Dividendové štruktúry – REITs, MLPs a BDCs

07.06.2013  /  Admin
fondy-a-etf-ako-investovat

Zhrnutie prednášky Petra Bálinta o dividendových štruktúrach z konferencie Kapitálový trh 2013:

Špeciálne dividendové štruktúry REIT, MLP a BDC majú v Amerike štatút, na základe ktorého neplatia tieto entity “fondy” korporátnu daň. Pre investora to znamená, že sa vyhne dvojitému zdaneniu (zdanenie na korporátnej aj na osobnej úrovni) a zaplatí si len svoju osobnú vlastnú daň z dividend a kapitálového výnosu.

Na to, aby REITs, MLPs a DBCs mohli využívať túto daňovú špecialitu, musia aspoň 90 % ziskov vyplácať akcionárom vo forme dividendy. Okrem toho majú jednotlivé druhy týchto dividendových štruktúr aj ďalšie podmienky.

Real Estate Investment Trusts (REITs)

Sú to v podtate realitné fondy obchodované na burze, ktoré investujú priamo do nehnuteľností alebo do cenných papierov spojených s nehnuteľnosťami. Ak vyplatia 90 % na dividendách, nepodliehajú korporátnej dani. Aspoň 75 % aktív musí byť investovaných v nehnuteľnostiach a 75 % príjmov musí byť z prenájmu alebo z úrokov hypoték. REITs sa rozdeľujú na:

Equity REITs investujúce priamo do konkrétnych nehnuteľností a tieto nehnuteľnosti zvyčajne aj manažujú. Nehnuteľnosťami môžu byť priemyselné budovy, obchodné centrá, kancelárie, rezidenčné reality, zdravotnícke budovy, sklady a podobne. V priemere vyplácajú 4 % dividendový výnos a sú citlivé na ekonomický cyklus a stav v realitnom sektore.

Výnos s dividendami indexu Dow Jones Equity REIT Total Return Index:

Výnoy equity REITs

Mortgage REITs investujú do hypoték cez balíčky MBS. Financujú sa na peňažnom trhu na krátko za nízky úrok a požičiavajú na dlho za vysoký úrok. Cez vysokú finančnú páku (leverage) dosahujú vysoké dividendové výnosy 9 – 20 % ročne. Sú však veľmi citlivé na zmenu krátkych úrokových sadzieb, mieru zlyhaní úverov a prempayment risk typický pre MBS, čo môžete vidieť aj na grafe.

Cenový Index hypotekárnych REITs (bez dividend) mREITs Price Index:

mREITs Price Index

Akonáhle však započítame aj vysoké dividendy, krivka grafu hypotekárnych REITs vyzerá o kus lepšie.

Index hypotekárnych REITs so započítaním dividend mREITs total return Index:

mREITs total return index

Príklady najväčších REITs a ich dividendových výnosov:

Business Development Companies BDCs

BDCs poskytujú kapitál a krátkodobé úvery malým a stredným podnikom. Financovanie je poskytnuté s vysokým úrokom. Zdrojom financovania je vlastný kapitál získaný od verejnosti, ale aj dlhové financovanie. 70 % aktív musí byť investovaných v privátnych spoločnostiach vo forme kapitálu, dlhu alebo v kombinácii kapitál + úver. Ako pri ostatných, aj BDC musia 90 % zisku vyplatiť na dividendách na to, aby sa vyhli korporátnej dani.

BDCs poskytujú kapitál a zároveň si zabezpečujú vplyv vo financovanej spoločnosti. Investície sú regionálne a sektorovo diverzifikované. Objem cudzieho kapitálu nesmie presiahnuť objem vlastného kapitálu (maximálna páka 2:1). Väčšina BDCs platí 98 % zisku akcionárom v dividendách. Dividendový výnos sa pohybuje na úrovni 8 – 11 %. 

Graf indexu BDCs so započítaním dividend Market Vectors US BDCTotal Return Index:

Market Vectors US BDCTotal Return Index

Najväčšie BDCs a ich dividendové výnosy:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk

Ostatné články evidované pod administrátorom webu, autorsky nezaradené. Máš chuť prispievať aj ty? Neváhaj nás osloviť.