Zo ziskov z kapitálových príjmov i dividend odvedieme štátu opäť viac Ako-investovat.sk .


Nový rok 2013 priniesol v oblasti zdaňovania a rôznych poplatkov viaceré zmeny, pričom i Vás určite zaujíma, ako sa Vás môžu tieto opatrenia štátu zamerané na zníženie štátneho dlhu dotýkať.

V prvom rade chceme poznamenať, že nasledujúce riadky budú primárne určené pre ľudí, ktorí chodia do práce a získavajú určitý príjem a zároveň majú príjem z kapitálových ziskov alebo z dividend, avšak je určený aj pre všetkých, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú. V prvom rade zopakujeme známy fakt, ktorým je to, že sa zárobkovo činným osobám zvýšili odvody pre sociálnu i zdravotnú poisťovňu. Daňový poriadok a jeho zmeny znamenali pre mnohých zamestnancov nepríjemné prekvapenie, nakoľko i keď sa im možno zvýšila hrubá mzda, tak tá čistá oproti minulému roku paradoxne klesla. Pre podniky sa navyše zrušila rovná daň z príjmov, čo narobilo pri účtovaní príjmov v podvojnom či jednoduchom účtovníctve podnikov nepríjemné straty.

Iné príjmy ako zo mzdy

Okrem mzdy však majú mnohí ľudia príjmy aj z kapitálových ziskov či dividend a práve tie sme si zobrali do hľadáčiku ohľadom noviniek v roku 2013. Pri príjmoch z kapitálového majetku, akými sú napríklad výnosy z cenných papierov, úroky, či výhry zákon nedovoľuje odčítať takmer žiadne výdavky, pričom všetky tieto príjmy podliehajú zrážkovej dani a tak ich získa daňovník už plne vysporiadané.

Zdaňovanie dividend

Veľké zmeny nastali pri zdaňovaní dividend, čiže príjmov z vlastníctva akcií rôznych akciových spoločností. Na základe zákona o zdravotnom poistení sa povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku vyúčtovaného v období po začiatku roku 2011. Táto sadzba je stanovená vo 14%, pričom zo zákona vypadla znížená sadzba pre osoby zo zdravotným postihnutím. Dividendy zo zisku v roku 2011 a vyplatené v roku 2012 vstupujú do ročného zúčtovania povinného zdravotného poistenia až za rok, v ktorom boli vyplatené.

Zmeny v praxi

MinceV praxi to znamená, že tieto dividendy Vám budú zúčtované až v septembri aktuálneho kalendárneho roka. Práve kvôli tomu Vám na konci článku vysvetlíme, aké časové posuny vlastne pri odvodoch z dividend prebiehajú. Od 1.1.2013 sa mení aj vymeriavací základ, pričom týmto základom je pre odvod poistného suma vyplatená v danom kalendárnom roku. Ďalšou zmenou je zavádzanie preddavkov na poistné z dividend, pričom ich platiteľom je právnická osoba majúca sídlo na území našej republiky a vyplácajúca dividendy. Tieto preddavky sú splatné do ôsmeho dňa najbližšieho kalendárneho mesiaca, pričom sa vypočítajú sumou štrnástich percent z celkovej vyplatenej sumy dividend v danom mesiaci.

Najlepšie je si tieto zmeny ilustrovať aj prakticky, o čo sa v nasledujúcich riadkoch aj pokúsime. Dividendy sú ako príjmy špecifické v tom, že sa zúčtovávajú vždy až v tom nasledujúcom roku, takže sa Vám pokúsime zmeny v oblasti platenia zdravotného poistenia z dividend ilustrovať pri troch rôznych rokoch. Pre dividendy vyplatené v roku 2012 platí, že vznikli z činnosti spoločnosti z roku 2011. Prvým krokom je vypočítanie celkového vyrovnávacieho základu, pričom nám ako vzor poslúži osoba už opisovaná v tomto článku – zarábajúci človek z príjmami z kapitálových ziskov a dividend.

Ako to funguje?

Hypotetický vymeriavací základ môže byť 155 000 eur, avšak maximálny vymeriavací základ určený zákonom je 27684 eur. Zisky z dividend môžu byť napríklad vo výške 100 000 eur, pričom tento zisk vynásobíme maximálnym vymeriavacím základom a vydelíme tým celkovým, takže prídeme k sume 17860,65 eur, pričom nám potom už len stačí túto sumu vynásobiť desiatimi percentami.

Pre rok 2013 platí ten istý systém, avšak mení sa maximálny vymeriavací základ, ktorý je po novom vo výške 47 160 eur. Pomocou rovnakého spôsobu ako pre rok 2012 zaplatíte z dividendy odvod 10%.

Najväčšia zmena nastáva pre rok 2014, čiže pre dividendy dosiahnuté v roku 2013. Pre dividendy sa stanovuje samostatný maximálny vymeriavací základ, ktorý je vo výške 93 720 eur. Výška poistného sa navyše po novom vykoná tak, že zvýšenú sadzbu 14% vynásobíme výškou vymeriavacieho základu. Pokiaľ ste však dosiahli výnosy zo zisku z dividend v rokoch 2004-2010, tak sa nemusíte báť, zdravotné poistenie už platiť nemusíte. Veríme, že sme Vám situáciu ujasnili a nebudete mať s platením týchto odvodov nijaký problém!

Článok pre nás napísali mzdovecentrum.sk a Poradca Podnikateľa pp.sk.


Tuší autor aký je rozdiel medzi zdaňovaním dividend a zdravotnými odvodmi z dividend. Pretože v zdaňovaní žiadna zmena nenastala... Pridal: sdfas dňa 13.02.2014 o 08:52
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:1 Komentáre Galéria (1)

Súvisiace články

Zmeny zavedené od nového roka sa dotkli aj príjmov z podnikania

wednesday
03.04.2013
Investície | admin

Dane pri investovaní do zlata a starožitností

tuesday
13.11.2012
Investície | cmorejova

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)