Spôsobí demografia pokles cien akcií? Ako-investovat.sk .


Odborníci ekonomického výskumného oddelenia Zheng LiuMark Spiegel z Federal Reserve Bank of San Francisco priniesli zaujímavú štúdiu o vplyve demografie na akciové trhy. Spracované historické dáta ukazujú silnú závislosť medzi zložením populácie Američanov a výkonnosťou trhov. Štatistické modely predpokladajú, že starnutie časti populácie môže byť faktorom, ktorý bude znižovať cenu akcií v nasledujúcich dvoch desaťročiach. Takzvaná baby boom generácia narodená medzi rokmi 1946 a 1964 mala veľký vplyv na ekonomiku a tento vplyv bude pokračovať spolu so starnutím obyvateľov.

Teória

Všetky dohady sú odvodené od správania sa obyvateľov počas ich životného cyklu. Pri dosiahnutí stredného veku (40 rokov) nastáva hlavné obdobie akumulácie finančných aktív. To by zodpovedalo boomu na amerických trhoch v 80-tych a 90-tych rokoch, kedy baby boomers dosiahli práve tento vek. Následne, v období okolo 60-teho roku života, sa ľudia zabezpečujú na dôchodok a predávajú svoje rizikové aktíva. Presne táto situácia nastáva v súčasnosti.

Samozrejme existujú efekty, ktoré by mohli tento nepriaznivý vplyv zvrátiť. Demografický vývoj je pomerne jasne predpovedateľný a racionálny investor by na základe toho mal pokles očakávať a prispôsobiť sa. Tiež nie je samozrejmosťou, že dôchodcovia predajú všetky svoje akcie.

Ďalším faktorom môže byť dopyt zahraničných investorov po akciách na amerických trhoch. Táto myšlienka má však dva nedostatky. Prvý – vyspelé svetové krajiny majú často ešte väčší problém so starnutím populácie ako USA. Druhý – diverzifikácia portfólia na medzinárodných trhoch stále nie je rozvinutá. Napríklad americkí investori vlastnia len 27% celkovej kapitalizácie zahraničných spoločností na medzinárodných trhoch.

Demografické trendy a hodnota akcií

Vplyv demografie na akcie bol meraný pomocou P/E ratio u indexu S&P 500, a špecificky vytvorenej štatistiky M/O. Tá meria pomer obyvateľov v strednom veku (40-49 rokov) k obyvateľom v dôchodkovom veku (60-69 rokov). Graf ukazuje jasnú koreláciu medzi vývojom daných dvoch veličín. Autori odhadujú, že vývoj M/O vysvetľuje až 61% pohybov ukazovateľa P/E, dokáže teda dobre predpovedať jeho budúci trend. Medzi rokmi 1981 – 2000, kedy boomer generation dosahovala vrchol produktívneho (a aj sporiaceho) veku, stúpol M/O koeficient z 0,18 na 0,74. V tom istom období sa P/E indexu strojnásobil z 8 na 24.Zdroj - Z. Liu, M. Spiegel - Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

Ďalší graf sa sústredí na predpoveď budúceho vývoja veličín. Predpokladá sa stabilný pokles P/E počas nasledujúcich 10-15 rokov na hodnotu približne 8,4 v roku 2025, až následne nárast na 9,14 v roku 2030. Keď poznáme vývoj P/E ratio, odhad cien akcií (P) závisí na odhade vývoja E. Predpoklad hovorí v prospech medvedieho trhu, kedy klesajúci trend do roku 2021 spôsobí pokles reálnej hodnoty o 13% oproti roku 2010. Následné však, po odraze M/O od dna v roku 2025, sa očakáva silný rast, pričom v roku 2030 by mali byť reálne hodnoty akcií o 20% vyššie ako v roku 2010.Zdroj - Z. Liu, M. Spiegel - Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

Porovnanie s Japonskom

Pokiaľ sa Vám to celé zdá ako fikcia? GestaltU na svojom blogu, kde sa o problematiku bližšie zaujíma, porovnával vývoj v USA s vývojom v Japonsku. Japonské akciové trhy dosiahli svoj vrchol v roku 1989 s hodnotou indexu NIKKEI takmer 40 000, pričom jeho dnešná hodnota je na úrovni necelých 14 000. Hoci je pravda, že Japonsko trpelo kvôli vysokým dlhom a nepriaznivým vývojom na trhu nehnuteľností, v danom období tiež významne klesal pomer pracujúceho obyvateľstva k dôchodcom. Pri pohľade na graf je jasne viditeľná podobnosť vývoja amerického a oneskoreného japonského indexu. Náhoda?Data source – Bloomberg

Záver

Napriek niekoľkým  teoretickým námietkam, vývoj na akciových trhoch a demografické trendy v USA boli za posledných 50 rokov významne prepojené. Pokiaľ budeme veriť vplyvu M/O na P/E preukázanú v texte, vývoj na akciových trhoch nevyzerá optimisticky. Navyše, starnutie boomer generation je všeobecne známe, a teda účastníci trhu môžu očakávať pokles trhov, ktorý však nemusia svojim konaním zvrátiť, ale naopak spôsobiť rýchlejší pokles už v súčasnosti. V tom prípade môžu demografické zmeny pôsobiť proti trhom, ktoré sa zotavujú z finančnej krízy.

Na druhej strane, M/O je len jedným z faktorov, ktoré na kapitálové trhy vplývajú. Tiež sa môže zmeniť prístup zahraničných investorov k americkým akciám. Rozvojové štáty, napríklad Čína, môžu uvoľňovať svoje obrovské rezervy a investovať práve na týchto trhoch. Všetky tieto okolnosti môžu zmierniť preukázaný vplyv demografie na akciové trhy. Počkajme si teda na to, ako to celé dopadne.

Spracované podľa

Zheng Liu, Mark M. Spiegel - Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

GestaltU – Demographic Blues

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (2)

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)