Indexové fondy by vďaka dividende zarobili

16.03.2013  /  Martin Gulka

Ak by boli indexové fondy v druhom pilieri od jeho spustenia v roku 2005, tak by celkom slušne zarobili. V predchádzajúcom článku, som písal, že výnos indexov od vzniku druhého piliera by bol blízky nule. V tom článku som však urobil chybu – zabudol som na dividendy.

Zabudol som si totiž overiť, či ETF-ká (špeciálne druhy fondov obchodovaných na burze), ktoré nakupujú naše DSS-ky, kopírujú tzv. price index alebo total return index. Indexové fondy našich dôchodkových správcovských spoločností však inkasujú a reinvestujú aj dividendy (total return index), a to som v prvom článku nezohľadnil.

V prvom rade by som sa chcel čitateľom ospravedlňiť. Táto chyba však preda len bola na niečo dobrá, lebo ukazuje ako dôležité sú dividendy.

Ako som už spomenul, naše dôchodkové správcovské spoločnosti nakupujú podiely v tzv. ETF fonde, ktorý môže reálne držať všetky akcie z určitého akciového indexu alebo držia index nejakým finančným derivátom.

DSSky investujú do indexov cez ETF fondy, ktoré reinvestujú dividendy (total return index). Hodnota total return je vyššia ako price index, ktorý sa odvíja len od aktuálnych cien akcií v koši indexu. Nižšie v tabuľke uvádzam, do ktorých ETF investujú naše DSS-ky.

Investície indexových fondov k 28.2.2013:

 

Najväčší podiel investícií teda tvoria investície do ETFs a zvyšok tvorí hotovosť.

Namodelovali sme si výnosy dvoch indexov – MSCI World a Eurostoxx50. Mojou úlohou je ukázať, ako by vyzerali výnosy sporiteľov, ak by mali možnosť sporiť si indexovom fonde od začiatku zavedenia druhého piliera na Slovensku.  Avšak na rozdiel od predchádzajúceho článku, v ktorom som sa pomýlil, budeme teraz vychádzať z hodnôt indexu s reinvestovanými dividendami.

Pre zaujímavosť uvediem dva grafy, v ktorých možno porovnať aký je rozdiel vo vývoji price indexu, ktorý sa vyvíja v súlade s cenami akcii, ktoré zahŕňa, a total net return indexu, ktorý reinvestuje dividendy.

Porovnanie indexu MSCI World index EUR:

Porovnanie indexu Eurostoxx50:

Z grafov možno vyčítať, ako veľmi je dividenda v investovaní dôležitá. Po zarátaní dividendy je výnos indexu o niekoľko jednotiek percent vyšší.

Sporitelia v druhom pilieri by predsa len niečo zarobili, ak by indexové fondy existovali už od začiatku druhého piliera. Presnejšie rozdelenie výnosov uvádzam v tabuľke nižšie. Ročný výnos MSCI World 7,09% p.a. rozhodne nie je zlý, keď berieme do úvahy krízový rok 2008. Eurostoxx 50 by zarobil 1,8% p.a. čo je síce nad nulou, ale nie je to oslnivý výsledok.

Prehľad výnosov indexov bez dividendy a s dividendou:

 

Výnos v stĺpcoch v gross a net je už výnos pri zohľadnení dividend. Rozdiel medzi nimi je však v tom, že termín gross dividends znamená, že dividendy nie sú upravené o daň a sú v plnej výške reinvestované, pričom net dividends sú dividendy upravené o zrážkovú daň a až takto upravené sa opäť reinvestujú.

Najväčší rozdiel je pri jednorazovej investícií, kde sa výnos výrazne zvýšil, ak by sme za svoje dividendy neustále nakupovali ďalšie a ďalšie akcie alebo podiely vo fonde. Toto by ale pri sporení na dôchodok prostredníctvom dôchodkového fondu nebolo možné. Pri pravidelnom sporení na dôchodok je pre nás dôležitý ročný výnos pri pravidelnom sporení, ktorý je samozrejme taktiež vyšší ako výnos bez dividend. Tak isto aj tu musím zdôrazniť, že som nebral v úvahu poplatky fondov a teda výnosy by reálne boli nižšie.

Takže nakoniec len toľko, že tým, že som sa v predchádzajúcom príspevku pomýlil, mohol som týmto článkom poukázať aké dôležité, resp. výnosné môže byť pre investora reinvestovať dividendy.

 

Postup výpočtu všetkých druhov výnosov uvádzam v nasledovnom obrázku:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk