Akciové fondy v druhom pilieri sú takmer bez akcií

21.01.2013  /  Admin

Akciové fondy v druhom pilieri za posledný rok nedosiahli ani také výnosy, ako novo založené indexové fondy. Dôvod je ten, že v akciových fondoch je príliš málo akcií.

Zatiaľ čo indexové fondy kopírujú akciový index a sú teda plne akciové, tak to čo sa v podľa legislatívy nazýva akciovými fondomi, má v portfóliu od 0% do 9% akcií. Výnosy “akciových” fondov preto minulý rok zaostávali za výnosmi indexových fondov. V grafe z webstránky NBS vidíme prehľad výnosov akciových dôchodkových fondov v minulom roku:

V ďalšom grafe vidíme vývoj fondov od roku 2008, teda tak ako ich zastihla kríza. Do roku 2009 vidíme volatilnejší priebeh, keďže vtedy fondy ešte držali okolo 20% portfólií v akciách. Po zmene legislatívy za prvej Ficovej vlády (zavedenie garancií) všetky fondy vrátane akciových nastavili konzervatívny smer. To sa odrazilo na slabej výške výnosov. Krivka výnosov bola hladšia, ale za cenu, že ste si vo fondoch nasporili menej ako v bankových vkladoch. V roku 2012 sa situácia zmenila Mihálovými zmenami v druhom pilieri, za Radičovej krátkej vlády. Akciové fondy vrátili do portfólií aj rizikovejšie aktíva, ale len mierne. Na grafe je vidieť, že sa v roku 2012 krivky výnosov málinko rozhúpali:

Napriek uvoľeniu zviazaných rúk manažérov fondov, sa akcie do akciových fondov nevrátili v takej miere ako by sme očakávali. Konzervatívne DSSky zrejme vsadili na postupné pomalé dokupovanie rizikových aktív. Taktiež sa už čakali ďalšie zmeny v zákone o dôchodkovom sporení, keďže nastúpila ďalšia Ficova vláda. Za takýchto okolností sa ani nečudujem, že DSSky s prudkými zmenami v portfóliách váhali. Nakoniec, ten kto chcel mať vo svojom portfóliu viac akcií ako 9%, tak si mohol vybrať indexový fond a namiešať si ho spolu s dlhopisovým.

V tabuľke vidíme, že akciové dôchodkové fondy za necelých sedem rokov zarobili od 0,97% do 1,28% p.a. Po zohľadnení poplatkov sú však výnosy ešte nižšie a teda pod výnosmi v bankových vkladoch:

Poplatky v akciových fondoch sa v priebehu spustenia druhého pilieria menili. Dnes sú na pomerne slušných úrovniach v porovnaní s podielovými akciovými fondami na bežnom trhu. Avšak podielové fondy majú vo svojich portfóliách skutočne aj akcie. Konzervatívne fondy, ktorým sa podobajú aj dnešné akciové dôchodkové fondy, majú správcovské poplatky v desatinkách percent. Približne rovnako ako naše akciové dôchodkové fondy:

Nasleduje malý prehľad portfólií jednotlivých fondov, ktoré som zostavil podľa posledných mesačných správ.

Aegon Vital dôchodkový fond

Z posledného mesačného reportu vidíme, že fond investuje do akcií 0,03% portfólia. Za to do dlhopisov vyše 57% a peňažného trhu vyše 42%. Splatnosť dlhopisov je väčšinou  do jedného roka. V portfóliu sa nachádzajú hlavne slovenské štátne dlhopisy. To z akciového fondu robí extrémne konzervatívny fond.

Allianz Progres akciový dôchodkový fond

Allianz Progres má z akciových fondov najväčší podiel akcií a to necelých 9%. Cez 68% je v dlhopisoch a len vyše 21% v peňažnom trhu. Necelé percentíčko je dokonca v drahých kovoch. Jadro portfólia ako u všetkých fondoch tvoria slovenské štátne dlhopisy. Ďalej eurové dlhopisy štátov strednej aj západnej Európy. U Allianzu však nechýbajú aj korporátne bondy a akciové ETFká. Je to jedno z troch zaujímavejších portfólií akciových dôchodkových fondov.

Axa akciový dôchodkový fond

Axa má 4,9% portfólia v akciách. V dlhopisoch cez 50% a v peňažnom trhu vyše 44%. Podiel dlhopisov so splatnosťou do do jedného roka je 56% a durácia dlhopisov 0,76%. V DSSkách typická veľká prevaha slovenských štátnych dlhopisov. Dosť konzervatívne portfólio, ktoré skrášľuje len spomínaných 4,9% akciových ETF.

DSS Poštovej Banky Prosperita akciový fond

Štátne dlhopisy 56%, peňažný trh 19,45%, Korporátne dlhopisy 17,72%, dlhopisové a akciové podielové fondy 6,3% a samotné akcie 0,35%. Štátne dlhopisy opať slovenské, poľské ale aj Turecké, Litovské, Belgické a Rumunské. Ktoré korporátne dlhopisy (vyše 17% portfólia) a ktoré podielové fondy sú v Prosperite sa z mesačnej správy nedozvieme. Avšak malé zastúpenie akcií Tatry Mointain Resorts a Best Hotel Properties napovedá, že podielové fondy a korporátne dlhopisy môžu byť kľudne z oblasti pôsobnosti skupín J&T a Istrokapitál, ktoré ovládajú aj Poštovú Banku. V akciových pozíciách nesmú chýbať ani indexy zastúpené ETFkami:

ING Dynamika 

ING Dynamika akciový dôchodkový fond má 69,38% dlhopisov a 30,26% peňažného trhu. Po akciách ani stopy. Nieť čo dodať. Hádam len to, že dlhopisy sú v najväčšej miere slovenské štátne. A trošičku českých. Kto by to čakal, že?

VÚB Generali Profit

Akciový fond od VÚB Generali mal najlepšie výsledky z akciových fondov. A to napriek tomu, že sa v ňom aktuálne nenachádzajú žiadne akcie. Avšak až 36% portfólia má v dlhopisoch finančných inštitúcií a korporátnych bondov. Peňažný trh skoro 40% a štátne dlhopisy 24,56%. Okrem slovenských štátnych dlhopisov dominujú v portfóliu hlavne bankové dlhopisy a slovenské hypotekárne záložné listy.

Nad výberom z týchto fondov si netreba lámať hlavu. DSSky v tomto roku kvôli novej legislatíve pomenia fondy, zredukujú ich a zmenia aj ich portfóliá. Dovtedy sa najlepšou voľbou zdá byť kombinácia dlhopisového (garantovaného) a indexového fondu. Teda až do doby než tie indexové fondy nezrušia (písali sme o nich minule).

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.