České a slovenské hedge fondy Ako-investovat.sk .

České a slovenské hedge fondy

tuesday
02.04.2013
Hedge fondy | admin Komentáre: 2


České a slovenské hedge fondy sú len zrnkom piesku v rámci odvetvia hedge fondov z celého sveta. Celkový objem kapitálu v nich je malý a možno nedosahuje veľkosť väčšieho "západného" hedge fondu. Prečo teda u nás vznikajú hedžové fondy, keď tu nedokážu nazbierať väčší objem kapitálu od investorov?

Domáce hedžové fondy vznikli väčšinou na základe vnútornej potreby portfolio manážéra alebo tímu, ktorý sa chcel realizovať mimo oklieštených korporátnych štruktúr. Po skúsenostiach v investičných aj klasických bankách alebo v asset manažmente a podielových fondoch chcel portfólio manažér a jeho tím konečne pracovať bez obmedzení, s väčšími možnosťami, so zaujímavejšími stratégiami a s voľnými rukami.

Doslovný preklad zaistený fond - hedge fund evokuje garancie alebo istotu. Názov je skôr historický a slovo hedge v ňom znamená, že fond môže používať aj zaisťovacie nástroje a operácie. Napríklad stávku na pokles - short sale, alebo opčné stratégie. Opcie aj short sale môžeme v prvom význame použiť aj chápať ako zaistenie. Ale rovnako sa dajú použiť ako riskantná špekulácia s využitím páky.

Univerzum hedge fondov je dnes tak široké, že neobstojí ani zjednodušená definícia o použití zaisťovacích stratégií (použitých či už na zaistenie, alebo špekuláciu). Časť hedge fondov napríklad ani neoperuje priamo na burze. Niektoré využívajú veľmi konzervatívne stratégie. Iné obchodujú na základe algoritmov a s pomocou počítačov robia high frequency trading. Jediné spojivo, ktoré dáva širokému univerzu hedžových fondov spoločný základ, sú dve veci:

  1. Dostupnosť hedge fondov len pre kvalifikovaných investorov a regulácia s tým spojená
  2. Regulácia naopak nezasahuje do stratégie a hedge fond má v investovaní a obchodovaní voľné ruky (oproti podielových fondom, ktoré napríklad nemôžu ani shortovať)

Od minulého roku, keď som robil posledný prehľad česko-slovenských hedge fondov, pribudli celkom nové fondy, vyjasnili sa ciele a stratégie niektorých existujúcich a zmenili sa aj moje názory. Poďme sa pozrieť, ako to dnes vyzerá na česko-slovenskom finančnom nebi.

Vltava Fund

Fond s celým názvom Vltava Fund SICAV Plc. bol založený Danielom Gladišom, ktorý predtým založil a riadil obchodníka s cennými papiermi Atlantik finanční trhy a správcu podielových fondov ABN Amro Asset Management. Vltava sa zaradila do skupiny fondov long/short equity, teda investovala do akcií a tieto long pozície v akciách si hedžovala short pozíciou. Na strane longu boli spoločnosti vyberané na základe value stratégie, teda stock picking a hodnotovo zamerané investovanie. Na strane shortu bol index S&P 500. Pomerne podrobne svoju pôvodnú stratégiu vysvetlil Daniel Gladiš v rozhovore z roku 2008.

Fond od založenia v roku 2004 dosahoval pekné výsledky, až kým neprišiel fatálny rok 2008. Indexy spadli o 40 - 60 % a Vltava spadla ešte hlbšie. Podľa môjho názoru to bolo spôsobné dvojnásobnou pákou, ktorú využívala. Bez páky by síce výsledky pred krízou boli o niečo horšie (nie však nezaujímavé), ale v roku 2008 by Vltava klesla bez páky iba toľko ako indexy. A v nasledujúcom bohatom roku by sa opäť vyšvihla do plusu.

Od krízy dosiahla síce pekné výsledky, ale NAV sa stále pohybuje niekde okolo hodnoty pri založení z roku 2004. A to vďaka jedinému obvzlášť zlému roku - 2008. Od roku 2009 Vltava zmenila stratégiu aj spôsob komunikácie. Na jej stránke si môžete pozrieť listy akcionárom aj investičnú filozofiu. Z listov akcionárom sa dozviete, ako sa Vltava Fund zmenil, čiastočne aj do čoho investoval, ktoré investície vyšli a ktoré nie.

Vltava je na naše pomery skôr väčší fond s kapitálom cez 30 miliónov eur, so zameraním skôr na českých individuálnych investorov.

Slovak Hedge fund

Slovak hedge fund je fondom Lukáša Trebulu, so stratégiou Global Macro. Sedemčlenný tím vyberá akcie na základe makroekonomických udalostí, fundamentálnej aj technickej analýzy. Na zaistenie používa opcie aj short sale. Z rozhovoru s Lukášom Trebulom vieme, že veľká časť portfólia bola v roku 2008 umiestnená v ruských podnikoch. V tom roku fond dosiahol stratu okolo 50 %. Po kríze však akciové trhy vystrelili a fond urobil do konca roka 2010 cez 200%.

Doplnenie s vyjadrením Michala Lovása zo SHF: Postupne v rokoch 2010 a v 2011 došlo k zmene hlavnej stratégie fondu, ktorá je dnes prevažne orientovaná na vysoko podhodnotené ťažobné spoločnosti v komoditnom sektore, najmä v sektore zlata a striebra. Časť portfólia je orientovaná aj na energetické spoločnosti a zároveň sa vo fonde uplatňujú hedgingové stratégie na individuálne akcie, indexy a sektorové ETF. Cieľom hedgingových stratégií je ohraničiť straty fondu na úroveň poklesov trhových indexov a zároveň zabezpečiť potenciál rastu na úrovni cca. trojnásobku voči trhovým indexom počas trhovej expanzie. 

Z hľadiska veľkosti ide skôr o menší fond s kapitálom v jednotkách miliónov eur, zameraný na domácich individuálnych investorov. 

Polaris Alpha Hedge fund

Polaris Finance SICAV plc manažuje dva vlastné fondy a stojí za ňou slovenský obchodník s cennými papiermi Sympatia financie. Hlavou Sympatie aj Polarisu je Branislav Habán, ktorý predtým pôsobil vo Fimex Capital. Polaris alpha je absolut return fond, tedá má cieľ byť vždy v pluse. A to s výnosom 10 % p.a. Stratégiou je denné obchodovanie viacerých traderov, pričom obchody uzatvárajú v rámci dňa a cez noc je fond prevažne v hotovosti. Okrem tradingovej časti tvorí portfólio aj stabilizačná složka s dlhopismi a so spomínanou hotovosťou.

Seed capital do Polarisu priniesol slovenský Across. Polaris otvoril v minulom roku ďalší fond z názvom Polaris Gamma. Okrem toho ako službu manažuje fondy aj tretím stranám. Prvým z týchto fondov je český Charles Bridge Global Macro.

Charles Bridge Global Macro Fund

Charles Bridge Global Macro Fund je projektom mladého českého tímu okolo Jana Kašku a Petra Cimalu. Jan Kaška pôsobil v spoločnosti Atwel (Richarda Kozu) a neskôr v Best Buy Investments. Petr Cimala ešte počas štúdií zakladal a pôsobil v Klube investorov pri pražskej VŠE a po škole pracoval tiež v Best Buy Investments.

Petr Cimala a Jan Kaška si svoj hedge fund a voľné ruky vydupali ešte v BBI. Charles Bridge je mimo štruktúr BBI, ale je s ním prepojený svojimi ľuďmi a zrejme aj kapitálom. Fond je dosť otvorený v komunikácii. O myslení kľúčových ľudí aj stratégii sa môžete dozvedieť z ich analýz zverejených na webstránke Charles Bridge fondu.

Zo stratégiou Global Macro a zameraním naozaj na celý svet vrátane amerických búrz zrejme fond nedokáže osloviť zahraničné inštitúcie. Tie majú na výber tisíce podobných fondov s tímom v Amerike a UK. V regiónoch si inštitúcie radšej vyberajú regionálne zamerané fondy. Charles Bridge  sa zrejme opäť bude zameriavať na domácich investorov. O tom, ako vníma svoj tím a fond Petr Cimala, si môžete prečítať v jeho článku.

Verdi Capital

Verdi Capital Central European Fund Ltd je český fond zameraný na akcie z regiónu strednej a východnej Európy a Turecka. Fond vedú Kateřina Zychová a Robert Doucha. Fond má stratégiu long/short equity, teda svoje long pozície hedžuje shortami. Na short strane sa nachádzajú konkrétne akcie, ale ak nie je možné nájsť vhodný pár pre akciu na longu, fond shortuje aj regionálne indexy. 

Prví investori boli individuálni bohatí investori z Anglicka (kde pôsobila Kateřina Zychová), ale aj z Čiech. Dnes sú vo fonde aj zahraniční inštitucionálni investori. Najviac sa o fonde dozviete v našom rozhovore. Prípadne pre hedge fond nezvyčajne na facebook fan page fondu Verdi Capital.

Metatron Capital

Metatron Capital spravuje 20-milónový eurový hedge fond, v ktorom pôsobia najmä ľudia z J&T FG. J&T FG dodalo aj seed capital a za vznikom Metatronu stojí Martin Martinec, pôvodne z J&T. Metatron sa delí na viaceré menšie fondy (podľa Bloombergu s kapitálom okolo 2 mil. eur), do ktorých rozdeľuje kapitál z hlavného fondu. Dokopy tak pod hlavný fond časom pribudne asi 10 fondov. Stratégie sub-fondov sú rôzne, od tradingu až po bond picking. Od menových párov cez akcie až po dlhopisy na frontier markets. 

Každý zo sub-fondov má svojho porfólio manažéra, ktorý môže riadiť svoj fond dosť rizikovo. Hlavný fond všák má cieľ veľmi typický pre hedge fondy s inštitucionálnymi peniazmi - výnosy na úrovni okolo 10 % p.a. a maximálne draw downy do 10 %. Manažér hlavného fondu v Metatrone teda musí ukočírovať svoje pozície v jednotlivých subfondoch tak, aby dosiahol nízku volatilitu pri rozumnom výnose. 

Počet fondov aj tím Metatronu sa rozrastá a nemám informácie o posledných prírastkoch. Ale už prví ľudia ukazujú, že Metatron má záujem o najlepších ľudí v regióne. Pozrite si na Linkedine profily Juraja Podrackého a Rolanda Víznera. Inak Metatron je tiež na facebooku - zrejme je to dobrý mediálny kanál aj pre hedge fondy :-)

RSJ algorithmic trading

RSJ a Karel Janeček sú známi ako HFT obchodníci na derivátových burzách. Matematici, ktorí zarábajú miliardy. RSJ spravuje niekoľko hedge fondov s rôznymi stratégiami. Najznámejší je high frequency trading fond, ktorý obchoduje na základe matematických modelov. Je to najziskovejší fond v rámci RSJ. V médiách sa objavili informácie, že má kapitál okolo dvoch milárd korún a zisk (asi len v tom konkrétnom roku) jednu miliardu. Rozhovor s aktuálnym šéfom RSJ Liborom Winklerom si môžete pozrieť na našom webe.

Z povahy ich spôsobu obchodovania nie je možné reinvestovať zisky z HFT späť do fondu a tak, aby kapitál vo fonde narastal. Na konkrétnej burze a na konkrétnom nástroji sa so svojím obchodovaním dostanú na strop ziskov a tam už nie je možné ďalej zvyšovať kapitál. Treba sa pomaly presunúť na ďalšie nástroje a nové burzy. Zisky z HFT teda nie je ľahké reinvestovať a znásobovať kapitál. Preto sa zisky z vysokofrekvenčného obchodovania vyberú a investujú do ostatných (klasickejších fondov) s dôrazom na širokú diverzifikáciu (private equity, obnoviteľné zdroje, akcie, EM akcie, reality).

RSJ nie je klasická spoločnosť spravujúca hedge fondy. Neláka a nehľadá nových  investorov, ale jej investormi sú akcionári RSJ. Ak je kapitál RSJ naozaj v jednotkách miliárd korún, tak je to kapitál vyšší, ako majú ostatné spomenuté fondy dohromady.

Ďalšie hedge fondy

Na území ČR a SR pôsobia aj ďalšie hedge fondy, a to napríklad u Wood & Company.  O tých však nemám až toľko informácii, takže o nich skúsim napísať niekedy nabudúce. Ak máte ďalšie typy na investičné spoločnosti ašpirujúce na nálepku hedge fond alebo priamo nejaké hedge fondy, tak mi kľudne napíšte. Prípadne aj do komentárov pod článok.

Staršie články o hedge fondoch si pozrite v pôvodnom redakčnom systéme v tomto odkaze.

Novšie články o hedge fondoch nájdete v súvisiacich článkoch pod textom alebo v rubrike hedge fondy.


Nie som si isty, ci to je fond, aspon verejny, ale vraj sa o nieco take snazili tito Kosicania.
http://www.sors.com/ Pridal: Martinko dňa 02.04.2013 o 21:14

Sors myslim vobec nema ziadne fondy a su len s.r.o. bez licencii. Teda robia len na svoj vlastny ucet. Pridal: filip glasa dňa 03.04.2013 o 12:17
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


2 Komentáre

Súvisiace články

Hedge fondy - výnosy najznámejších manažérov

sunday
06.09.2015
Hedge fondy | jacoobstraka

Metatron Capital a ich nový fond Metatron Long-Term Equity

sunday
16.11.2014
Fondy a ETF | miroslav.kocibal

Koľko zarábaju Hedge Fondy? Priemerné výnosy hedge fondov neoslnia

sunday
12.01.2014
Hedge fondy | jacoobstraka

Daniel Gladiš, Vltava Fund - rozhovor

saturday
12.10.2013
Hedge fondy | admin | VIDEO

Libor Winkler z RSJ - tri krát sme prešli úzkym hrdlom

friday
29.03.2013
Hedge fondy | dulak.silvester | VIDEO

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)