Rozhovor: Libor Winkler z RSJ – tri krát sme prešli úzkym hrdlom

29.03.2013  /  Silvester Dulák
rozhovory-ako-investovat

Ing. Libor Winkler je pomerne známou osobnosťou z kruhov českých investorov. V súčasnosti je predsedom predstavenstva spoločnosti RSJ, kde je tiež zodpovedný za riadenie rizík. Spoločnosť je najväčším obchodníkom na londýnskej derivátovej burze NYSE Liffe, významným obchodníkom na chicagskej CME Group od roku 2009 členom európskej derivátovej burzy Eurex.

Rozhovor s týmto investičným profesionálom robili Filip Glasa, prevádzkovateľ portálu ako-investovat.sk a Michal Andera, prevádzkovateľ videoblogu byznyspark.cz.

Celý rozhovor si pozrite vo videu:

Ing. Winkler začínal s investovaním v roku 1993 na Burze cenných papierov Praha, kedy tento trh  vznikal a veľmi veľa sa experimentovalo. Vtedajšou stratégiou bolo nakupovať podhodnotené uzavreté investičné fondy, ktoré sa predávali s veľkým diskontom (50 aj 60%). Ich následné otvorenie a spravodlivé ocenenie zrušilo diskont a tu vznikal zisk tejto investičnej stratégie. Investovať začínal v podstate od nuly. Peniaze, ktoré používal pochádzali z normálnej zárobkovej činnosti. Základom bolo rozhodnutie odložiť súčasnú spotrebu a investovať. Mnoho ľudí si po období socializmu chcelo užívať, takže preferovali spotrebu, on bol iný.

Ako pracovník v malej investičnej firme obchodujúcej na burze bol tiež súčasťou kupónovej privatizácie, na ktorú vyjadril pozitívny názor. Určite nie preto, že by sa podieľali na tunelovaní, na to ako malá firma nemali ani dostatok kapitálu. Privatizáciu považuje za správnu cestu v danom období, burza bola 2 roky po spustení celého procesu stabilná. No nenasledovali žiadne právne kroky k ochrane minoritných akcionárov, a v tom bol problém.

… v danej dobe sa nevedelo, či je stratégia kupónovej privatizácie správna, muselo sa experimentovať. Ale potom, keď to už bolo v akejsi stabilnej fáze, nastal čas konať, no jednoducho sa nekonalo…“

high-frequency (HF) tradingu sa dostal okolo roku 2000, kedy začal činnosť v svojom aktuálnom pôsobisku. V spomínanom období nastal prepad akciových trhov, čo ho spolu s bratmi Janečkovými prinútilo hľadať nové investičné príležitosti. Tie sa objavili konkrétne v obchodoch s úrokovými derivátmi. Pôvodne používali obchodný systém postavený na dlhodobom držaní úrokových derivátov. Vďaka rastúcemu objemu obchodov sa dostali k zľavám na poplatkoch a postupne k terajšej činnosti market makerov a HF obchodom.

… ak máte spread 12,5 -25 € a poplatky 6€, veľa priestoru nemáte. Ak sú však pri danom spreade poplatky 0,5 €, tam už sa niečo vymyslieť dá…“

Okrem fondov založených na HF tradingu spravuje spoločnosť aj ďalšie fondy, v ktorých pán Winkler spolu s kolegami Janečkovými vystupuje ako asset manager a zároveň investor. Tu je vidieť odlišnosť od iných obchodníkov, ktorí investičné inštrumenty ponúkajú, ale sami nakúpené nemajú. Vzniká tu výhoda, istota pre klientov, ktorí môžu získať názory odborníkov na dané produkty, keďže v nich majú aj vlastné peniaze. Zaujímavým faktom je, že najvýkonnejší fond založený na HF obchodoch do úrokových derivátov v podstate dotuje aj ostatné fondy. Tento fond pracuje na svojom maxime:

… potrebujete peniaze z hľadiska riadenia rizík na uspokojenie burzy a peniaze k vlastnej činnosti. Vyššie peniaze v danom fonde nezvyšujú hodnotu súčasnej investičnej stratégie. Všetky ďalšie zarobené peniaze sa teda presúvajú do ostatných fondov…

V otázke ďalšieho rozširovania pôsobnosti sa spoločnosť RSJ v súčasnosti obzerá aj po iných trhoch, na ktorých by rada uplatnila podobnú HF trading stratégiu. Ich firma sa teda rozvíja postupne, rady akcionárov sa rozširujú predovšetkým o kľúčových zamestnancov, ktorých si snažia vo firme udržať, preto im dajú akciový podiel. Otázka financovania externými akcionármi je zložitá. Pán Winkler totiž priznáva, že sami si neraz prešli „úzkym hrdlom“.

„ … ľudia často chcú dať vklad a zarobiť 10% bez rizika, ale takto to nefunguje. Hoci niekto môže považovať náš systém za perpetuum mobile na zarábanie peňazí, môže sa stať, že zrazu máte o 30% menej…“

Za dobu fungovania spoločnosti spomína na 3 ťažké obdobia. Pravdepodobne najväčší prepad im spôsobil flash crash v roku 2010, kedy stratili až 70% bankrollu.

Spoločnosť sa v minulosti stala terčom útoku kvôli svojim fondom so sídlom na ostrove Maurícius. Vznikli podozrenia z dôvodu neplatenia daní z vysokých príjmov. Pán Winkler však objasnil, že daňová výhoda nespočíva v sídle fondov ale v samotnej legislatíve ČR. Akcionári RSJ sú rezidenti Českej republiky a iba využívajú platný daňový test podľa zákona o dani z príjmu. Popiera teda akýkoľvek offshore biznis. Dôvodom založenia fondov mimo ČR boli podmienky, ktoré nastavil štát a ktoré neuveriteľne sťažujú založenie fondov derivátového typu dodnes. Navyše všetky informácie o spomínaných fondoch boli verejné, dostupné na webových stránkach, takže určite nešlo o tajomstvo a pokus vyhnúť sa zdaneniu nezákonnou cestou.

Sám je zástancom podobných daňových testov. V minulosti platný polročný test považuje za výborný z hľadiska prilákania investorov. Súčasne stále diskutovaný dlhodobý 3 – 5 ročný test by mal byť zachovaný.

… dávate tam peniaze, ktoré ste už raz zdanili. Treba tiež podporovať investovanie, na tom stojí civilizácia. Hľadajú sa nové príležitosti, financujú sa nové smery. Som zástancom podpory daňového testu voči tomuto času…“

Nakoniec je vhodné vyvrátiť jeden mýtus o spoločnosti RSJ. Ich algoritmický systém obchodovania určite nefunguje sám, veľmi dôležitý sú ľudia. Ľudia stoja za programovaním všetkých počítačov, ľudia stáli za založením spoločnosti RSJ. Po prečítaní článku a predovšetkým pohľade na začiatky kariéry pána Winklera sa opäť ukazuje stará pravda, ktorú sám potvrdil vlastnými slovami : „vo svojej podstate je možné všetko“, s dodatkom „ak je ten pravý okamih“.