Akcie VÚB - banke klesol zisk o 32% Ako-investovat.sk .


Akcie VÚB banky patria momentálne medzi tie najcennejšie a ktoré si ľudia mohli zakúpiť ešte v čase kupónky. Stále sa v rukách fyzických osôb nachádza pomerne veľké množstvo akcií VÚB banky (vyše 86 tis. ks), a preto by som týmto článkom chcel poskytnúť krátky pohľad na hospodárenie banky.

VÚB je najziskovejšia spoločnosť obchodovaná na BCPB. Jej akcie sa vyskytli aj v zozname darovaných CP, pričom sama VÚBčka vykupuje už určitý čas svoje akcie a momentálne ponúka 61EUR za jednu akciu. Okrem toho sa spoločnosť snaží každým rokom vyplatiť dividendu a tento rok vyplatí akcionárom dividendu vo výške 4,98 EUR na akciu, čo predstavuje dividendový výnos asi 7,50%. Preto ak vlastníte akcie VÚB, určite ich nedarujte na FNM, ale ich predajte, alebo si ich ponechajte naďalej. Musíte si zistiť, čo je pre vás výhodnejšie.

 

Banka každým rokom dosahuje pomerne stabilné a vysoké zisky. V roku 2012 zisk poklesol o 32% v porovnaní s predchádzajúcim rekordným ziskom. Za poklesom zisku stál na jednej strane bankový odvod, ktorý VÚBčku stál vyše 35 mil. EUR a na strane druhej pokles zisku spôsobil predaj zahraničných cenných papierov so stratou zhruba 30 mil. EUR.

 

Vývoj čistého zisku banky:

 

Banka z úrokových výnosov a poplatkov zarobila vyše 685 mil. EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2011) predstavuje nárast týchto výnosov o 0,4%.

Čo sa týka peňažných tokov banky, tak banka minulý rok vygenerovala z prevádzkovej činnosti 300 mil. EUR a celkový prírastok peňažných prostriedkov ku koncu roka 2012 predstavoval 68 mil. EUR.

Ďalej uvádzam grafy vývoja aktív a vlastného kapitálu banky. Celkové vklady od klientov ku koncu minulého roka predstavovali niečo vyše 7,571 mld. EUR (k 31.12.2011 7,271 mld. EUR), pričom poskytnuté úvery klientom boli k uvedenému dátumu vo výške 7,527 mld. EUR (k 31.12.2011 7,267 mld. EUR). Uvedené grafy slúžia len k predstave o výške aktív a vlastného kapitálu a podielu vlastného kapitálu z celkových aktív. Celkovú majetkovú a finančnú štruktúru banky si môžete prezrieť vo výročnej správe VÚBčky. 

Prehlad hodnoty aktív a vlastného kapitálu banky:

 

Z grafu vlastného kapitálu je vidieť, že vlastný kapitál banky z roka na rok rastie. Medziročný nárast vlastného kapitálu banky za sledované obdobie je spôsobený tým, že banka je každoročne zisková a svoj zisk z časti používa na tvorbu rezervných fondov a každoročne hodnotu vlastného kapitálu navršuje aj nerozdelený zisk banky.

V tomto odkaze je možné si prezrieť aj finančné ukazovateľe VÚB banky a iné informácie o akciách. 

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (3)

Súvisiace články

Akcie Slovnaft - analýza

monday
08.04.2013
Akcie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)