojej línii, ak je len jedným z veriteľov v pôžičke?

Aj keď je investorov viac, každý investor má priamy vzťah s dlžníkom vo vzťahu k svojej pôžičke. Otázka je, čí sa mu oplatí riešiť vymáhanie individuálne, keďže ide o relatívne malé sumy.

Aké sú miery zlyhania pri kolektívnom požičiavaní?

Anglická Zopa, ktorá je pionier v tomto biznise, má mieru zlyhania na úrovni 0,9 %. Banky v Anglicku ju majú niekde okolo 2,5 %. Americký Lending Club má 1,2 %, naproti tomu americké banky až okolo 3 – 4 %.

Tým, že investor posiela peniaze na váš účet, berie na seba aj kreditné riziko vašej firmy, a nielen dlžníka.

Investor síce posiela peniaze na účet, ktorý je vedený pod našou spoločnosťou, ale je to klientsky účet, ktorý je oddelený od ostatných účtov a aktivít spoločnosti. S týmto účtom manipulujeme iba na základe mandátu daného zmluvou s investormi. A nemáme inú možnosť, ako s ním manipulovať. Zároveň v rámci zmlúv a všetkých dokumentov sú tieto peniaze deklarované ako klientske a rovnako sú aj účtované.

Čo by  sa stalo, ak by došlo k likvidácii vašej spoločnosti?

Ak by nastal takýto extrémny prípad, daný likvidátor by mal tieto peniaze vyplatiť klientom, lebo to nie sú naše peniaze a nemal by ich použiť na úhradu našich záväzkov.

Žltý melón nemá  záujem zbierať klientske peniaze, tie sú na našom  účte len krátku dobu, kým ich prepošleme žiadateľom o pôžičku. Investor, ktorý má nadotovaný účet, vie so svojimi peniazmi slobodne disponovať a kedykoľvek ich presunúť na svoj bankový účet.

A čo peniaze, ktoré posiela dlžník? 

Formálne sa nachádzajú na rovnakom účte ako peniaze investorov. Náš systém zakladá virtuálne účty pre každého užívateľa a cez ne sa počíta, ako sa má splátka kam presmerovať.

Ak by som bol extrémne opatrný a vytiahol si zo Žltého melóna každú jednu splátku hneď, je nejaké obmedzenie alebo poplatok na takéto výbery?

Nie je to obmedzené, ale investor znáša poplatok za prevod v rovnakej výške, ako nám ho účtuje banka.

Aké poplatky má Žltý melón? Žiadateľ platí 4,5 % z výšky úveru a o toľko sa mu zvýši dlžná suma?

Nie, poplatok sa mu odpočíta zo sumy, ktorú dostane.

Investor dostáva splátky aj úrok z celej sumy?

Áno. Jeho investíciu poplatok dlžníka za pôžičku nijako neovplyvňuje.

Pre dlžníka je teda úrok o 4,5 % vyšší, ako keby si ju bral na jeden rok. Z 10 % sa tak pri jednoročnej pôžičke dostane na 14,5 %.

Áno, ale už neskôr neplatí žiadne ďalšie poplatky ako v bankách a nebankovkách. My nemáme žiadne poplatky za spracovanie splátok, vedenie účtov a podobne. Žltý melón má len jeden poplatok a samozrejme, že ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN) treba oň navýšiť. Ale aj tak vieme, že pri započítaní RPMN je náš produkt vysoko konkurenčný, keď aj v bankách RPMN často prevyšuje 30 %.

Znáša investor okrem účtovnej položky za výber z účtu ešte nejaké iné poplatky?

Investor má poplatok 1 % z inkasovanej mesačnej splátky. Neplatí teda žiadne vstupné poplatky, ale až mesačne zo splátky. Čiže ak by aj dlžník prestal splácať, žiadny poplatok nie je účtovaný.

Aká je rozumná suma, ktorú môžem investovať?

Sú dva možné pohľady. V prvom rade odporúčame diverzifikáciu investície, minimálne do 20 úverov. Investor to nemusí urobiť naraz, ale postupne. Čo sa týka výšky, odvíja sa od jeho investičnej stratégie, ktorá závisí na preferenciách každého investora. Naši klienti sú vysoko edukovaní, vedia ako sa správajú financie aj investície.

Myslel som to skôr tak, že ak diverzifikujem, tak mi na každú jednotlivú pôžičku zostane malá suma. A aj keď mám vyšší výnos ako v banke, mám s tým príliš veľa roboty. Ak investujem vyššiu sumu, je otázka, či ich vôbec uplatním, či bude v Žltom melóne dosť pôžičiek.

Nechcem sa porovnávať s Lending Clubom, ale uvediem ako príklad, že ten robí v Amerike denne 2500 pôžičiek.

Lenže Slovensko nie je len geograficky menšie, ale ľudia sú konzervatívnejší a so všetkým radšej zájdu do banky.

My sme dnes na začiatku a fungujeme 2 mesiace. Dopytu po pôžičkách je u nás dosť veľa, ale nechceme na úkor kvantity znížiť kvalitu žiadateľov.

Aktuálne je nedostatok pôžičiek alebo investorov?

Ide to tak ruka v ruke. Dnes máme okolo 10 – 15 aukcií v jednom čase. Vieme, že pokiaľ tam dáme 20 aukcií, tak aj tie naplníme. Investori majú potom väčší výber, čo láka ďalších. Zároveň sú už dnes takmer všetky aukcie naplnené ak nie na 100 %, tak tesne pod touto hranicou. Ročne sa na Slovensku robia pôžičky za 1,5 miliardy eur. Ak si z tohto trhu zoberieme len 0,2 %, tak sme pri objeme, ktorý dokáže bez problému uspokojiť investorov. V Anglicku napríklad robí Zopa 4 % z celkového trhu pôžičiek.

Viete nejaké čísla v Česku, aký je tam zhruba tento pomer? Predsa sú k nám bližšie.

Relevantný je len jeden z dvoch portálov v ČR. Čísla však nevieme, keďže ich nezverejňujú. Jeden z tých portálov zvolil úplne iný prístup a vôbec neoveruje dlžníkov. Púšťa do svojho systému kohokoľvek, a preto aj úroky ktoré má, sú aj cez 50 %. Druhý poskytovateľ začal fungovať niekedy minulý rok. Čechy podľa mňa nie sú až taký dobrý príklad, lebo tento trh tam ešte tiež veľmi nefunguje. Dobrým príkladom je Poľsko, kde od roku 2007 pôsobí  Kokos.pl. Funguje veľmi úspešne a sú za ním ešte dvaja ďalší silní provideri.

Aký objem pôžičiek potrebujete na to, aby bol Žltý melón udržateľný? Lebo ak pri dnešnom objeme máte 4,5-percentný poplatok z pôžičky, tak to asi ani nestačí na prevádzkové náklady.

Nedá sa to povedať úplne presne. Je to skôr o tom, aké potrebujete zázemie pre svoj tím. My sme svoju investíciu venovali do vývoja systému. Tá nebola malá, ale boli sme pripravení, že to bude dlhodobá investícia. Na druhej strane máte tím ľudí, ktorí sa musia o Žltý melón starať. Čím sa pôžičky budú množiť, tým aj tím v backoffice bude narastať. Pokiaľ je na začiatku objem malý, tak aj tím ľudí na projekte je menší. Máme síce kalkulácie, ale nerád by som hovoril o konkrétnych číslach.

Čo by sa stalo, ak by vaša spoločnosť zanikla?

Ťažko sa mi odpovedá na otázku, ktorá je extrémna a je to virtuálna situácia. Môžem však povedať, že pôžičkový vzťah medzi investorom a dlžníkom je ich priamy právny vzťah. Čiže aj keby naša spoločnosť nefungovala, tak ich vzťah nezaniká. Investori budú teda peniaze inkasovať aj naďalej.

Z pohľadu regulácie asi naša legislatíva a NBS vôbec s takým subjektom, ako ste vy, nepočíta. Ako sa pozerajú na to, že máte zberný účet s klientskymi peniazmi? 

Peniaze zbierajú aj stávkové kancelárie, zľavové portály a pod. a vysporiadanie je až po určitom čase. Nie je to novinka len kolektívneho požičiavania. S NBS aktívne komunikujeme a chceme byť maximálne transparentní. Pravdou však je, že je to nový systém požičiavania, ktorý tu predtým nebol a naša legislatíva naň nie je prispôsobená.

My neposkytujeme úvery, tie sú poskytnuté priamo fyzickými osobami, takže na nás sa nevzťahuje Zákon o spotrebiteľských úveroch. Ale naše zmluvy medzi dlžníkom a investorom tento zákon aj tak spĺňajú. Nám tento stav, kedy neexistuje legislatíva, nevyhovuje. Kolektívne požičiavanie je nový produkt, ktorý náš finančný systém nepozná. Náš záujem je, aby aspoň postupom času legislatíva na túto formu pôžičiek a investovania myslela. Samozrejme, aktuálnu legislatívu a všetky zákony, ktoré sa nás týkajú, spĺňame.

Ako investor podpisujem s každým dlžníkom zmluvu zvlášť?

Ako investor podpisujete len rámcovú zmluvu s našou spoločnosťou, v rámci ktorej nám udeľujete plnomocenstvo na podpis zmluvy o pôžičke, ktorú podpíšeme na váš účet a vo vašom mene. Samozrejme rozhodnutie, komu požičiate, je len na vás. Zároveň po zrealizovaní investície vám príde informácia so splátkovým kalendárom a všetkými náležitosťami.

Čo sa mne na kolektívnom investovaní až tak nepozdáva, je čas strávený pri aukciách. Kvôli pomerne malým sumám v desiatkach alebo stovkách eur musím stále zadávať ponuky a sledovať aukcie.

Jedna z vecí, ktorú chystáme, je automatické investovanie, kde si na začiatku jasne zvolíte kritériá ohľadom ratingovej triedy, sumy, úroku a systém automaticky robí toto drobné investovanie za vás. Tým pádom sa o investovanie nemusíte viac starať.

Ak sa vás zaujímajú ďalšie veci o kolektívnom požičiavaní a Žltom melóne, tak napíšte svoje otázky do diskusného fóra.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.