Vladimír Baláž - Starnutie populácie na Slovensku Ako-investovat.sk .


Starnutie populácie - zdroje ekonomického rastu a stabilita systému verejných financií. Taký názov mala prednáška Vladimíra Baláža z Prognostického ústavu SAV a taktiež zo spoločnosti Sevis, a.s. 

Vladimír Baláž, SAV

Starnutie populácie

Podľa Baláža má Slovensko ešte stále demografickú dividendu a vysoký podiel obyvateľov v optimálnom veku. Tento potenciál však nedokáže využiť, keďže má vysoké miery nezamestnanosti a nízke miery zamestnanosti. Po roku 2025 bude potenciál demografickej dividendy rýchlo klesať a konverguje k priemeru Európskej únie.

Starnutie populácie na Slovensku a v EÚ:

Starnutie populácie Slovenska a EÚ

Optimálny vek počíta Vladimír Baláž až od 25. roku, keďže veľká časť slovenskej mládeže sa dnes, na rozdiel od minulosti, do pracovného pomeru dostáva až po ukončení vysokej školy.

V súčasnosti na jedného dôchodcu odvádza odvody do Sociálnej poisťovne 1,6 prispievajúceho. Už v roku 2040 sa pomer dôchodca a prispievajúci vyrovná. Na jedného dôchodcu bude prispievať jeden pracujúci. Zásoba pracovnej sily je vyššia ako počet prispievajúcich kvôli nezamestnanosti a tomu, že nie všetci v produktívnom veku pracujú (nemusia byť nutne nezamestnaní). V roku 2060 bude prispievať na dôchodcu už len 0,74 prispievajúceho. Eurozóna je na tom oproti Slovensku lepšie kvôli imigrácii, vyššej pôrodnosti a vyššej miere zamestnanosti (odvody platia zamestnaní).

Koľko ľudí bude pracovať na jedného dôchodcu

Koľko ľudí pracuje na jedného dôchodcu

HDP tvoria mzdy + prevádzkový zisk (operačný prebytok) + dane. Na Slovensku je nízky pomer mzdy z HDP a naopak vysoký podiel prevádzkových ziskov (operačný prebytok) na HDP. Podiel miezd na HDP je tretí najnižší v EÚ pred Rumunskom a Bulharskom. Nízky podiel miezd na HDP znamená, že sa u nás síce dosť vyrába (relatívne vysoké HDP), ale z tohto HDP tvoria mzdy menšiu časť ako v EÚ. Čím menšia časť HDP ide na mzdy, tým menej je aj príspevkov do sociálnej poisťovne. Už dnes sa dôchodky dotujú z daní. Budú dane stúpať, aby sme mali z čoho platiť dôchodky? Pýta sa Vladimír Baláž.

Mzdy vs. zisky:

Mzdy vs. Zisky

Vyspelé štáty majú vyššie mzdy ako Slovensko. Podstatne vyššia časť pridanej hodnoty ide na mzdy a menšia na zisky a renty. Preto je aj podiel vybratých príspevkov na dôchodky (v pomere k HDP) dvojnásobný ako u nás. Objem príspevkov vybraných do Sociálnej poisťovne na Slovensku klesá. V Európske únii naopak stúpne. 

Rastúci počet dôchodcov spôsobí, že vybratá suma príspevkov sa prerozdelí na väčší počet dôchodcov a miera náhrady mzdy klesne z 43,7 % na 28,9 %. Vo vyspelých štátoch miera náhrady klesne tiež, ale bude ich to trápiť o to menej, že budú mať slušné súkromné dôchodky.

Zdroje ekonomického rastu

Celkový rast HDP možno rozložiť na tieto základné zdroje:

  1. produktivitu práce, ktorá je ovplyvnená vybavenosťou práce kapitálom, celkovou produktivitou faktorov a vzdelaním pracovníkov
  2. populácia a trh práce: veľkosť populácie a zdrojov pracovných síl, fungovanie trhu práce (miera zamestnanosti), objem práce na jedného pracovníka (počet odpracovaných hodín)

Rast produktivity práce bude základným zdrojom rastu ekonomiky SR a jeho význam sa bude časom zvyšovať. Doteraz bol rast produktivity práce zabezpečovaný najmä transfermi technológií v rámci nadnárodných spoločností. Tento zdroj rastu produktivity bude ohrozený odchodom týchto spoločností do nákladovo výhodnejších krajín.

Rast založený len na technológiách a inováciách je možný, ale nie udržateľný. Technológie a inovácie neplatia dane a odvody, teda neprispievajú k udržaniu systému verejných sociálnych služieb (dôchodky, zdravotná starostlivosť, dlhodobá opatera a pod.).

Podľa Baláža bude nutné zaviesť politiky zamerané na podporu pôrodnosti, imigrácie a zvyšovania zamestnanosti. A bude treba venovať špeciálnu pozornosť na zamestnávanie ľudí vo vekovej skupine 55 - 64 rokov, ktorá má už aj dnes veľký problém zamestnať sa.

Čo môžeme urobiť?

  1. Výrazne zvýšiť dane aj odvody (aj nadnárodným monopolom), aby sme vybrali viac do Sociálnej poisťovne. To sa aj realizuje. Otázka však je, kde je únosná hranica. Okrem toho nadnárodné spoločnosti vedia dobre optimalizovať dane.
  2. Podporiť rozvoj odvetví s vysokou pridanou hodnotou a mzdami. Keďže to pre slovenské vlády nebola priorita, deje sa to veľmi pomaly. 
  3. Zvýšiť pôrodnosť a imigráciu. Zvýšiť pôrodnosť na udržateľnú mieru sa však nedarí žiadnemu vyspelému štátu. 
  4. Premeniť prvý dôchodkový pilier na sociálnu dávku a odstrániť zásluhovosť. Deje sa to už aj tým, že nový spôsob valorizácie a prepočítavania mzdového osobného bodu posilňuje solidaritu a znižuje zásluhovosť.
  5. Zvýšiť mieru zamestnanosti. Bude potrebné venovať viac prostriedkov na kariérne poradenstvo starších pracovníkov a programy vzdelávania pre občanov s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania.
  6. Predĺžiť vek odchodu do dôchodku - čo sa už deje a bude pokračovať. Všetci budeme pracovať dlhšie a budeme tomu radi, vraví Baláž.
  7. Podporiť rozvoj súkromných dôchodkov - v súčasnosti ideme proti tomuto trendu. Cieľ konsolidácie verejných financií je správny, ale ďalšie škrty v druhom pilieri by Slovensko vrhli do totálnej závislosti na sociálnych dôchodkoch zo Sociálnej poisťovne.

Toľko z prednášky Vladimíra Baláža na konferencii Kapitálový trh 2013. Čo by ste urobili vy pre vysporiadanie sa so starnúcou populáciou? Skúste byť patrioti inak:

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (4)

Súvisiace články

Seriózny report z konferencie o kapitálovom trhu

friday
07.06.2013
Vzdelanie | martin.gulka

Zhrnutie konferencie Kapitálový trh 2013

thursday
06.06.2013
Vzdelanie | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)