Fondy v druhom pilieri

31.01.2013  /  Admin

Porovnanie dôchodkových fondov v druhom pilieri od všetkých DSSiek v minulých článkov ukázalo, že všetky fondy okrem indexových držia prevažne štátne dlhopisy. Napriek názvom a prospektom majú sporitelia v druhom pilieri úspory najmä v slovenských štátnych dlhopisoch. Druhá najviac zastúpená položka v portfóliách sú investície na peňažnom trhu. Tretia sú zahraničné štátne a kvázištátne dlhopisy vydané v eurách. Potom nasledujú korporátne dlhopisy a akciové ETF fondy.

Jedinou výnimkou, ktorá umužňuje nastaviť si aj iné než konzervatívne portfólio, sú indexové fondy. Tie investujú do ETF fondu kopírujúceho jeden konkrétny index. V indexovom dôchodkovom fonde tak máte všetky peniaze v rizikovejšej triede aktív – v akciách. Indexové fondy sa v prvom roku ukázali v dobrom svetle, lebo úspory zhodnotili najlepšie zo všetkých dôchodkových fondov. Ľudí priťahujú vysoké minulé výnosy, tak zrejme tento rok poputuje do indexov trošku viac peňazí ako je tomu teraz. Pri najbližšom prudkom poklese akciových trhov však zbrklí sporitelia z indexových fondov rovnako rýchlo odídu. V duchu – riadime sa zásadne výnosmi za minulý rok.

Dôchodková reforma bola spustená v roku 2005. Ako dokázali DSSky vo fondoch zhodnotiť úspory občanov za necelých sedem rokov? Kto čítal náš seriál o dôchodkových fondoch tak vie, že najlepšie zhodnotenie od roku 2005 dosiahli dlhopisové fondy:

Výnosy fondov v druhom pilieri

Indexové fondy majú uvedený výnos od založenia v apríli 2012 a nie je anualizovaný. Vzhľadom na  vysoké fluktuácie na akciových trhoch by to nebolo správne, keďže v apríli tohoto roku môžu byť indexy niekde celkom inde. Akciové a zmiešané fondy priniesli výnos na úrovni sporiacich účtov. To najmä preto, že pred krízou držali volatilné akcie a dlhopisy. Aj keď len v malej miere. V roku 2008 tieto fondy klesli hlbšie ako dlhopisové. Následne v roku 2009 sa už trhy spamätali a začali prudko rásť. Lenže z toho DSSky neprofitovali, lebo kvôli zavedeniu garancií do všetkých fondov, vypredali riziké aktíva (v najhoršom čase) a vo všetkých fondoch nastavili super konzervatívny smer.

Dlhopisové fondy, ktoré mali v kríze najmenší pokles, teda zarobili najviac. V priemere 2,61% p.a., čo je veľmi podobné číslo, ako úroky za ktoré si Slováci ukladajú peniaze v bankách.

Paradoxom je že konzervatívni Slováci, ktorí majú najviac úspor v banke, v druhom pilieri vsadili hlavne na akciové (bývalé rastové) fondy. Aj v dobe pred zavedením garancií však bolo v akciových fondoch len 20-30% akcií. Nie preto, že by už vtedy manažéri fondov v DSSkách čakali krízu. Ale skôr preto, že sa správne obávali negatívnych reakcií konzervatívnych Slovákov pri vyššej volatilite na akciových trhoch.

Od prvej Ficovej vlády sú však všetky fondy v podstate dlhopisové, v škále od superkonzevatívnych po iba konzervatívne. Tomu teraz zodpovedá volatilita aj výnosy, ktoré pri najhorších fondoch nepokryjú ani infláciu a poplatky.

Indexové fondy oslovili len mizivé percento sporiteľov. Keď som sa snažil vyrobiť krajší graf v google docs, tak mi podiel majetku v indexových fondoch ani nevykreslilo a zaradilo túto skupinu do bezvýznamnej položky others :o) Takže som sa musel vrátiť k škaredému staršiemu Excelu a vyrobil som koláčový graf rozloženia dôchodkových úspor medzi jednotlivé druhy fondov:

Zo škaredého grafu je vidieť, že 60% úspor je v akciových fondoch. Ale reálne bude v akciách iba niekoľko percent z tohoto majetku. V indexových fondoch je 0,14% peňazí z druhého piliera. Zmiešané a dlhopisové fondy ani nemá význam komentovať, keďže ich portfóliá sa až tak od akciových nelíšia. Čo by nás zaujímalo oveľa viacej, je rozloženie úspor podľa tried aktív. Tam by sme videli skutočne koľko peňazí máme v slovenských štátnych papieroch a iných štátnych papieroch. Teda nakoľko sme aj v druhom pilieri stále závislí od schoponosti štátu (a štátov v EÚ) dodržať svoje záväzky. A aká časť úspor je diverzifikovaná v podnikových papieroch. Teda v korporátnych dlhopisoch a akciách spoločností.

Porovnanie akciových dôchodkových fondov:

Výnosy akciových dôchodkových fondov

Priemerný výnos 1,28% p.a. od založenia a napriek tomu je v nich najviac peňazí a sporiteľov.

Porovnanie zmiešaných dôchodkových fondov:

Výnosy zmiešaných fondov v druhom pilieri

V zmiešaných menej než polovicu peňazí ako v akciových. Zato výnos je o kúštik vyšší  na úrovni 1,6% p.a.

Porovnanie dlhopisových dôchodkových fondov:

Výnosy dlhopisových fondov v druhom pilieri

V dlhopisových fondoch je viac ako polovica peňazí proti dôchodkovým fondom a približne štvrtina oproti akciovým. Za to výnos majú najvyšší na úrovni neuveriteľných 2,59% p.a. Pre milovníkov termínovancých vkladov by mali byť veľkým lákadlom. Ale prečo nie sú?

Indexové dôchodkové fondy

Indexové dôchodkové fondy za necelý rok fungovania prilákali len máličko sporiteľov. Urobili síce pekný výnos, najmä tie čo stavili čisto na európske akcie, ale to zrejme na ich spopularizovanie nestačí. Aj keď som zástanca týchto fondov v druhom pilieri, tak treba povedať, že od roku 2005 by nič moc nezarobili. Netreba pripomínať, že by za to mohol jeden jediný rok – 2008.

MSCI WORLD index by od roku 2005 nezarobil až tak veľa:

EURO STOXX 50 index od roku 2005 by bol dokonca v strate:

Najlepšou stratégiou sa zatiaľ zdá byť kombinácia indexového a dlhopisového fondu. Pomer si môžete nastaviť v ľubovoľnom pomere a môžete si ho meniť trebars aj každý mesiac. Medzi fondami v rámci jednej DSSky tiež môžete prestupovať ľubovoľne. Ak vás DSSka automaticky preradí do garantovaného fondu na konci marca, tak nezúfajte. Cez internet alebo na pobočke DSS si môžete zmeniť fond. Alebo byť naraz v dvoch fondoch v pomere napríklad 40% v dlhopisovom a 60% v indexovom fonde.

Ak sa vám bude zdať, že sa mračná nad svetlou kapitalistickou budúcnosťou opäť zaťahujú, tak si ten pomer môžete bez problému prehodiť v prospech dlhopisového fondu. Opäť cez internet alebo na pobočke. Ak niektorá DSSka nebude mať okrem garantovaného žiadny zaujímavý fond (indexový alebo iný s vyšším zastúpením akcií a rizikovejších tried aktív), tak môžete prestúpiť do inej DSSky. Bez poplatku môžete urobiť prestup k inému správcovi raz ročne.

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.