Akcie Slovnaft – analýza

08.04.2013  /  Martin Gulka

Každý z nás pozná spoločnosť Slovnaft ako spotrebiteľ, no nie všetci vedia, že jej akcie sa obchodujú na burze v Bratislave. Kúpou akcií na burze sa každý môže stať akcionárom Slovnafu. Slovnaft vznikol v roku 1992, avšak jeho história siaha až do 50-tych rokov minulého storočia.

Táto rafinérsko-petrochemická spoločnosť sa zaoberá najmä spracovaním ropy, výrobou motorových palív, vykurovacích olejov, ich skladovaním, distribúciou a veľkoobchodným predajom. Ako ste si mohli všimnúť, Slovnaft disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky zameranou na predaj motorových palív. Slovnaft svojimi tržbami patrí medzi najväčšie nefinančné spoločnosti Slovenska.

Celú skupinu Slovnaft tvoria okrem Slovnaft, a.s. ešte niekoľko jej dcérskych spoločností, v ktorých okrem dvoch vlastní Slovnaft, a.s. 100%-ný podiel. V súčasnosti je majoritným vlastníkom spoločnosti Slovnaft, a.s. maďarská ropná spoločnosť MOL Nyrt., ktorá vlastní až 98,4% akcií Slovnaftu. Zvyšných 1,6% akcií zostáva v rukách drobných akcionárov, medzi ktorými môžu byť tí, ktorí vlastnia akcie ešte z privatizácie v 90-tych rokov, alebo tí, ktorí akcie Slovnaftu kúpili ako investíciu a držia vo svojom portfóliu. Ku koncu roka 2012 darovali ľudia na FNM dokopy 805 kusov akcií Slovnaftu, tak sa medzi akcionármi vyskytuje aj Fond národného majetku SR.

Cena akcií Slovnaftu na burze zaznamenala začiatkom roka 2009 výrazný pokles. Je škoda, že naša burza poskytuje údaje o kurzoch len od roku 2009, pretože nemožno odsledovať, za akú cenu sa akcie Slovnaftu obchodovali pred rokom 2009.

Nevedno úplne presne, čo stálo za týmto prudkým poklesom cien akcií, no na základe výsledkov spoločnosti možno usúdiť, že pokles spôsobila zlá hospodárska situácia v spoločnosti spôsobená krízou v roku 2008.

Z tabuľky vidieť, že do roku 2008 Slovnaft naozaj dosahoval veľmi vysoké tržby a aj zisky, no v roku 2008 poklesol zisk spoločnosti až o 226 mil. EUR oproti roku 2007.

Dôsledky finančnej krízy a výrazného prepadu ceny ropy na svetových trhoch (pokles ropy Brent zo 140 USD na 40 USD) sa odzrkadlili na tržbách až v roku 2009, kedy tržby poklesli o -30% oproti predchádzajúcemu obdobiu. V roku 2010 sa už Slovnaft mohol opäť radovať zo zisku a vysokých tržieb, ktoré sa dostali na úroveň z pred krízy, ba dokonca v roku 2011 tržby Slovnaftu prekročili 4,7 mld. EUR.

O opätovnú stratu v roku 2011 sa postarali najmä dcérske spoločnosti Slovnaftu, pretože Slovnaft samotný vykazoval za rok 2011 čistý zisk vo výške 1 443 tis. EUR, avšak aj tento zisk je pre takúto spoločnosť veľmi nízky. Predstavenstvo ho pripisuje zlému externému prostrediu, konkrétnejšie politickej situácií v arabských krajinách, ktorá stála za prudkým zvýšením ceny ropy. Toto zvýšenie znamenalo zároveň zvýšenie nákladov na výrobu a zníženie marže.

Ukazovatele návratnosti vlastného kapitálu, aktív a tržieb dosť výrazne poklesli od roku 2005, čo spôsobilo už spomínaný pokles zisku spoločnosti od roku 2008. No dobré je, že ROA a ROE sú pomerne rovnaké, čo svedčí o tom, že spoločnosť má veľa vlastných zdrojov a nie je veľmi zadlžená. Ukazovateľ ROS, teda rentabilita tržieb, nám vyjadruje percentuálny podiel EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) na tržbách. Alebo inak povedané, koľko % upraveného zisku vytvorilo 1 EUR tržby.

Slovnaft, ako jeden z mála na burze, vypláca svojim akcionárom dividendy. Dividendy Slovnaftu do roku 2008 sa zdajú pomerne vysoké, no ťažko určiť dividendový výnos (ktorý by bol možno nízky) v týchto obdobiach, keďže nám nie je známy vývoj ceny akcie z pred roka 2009. Ak by sme si ale spriemerovali dividendy a vydelili priemernú dividendu zhruba dnešnou cenou akcie na burze, dostali by sme priemerný dividendový výnos vyše 20%. No toto číslo netreba brať až tak vážne, keďže dividendy výrazne poklesli za posledné 4 roky a brali sme do úvahy dnešnú cenu akcie.

Pri pohľade na vývoj prevádzkového cash flow, možno povedať, že Slovnaft nikdy nemal problém vyplatiť dividendu z príjmov zo svojej prevádzkovej činnosti.

Totiž niektoré spoločnosti vyplácajú dividendu už nejaké obdobie, lenže výška dividend výrazne prevyšuje prevádzkový CF, alebo aj samotný zisk, čo značí len jedno, že takýto spôsob vyplácanie je nie dlhodobo udržateľný. No toto sa Slovnaftu netýka.

Slovnaft patrí k tým likvidnejším akciám na našej burze, ale stále je problém si zaobstarať väčší balík akcií. Ako som uviedol na začiatku, v obehu je iba vyše 300 tis. kusov akcií, pretože zvyšok vlastní MOL. Momentálne by ste si akcie vedeli zaobstarať zhruba za 30 EUR za akciu, čo pri účtovnej hodnote akcie vyše 65 EUR sa javí ako veľmi atraktívna investícia. Okrem toho, patrí Slovnaft jednoznačne k tým lepším akciám na našej burze a ak vlastníte akcie Slovnaftu, určite ich nedarujte na FNM, ale kontaktujte niektorého z členov burzy a pokúste sa akcie predať, prípadne si ich nechajte.