Ako oživiť kapitálový trh na Slovensku Ako-investovat.sk .


Vo svojej prednáške Roman Turok Heteš, generálny riaditeľ sekcie FT, MFSR, predstavil koncepciu rozvoja kapitálového trhu, ktorej vypracovanie bolo udelené Ministerstvu financií SR a Ministerstvu hospodárstva SR v rámci uznesenia vlády SR z 15. mája 2013 k návrhu opatrení hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

Roman Turok-Heteš

Roman Turok-Heteš

 

Spôsob realizácie opatrení na podporu hospodárskeho rastu cez rozvoj KT:

 • Koncepcia rozvoja kapitálového trhu, úloha pre MF SR a MH SR spoločne vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR
 • Predaj majetkových pozícií štátu s využitím kapitálového trhu
 • Financovanie verejných projektov cez kapitálový trh (projektové dlhopisy), mimo zaťaženia verejných financií

Za hlavné a problémové oblasti a ciele pán Turok – Heteš označil najmä:

 • Podpora likvidity trhu (ponuková stránka) – motivácia pre emitentov na získanie zdrojov cez KT
 • Nákladovosť systému (dopytová stránka) – motivácia investorov pre vstup na slovenský KT, daňové, odvodové, poplatkové zaťaženie obchodovania na trhu
 • Infraštruktúra trhu – burza, CDCP, dedičstvo kupónovej privatizácie
 • Propagácia, finančné vzdelávanie a ochrana investora – budovanie dôveryhodného, stabilného a predvídateľného trhového prostredia

 

Ako by vlastne mali vyzerať opatrenia riešenia uvedených oblastí problémov:

 1. Likvidita trhu

Primárny problém slovenského KT, nedostatok likvidných emisií

Opatrenia:

 • Úlohou štátu by malo byť odstraňovanie administratívnych bariér pre nové emisie a dostať na trh „zvyškové emisie“ z portfólia FNM.
 • Emisia retailových štátnych dlhopisov – investičná alternatíva pre občanov
 • Podpora rizikového kapitálu – financovanie start-upov cez emisie dlhopisov
 • Projektové dlhopisy – preferovanie financovania verejných projektov cez nástroje KT

 

 1. Nákladovosť systému

Za hlavné problémy boli označené najmä daňovo-odvodové zaťaženie investícií na KT a tak isto aj poplatky BCPB, CDCP, bánk a samotných obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenia:

 • Prehodnotenie systému zdaňovania
 • Princíp daňovej neutrality, najmä nediskriminačný prístup k zdaňovaniu
 • Daňová motivácia investovania na KT
 • Regulácia poplatkov inštitúcií

 

 1. Infraštruktúra trhu

Problémom je nákladná a nerozvinutá infraštruktúra trhu ako aj z pohľadu emitentov, tak aj investorov, štruktúra poplatkov BCPB a CDCP a zaťaženie systému bezcennými CP z kupónovej privatizácie.

Opatrenia:

 • Reštrukturalizácia inštitúcií KT v SR

 

 1. Ochrana spotrebiteľa

V rámci ochrany spotrebiteľa je podľa Heteša potrebné chrániť spotrebiteľov od neférových praktík, umožniť mimosúdne riešenie sporov medzi klientom a finančnou inštitúciou, vybudovať centralizované miesto na zhromažďovanie a vybavovanie sťažností klientov a všeobecne zabezpečiť finančné vzdelávanie obyvateľov.

 

Toľko k prednáške Romana Turok – Heteša a predstavení koncepcie rozvoja slovenského kapitálového trhu. Ja súhlasím so všetkými opatreniami, čo v prednáške boli spomenuté, no všetci vedia, že niektoré riešenia mali byť už dávno realizované. Okrem toho MF SR síce vypracováva nejakú koncepciu rozvoja kapitálového trhu, no činnosti, ktoré realizuje, sú v rozpore s touto koncepciou a sťažujú rozvoj kapitálového trhu. Mám na mysli daňové zaťaženie, zdravotné odvody a aktuálne zrušenie zrážkovej dani z dlhopisov.

 

No a čo sa týka oživenia slovenského KT, tak si myslím, že najprv je potrebné sa zamerať na stránku ponuky kapitálu – u bežných ľudí zvýšiť propagáciu investičných nástrojov ako sú akcie a dlhopisy a dať do povedomia ľudí, že svoje voľné peňažné prostriedky nemusia nutne ukladať len na termínované účty. Ďalej je potrebné, samozrejme, znížiť daňové a odvodové zaťaženie investorov a potrebná je aj regulácia poplatkov BCPB a CDCP, najmä znížením členských a rôznych registračných poplatkov, od ktorých sa potom odvíjajú aj samotné poplatky sprostredkovateľov obchodov.

 

Až potom, keď bude dôkladne pripravená strana ponuky kapitálu, resp. skupina tých, čo majú voľné prostriedky, je potrebné dostať na trh atraktívne a likvidné emisie. Určite je na Slovensku dosť zdravých, serióznych a perspektívnych spoločností, ktoré potrebujú kapitál na financovanie svojich aktivít a práve emisia dlhopisov by mohla zvýšiť ich prestíž. V prednáške bolo spomenuté, že by bolo vhodné dostať na trh „zvyškové emisie“ z portfólia FNM. Ak sa tým myslelo to, že by bolo vhodné dostať na burzu napríklad akcie Slovak Telekom, alebo akcie SPP alebo Slovenských elektrární, tak napríklad aj toto by mohol byť správnym krokom k oživeniu akciovného trhu na našej burze.

 

Ja si uvedomujem, že toto všetko nie je jednoduchý proces, ale určite sa dá podniknúť veľa krokov k tomu, aby celý systém kolobehu kapitálu na Slovensku bol funkčný. Aspoň taký je môj pohľad na túto problematiku.

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Súvisiace články

Seriózny report z konferencie o kapitálovom trhu

friday
07.06.2013
Vzdelanie | martin.gulka

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)