Žltý melón – recenzia

16.01.2013  /  Martin Gulka

Koncom septembra bol spustený portál s názvom Žltý melón, ktorý spája investorov a ľudí žiadajúcich o pôžičku. Slovenský web vznikol inšpiráciou po vzoroch z  Anglicka a Ameriky: zopa.com a lendingclub.com. Princíp kolektívneho požičiavania spočíva v tom, že ľudia si požičiavajú priamo od ľudí a nie od banky alebo nebankovej inštitúcie. Medzi žiadateľom a investorom však pôsobí ešte jeden článok (webový portál), ktorý sa stará o posúdenie bonity žiadateľa, vytvorenie aukcie pre jeho dopyt, stará sa aj o monitorovanie splátok a ich distribúciu, vymáhanie splátok a zabezpečuje celú administratívu súvisiacu so vznikom právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom.

Portál Žltý melón prevádzkujú spoločnosti iService, a.s., ktorá je vlastníkom portálu, a iSale, s.r.o.. Investori vstupujú do zmluvného vzťahu so spoločnosťou iService, a.s., ktorá zabezpečuje všetko potrebné k tomu, aby investor mohol investovať, a hlavným zmluvným partnerom dlžníkov je spoločnosť iSale, s.r.o., ktorá zastrešuje všetky aktivity potrebné pre získanie pôžičky.

O Žltom melóne sme robili rozhovor a rozhodli sme sa vyskúšať ho aj reálne. Investovali sme 350€ a boli sme zvedaví, ako celý proces investovania prebieha.

Prvá vec, ktorú treba je urobiť, je zaregistrovať sa na stránke Žltého melóna a vyplniť požadované údaje. Po online registrácií mi boli na mail zaslané 3 dokumenty, a to 2x rámcová zmluva, všeobecné zmluvné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov. Dokopy to predstavovalo 18 papierov, ktoré som musel vytlačiť a jednotlivé dokumenty podpísať. Okrem toho som musel ofotiť svoj občiansky preukaz a všetko poslať poštou na adresu spoločnosti iService.

Hneď na druhý deň mi prišiel mail ohľadom potvrdenia registrácie a pokynov k nadotovaniu môjho účtu v Žltom melóne. Po nadotovaní účtu čiastkou 350€ som do každej aukcie vložil minimálnu sumu, teda 25€ a zvolil si úrokovú sadzbu, za ktorú som ochotný požičať. Minimálnu sumu 25€ sme vybrali preto, aby sme čo najviac diverzifikovali do čo najviac aukcií.

V tom čase bolo aktuálnych 7 aukcií. Účel požičky bol zväčša celkom rozumný, ako napríklad prefinancovanie si nevýhodného spotrebného úveru alebo splatenie kreditnej karty. Na druhej strane tam boli aj také aukcie, v ktorých si žiadatelia chceli požičať napríklad na lyžovačku, alebo na letnú dovolenku, čo sa mne osobne nepáčilo a ja sám by som takémuto žiadateľovi mimo testu nepožičal.

Aktívne aukcie v systéme keď sme ho testovali:

Od doby investovania som bol viackrát z aukcií vyradený, pretože iní investori ponúkli výhodnejší úrok ako ja. Na takéto vyradenie z aukcie som bol upozornený mailom. Ja osobne by som uvítal pri niektorých konkrétnych žiadateľoch aj upozornenie formou SMS správy. Po vyradení zostalo na mne, či budem v aukcií pokračovať a ponúknem ešte nižší úrok, alebo si poviem, že už mi to nestojí zato ponúknuť nižší úrok.

Pri niektorých aukciách som bol aj trikrát vyradený, a teda 3-krát som znižoval svoju úrokovú sadzbu, len aby som v aukcií zostal. Ak sa investorovi žiadateľ podľa dostupných údajov zdá seriózny a solventný, tak musí dosť často sledovať svoju mailovú schránku a dávať pozor, či z aukcie nebol vyradený, pretože žiadateľ môže aukciu ukončiť aj skôr. Avšak žiadatelia radšej čakajú a ten najväčší „boj“ medzi investormi býva až v posledných hodinách aukcie. Takýmto spôsobom sa niektorým žiadateľom môže podariť celkom pekne znížiť výsledný priemerný úrok.

Počas sledovania našich investícii sa ukončili dve aukcie, v ktorých sme mali aj my ponuku na investíciu. Obe sa ukončili riadne, teda po 21 dňoch a nie predčasne. Po ukončení aukcie som dostal mail, že žiadateľ akceptoval moju ponuku (teda akceptoval ponuky všetkých investorov), avšak na  realizáciu pôžičky musel ešte žiadateľ podpísať zmluvu o pôžičke. Asi o 4 dni neskôr mi prišiel opäť mail, že žiadateľ zmluvu podpísal a pôžička mu bola poskytnutá. Prílohou mailu bol aj splátkový kalendár, v ktorom som si mohol pozrieť kedy a koľko eur by mi dlžník mal poslať. Pri tejto pôžičke sa nám podarilo požičať za 12,50% na 36 mesiacov. Pri druhej akceptácií sa nám podarilo „vyhrať“ úrok 12% na 24 mesiacov, avšak ešte čakáme, či žiadateľ podpíše zmluvu o pôžičke. Myslím si, že pri takýchto úrokoch, za ktoré sa nám podarilo požičať, stál ten čas strávený sledovaním mailov a aukcií zato.

Moje pocity o portáli Žltý melón a kolektívnom požičiavaní sú celkom pozitívne. Avšak bol by som radšej, keby portál uverejnil aj spôsob, metódy a kritéria hodnotenia žiadateľov o úver. Žltý melón síce uvádza, že až 90% žiadateľov neprešlo skóringom, čo je pekné, že snažia naozaj eliminovať nedôveryhodných žiadateľov, ale ja ako potencionálny investor sa obávam, že časom sa do aukcií dostanú ešte viac rizikoví žiadatelia ako doteraz, len aby portál akosi nestratil na popularite a mal stále nejaké prebiehajúce aukcie.

Z pohľadu investora môžu kolektívne pôžičky predstavovať naozaj zaujímavý spôsob investovania voľných peňažných prostriedkov bez nejakej nutnej potreby vysokého finančného IQ. Uvítal by som, ak by Žltý melón v budúcnosti umožnil investovať aj vyššiu sumu ako len 250€ na aukciu. Pri dostatku voľných peňažných prostriedkov, správnej diverzifikácií a vyhratí požadovanej úrokovej mieri v aukcií, by takýto spôsob požičiavania mohol predstavovať aj slušný vedľajší príjem. Avšak to sú len dojmy a či sa tie naše drobné investície naozaj podaria a splatia aj s úrokom popíšem inokedy.